Tải bản đầy đủ

Nêu những ưu điểm khi ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản trị bệnh viện

Nêu những ưu điểm khi ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản trị bệnh viện?

Đáp án:Việc triển khai “Ứng dụng CNTT trong bệnh viện” quản lý được thông tin bệnh nhân, giúp bệnh
viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giải phóng nhiều công đoạn hành chánh, khi triển
khai ứng dụng CNTT bệnh viện có thể giải quyết và báo cáo nhanh chóng theo từng đối tượng,
dữ liệu thông tin bệnh nhân chỉ cần nhập một lần từ khâu tiếp nhận, các phòng khám không phải
ghi lại thông tin bệnh nhân, tất cả thông tin sẽ được in vào cuối ngày, bộ phận viện phí không
phải nhập lại từng công khai và dịch vụ cho từng bệnh nhân mà có thể lấy số liệu với một lần
click chuột và dược không phải mất thời gian nhập liệu vào ngày hôm sau và có thể phát thuốc
một cách chính xác theo từng toa thuốc khớp với số liệu kiểm kê hàng ngày, tránh việc thất thoát
thuốc.
Hệ thống lưu giữ lại quá trình điều trị của bệnh nhân, giúp cho quá trình quản lý dễ dàng hơn.
Trong quá trình khám bệnh và nằm điều trị, bộ phận quản lý có thể xem chi phí điều trị của từng

bệnh nhân và đối với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn có thể tìm cách để giải quyết theo
hướng tốt nhất có lợi cho bệnh nhân.
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện là việc rất quan trọng và cần thiết,
không chỉ làm hài lòng bệnh nhân mà còn đem lại lợi ích cho bác sỹ và nhà quản lý có số liệu và
thông tin chính xác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×