Tải bản đầy đủ

Nêu nguyên tắc quản trị của Fayol

Nêu nguyên tắc quản trị của Fayol?

Đáp án:

Phân công lao động và chuyên môn hóa, nhằm tạo ra năng suất lao động cao. Phân công phải

phù hợp rõ ràng và tạo sự liên kết.
Quyền hạn: Người quản trị phải có quyền hạn chính thức để ra quyết định, đồng thời phải có uy
tín cá nhân. Quyền hạn phải đi đôi với trách nhiệm.
Kỷ luật: Người lao động phải tự nguyện tuân thủ nội quy của tổ chức. Kỷ luật tốt là nhờ tổ chức
quản trị, điều hành có hiệu lực, nhờ công bằng hợp lý trong đãi ngộ, nhờ thưởng phạt công
minh.
Chỉ huy thống nhất: Mỗi cấp chỉ nhận mệnh lệnh từ một cấp trên
Chỉ đạo nhất quán: Lập một cơ quan quản trị chỉ đạo duy nhất, có năng lực, hoạt động mạnh, có
khả năng đưa ra những quyết định dứt khoát, rõ ràng chính xác.
Hài hòa lợi ích: Cá nhân phục từng lợi ích chung, bộ phận phục từng lợi ích toàn tổ chức. quản trị
phải xử lý hài hòa khi có mâu thuẫn, xung đột lợi ích.
Thù lao hợp lý, trả công thỏa đáng và sòng phẳng.
Tập trung quyền lực quản trị: Có hệ thống quyền lực thông suốt từ cao nhất đến thấp nhất. Việc
ra quyết định phải tập trung vào cấp có quyền cao nhất.
Trật tự: Vật nào vào chỗ ấy
Sự hợp tình, hợp lý: những người lao động cần được đối xử một cách hợp tình, hợp lý.
Ổn định chức trách: Hạn chế việc thuyên chuyển, đổi việc; tạo điều kiện học tập và tích lũy kinh
nghiệm
Kiểm tra tất cả mọi công việc.
Sáng tạo: Trao đủ quyền chủ động cho cấp dưới, thúc đẩy óc sáng tạo và sự hứng thú trong công
việc
Tinh thần đồng đội: Tăng cường ý thức tập thể, sự thống nhất và đoàn kết hỗ trợ giữa những
người lao động trong một tổ chức.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×