Tải bản đầy đủ

KỸ NĂNG XIN VIỆC THÀNH CÔNG

Môn: Kỹ năng xin việc

Chương 3: LẬP KẾ HOẠCH VÀ CHUẨN BỊ
1. Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch và chuẩn bị
Hãy tưởng tượng rằng bạn đã nộp đơn xin công việc mà bạn rất muốn. Hôm nay,
'bịch', một âm thanh ngay trên thảm chùi chân, điều này đưa tới một bức thư mời
bạn đi phỏng vấn. Chúc mừng bạn! Tất cả mọi thứ bạn từ trước đến nay đã gây ấn
tượng cho nhà tuyển dụng lao động. Bây giờ, chúng ta có nhiều ý tưởng về các
nguyên tắc đằng sau quá trình phỏng vấn, chúng ta có thể xem xét chi tiết hơn
những gì để nói. LẬP KẾ HOẠCH VÀ CHUẨN BỊ cho phép bạn đắm mình trong
quá trình phỏng vấn để tạo cho bạn SỰ TỰ TIN dẫn đến SỰ HĂNG HÁI và
THÀNH CÔNG.
Một phần thiết yếu trong quá trình chuẩn bị tham dự cuộc phỏng vấn của bạn là
quyết định trước quan điểm của bạn về chính mình, cách bạn xem xét nhà tuyển
dụng và các ý tưởng của bạn về những gì bạn sẽ làm trong công việc. Điều này đặc
biệt quan trọng nếu bạn đang được yêu cầu trình bày trong cuộc phỏng vấn. Phần
này trong quá trình chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn có thể được gọi là nghiên cứu và
phát triển: nghiên cứu về công việc, cách bạn xem nó và phát triển kế hoạch của bạn
để miêu tả bản thân và điểm mạnh của bạn.
2. Quan điểm của bạn về chính mình
Dành thời gian suy nghĩ về quá trình làm việc trước đây của bạn, đặc biệt là cố gắng

để hiểu trình độ của bạn thế nào khi được xem xét dưới con mắt của nhà tuyển dụng
lao động. Bạn có thể dễ dàng nhận ra các kỹ năng có thể chuyển đổi của bạn - nghĩa
là những kỹ năng này được áp dụng trực tiếp cho công việc đang được tuyển dụng?
Chính xác bạn đã làm gì trong công việc cuối cùng của bạn trong việc làm thực tế?
Rất hữu ích khi lập danh sách sơ bộ ở giai đoạn này để nhắc nhở bạn về cách bạn sử
dụng thời gian vào các công việc trước đây. Dành ít thời gian suy nghĩ về những
việc mà bạn đã làm tốt trong những công việc gần đây, những thành tựu mà bạn đạt
được và những khả năng quan trọng của bạn để cho nhà tuyển dụng thấy trong quá
trình phỏng vấn.
Cũng như làm rõ về các điểm mạnh và kỹ năng của bạn, bạn cần phải có khả năng
giải thích mọi khoảng trống trong CV của bạn, hoặc bất cứ điều gì không thuyết
phục một cách thuyết phục. Ví dụ, bạn có thể có khoảng thời gian trống khi bạn
không làm việc và cũng như không học tập. Nếu là trường hợp này, rất có thể là
những lần nghỉ này sẽ được chú ý và thu thập trong cuộc phỏng vấn, vì vậy bạn cần
phải có khả năng thảo luận về quá khứ của bạn mà không gặp rắc rối về khoảng thời
gian này. Điều này có nghĩa là tận dụng tối đa cách bạn đã dành thời gian. Nếu bạn
thất nghiệp, bạn đã làm gì trong thời gian đó? Nếu bạn đi du lịch, bạn đã học được
gì từ những kinh nghiệm của bạn ở các nơi khác nhau mà bạn đi qua? Khoảng trống
và nghỉ ngơi không nhất thiết được xem là xấu hoặc điều đáng tiếc, miễn là bạn có
thể nói về những gì bạn đã trải nghiệm theo hướng tích cực, đặc biệt là chỉ ra những
điều mà bạn học được.
3. Bạn tìm kiếm nhà tuyển dụng lao động như thế nào?
Với thông tin phong phú có sẵn trong nền kinh tế tri thức, không có lý do gì để
không tìm ra thông tin của một nhà tuyển dụng lao động trước khi bạn tham dự
cuộc phỏng vấn. Trang web của nhà tuyển dụng lao động rõ ràng là một nơi tốt để
bắt đầu. Một phần hữu ích trong quá trình chuẩn bị của bạn là khám phá càng nhiều
càng tốt để trả lời những câu hỏi sau:
Nhóm 3

Trang 1


Môn: Kỹ năng xin việc
- Công ty tuyển dụng này xử lý những hàng hoá hoặc dịch vụ nào?
- Các mục đích, giá trị hay sứ mệnh của công ty tuyển dụng được tuyên bố, nếu có?
- Nếu là một công ty tư nhân, công ty hoạt động như thế nào và ai là đối thủ chính?
- Nếu là một tổ chức phi lợi nhuận, mức độ ưu tiên đối với các tổ chức tài trợ và các
nhà hoạch định chính sách là bao nhiêu?
- Bạn mô tả công ty tuyển dụng này là loại hình công ty như thế nào?
- Bây giờ, công ty tuyển dụng cần những kỹ năng gì ở các ứng viên?


- Bạn có thể biết văn hoá trong công ty tuyển dụng? Công ty tin vào điều gì và họ
điều hành mọi thứ như thế nào? Bạn cảm thấy như thế nào khi làm việc ở đó? Có
một sự khác biệt rất lớn giữa một công ty truyền thống, có cấp bậc và một công ty
trẻ, năng động. Bạn sẽ cảm thấy thế nào đâu là như ở nhà nhất? Tại sao lại vậy?
4. Nghiên cứu
Bước tiếp theo của việc lập kế hoạch là thu thập tất cả các thông tin bạn có thể tìm
kiếm về vị trí tuyển dụng và nhà tuyển dụng. Bạn sẽ hiếm khi được mời phỏng vấn
nếu không đưa ra một số đầu mối về bạn giống như các ứng viên được mời phỏng
vấn đã đưa ra. Nếu công việc đang được quảng cáo tuyển dụng và bạn đã được gửi
một bản mô tả công việc hoặc, thậm chí tốt hơn, bản mô tả đặc điểm của người, bạn
có thực sư tốt như là bạn đã mô tả trong hầu hết các phần và điều này có thể sẽ bị
hỏi.
Một bản mô tả công việc, như tên vị trí tuyển dụng, danh sách chi tiết về nhiệm vụ
chính của công việc và bản mô tả đặc điểm của một người đang giải thích loại
người mà nhà tuyển dụng lao động đang tìm kiếm. Cả hai tài liệu này rất hữu ích.
Hãy chắc chắn rằng bạn chú ý đến tất cả các giấy tờ mà bạn cần có ở công việc.
Người sử dụng lao động đã mất rất nhiều thời gian và khó khăn để viết ra những bài
bản tin tuyển dụng. Bạn sẽ mong đợi chứng minh rằng bạn có nhiều thứ có thể đáp
ứng từng yêu cầu trong của tin tuyển dụng.
Đối với đến việc thực hiện nghiên cứu trong suy nghĩ của bạn khi mới bắt đầu áp
dụng cho bản tin tuyển dụng. Bạn cần phải làm việc này sớm và lập kế hoạch làm
thế nào trình độ của bạn có thể phù hợp với những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết
cho công việc đang tuyển dụng. Nếu bạn không phù hợp với bản mô tả công việc
hoặc bản mô tả đặc điểm của người phù hợp nhất, hãy tìm thêm nhiều điểm tốt của
bạn mà có thể bù đắp cho những khoảng trống này.
*Tự bán giá trị của bản thân
Trong quá khứ, khi các ứng viên cho các vị trí ít hơn nhiều, xem xét cẩn thận các
bản tin tuyển dụng để nhận thấy rằng bạn đã có kinh nghiệm và tính cách cần thiết
đủ để giúp bạn có được một công việc. Ngày nay, với nhiều đối thủ cạnh tranh hơn,
điều này không phải chỉ là các câu hỏi về sự chú ý chi tiết mà bạn cần phải tìm cách
để “bán giá trị của chính bản thân”. Một ví dụ cho điều này là áp dụng “bán giá trị
của bản thân” ở bột giặt nhiều hơn so với con người, tuy vậy thuật ngữ “bán giá trị
của bản thân” là một thuật ngữ tốt để sử dụng.
Xem xét một quảng cáo cho bất kỳ loại bột giặt nào trên ti vi. Quảng cáo không chỉ
hiển thị là một hộp bột giặt và nói hãy mua nó đi. Quảng cáo có thể hiển thị đây là
một loại bột giặt quần áo trắng tinh để thể hiện chính xác đây là những gì một sản
phẩm bột giặt cần có. Quảng cáo được nói lặp lại nhiều lần rằng bột giặt này giặt
trắng hơn; bột giặt này giặt cho quần áo chúng ta một mùi thơm mát, sạch sẽ, đáng

Nhóm 3

Trang 2


Môn: Kỹ năng xin việc
yêu; bột giặt này rẻ hơn đáng kể so với bột giặt khác; bột giặt này đựng trong một
túi được làm đầy; bột giặt này giúp loại bỏ bụi bẩn và vết bẩn,…
Bởi vì tất cả các quảng cáo khác cho các sản phẩm khác đều được quảng cáo tương
tự, các thông điệp quảng cáo này như búa đập vào ngôi nhà chúng ta. Nhưng khi
chúng ta xem một quảng cáo như thế này, không có vẻ như thông điệp quảng cáo
quá mạnh tác động mạnh đến chúng ta; thay vào đó, chúng ta còn lại với ấn tượng là
đây là sản phẩm bột giặt mà chúng ta nên thử. Đây là hiệu ứng mà chúng ta muốn
tạo ra với người phỏng vấn bằng cách sử dụng thời gian được mời để thúc đẩy các
điểm mạnh và các thuộc tính tích cực của chúng ta.
5. Phân tích công việc
5.1: Mô tả công việc
Xem xét cẩn thận các chi tiết trong bản mô tả công việc, bạn có thể thấy những gì
nhà tuyển dụng mong muốn ở ứng viên phải làm. Nhiệm vụ đôi khi được chia thành
những nơi mà có một số kinh nghiệm là điều cần thiết và những nơi khác thì kinh
nghiệm được ưa thích. Lý tưởng nhất là bạn cần thực hiện các bước sau:
- Xem xét từng phần trong bản mô tả công việc.
- Gạch dưới hoặc đánh dấu các từ đề cập đến các hoạt động chính của công việc
(động từ), ví dụ: tổ chức công việc; chuẩn bị ngân sách; viết báo cáo; giao dịch với
khách hàng.
- Viết lại các ghi chú thô để xem bạn đã đạt được kinh nghiệm như thế nào trong tất
cả các hoạt động của công việc này – lấy một ví dụ từ trình độ hoặc kinh nghiệm
làm việc của bạn cho từng cái một.
- Chuyển đổi các ghi chú thô của bạn thành một bản viết tay hoặc đánh máy để đưa
ra câu trả lời hài lòng về những từ gạch dưới của bạn.
- Xem lại các thông tin mà bạn đã cung cấp trên đơn xin việc, bổ sung thêm các ví
dụ phù hợp, do đó bạn đã có các loại minh chứng khác nhau cho những gì bạn ghi
để cung cấp cho nhà tuyển dụng lao động.
5.2: Mô tả chi tiết đặc điểm của ứng viên
Tài liệu này thường được đưa ra cho các vị trí tuyển dụng trong các công ty lớn,
chính quyền địa phương, các nhà tuyển dụng khu vực công khác hoặc công chức, tất
cả đều có phòng nhân sự lớn. Nó chứa thông tin hữu ích về đặc điểm của người mà
nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Cách tiếp cận của bạn đối với thông tin này cũng
giống như mô tả công việc:
- Nghiên cứu kỹ để xem những đặc điểm nào là cần thiết cho công việc hoặc được
ưa thích và gạch dưới cả hai.
- Xem xét các chi tiết của bản mô tả đặc điểm ứng viên phải cực kỳ kỹ càng, viết
xuống một ví dụ từ nền tảng của chính bạn, cho thấy tính cách của bạn phù hợp với
những gì được yêu cầu. Bạn chắc chắn phải cung cấp bằng chứng rằng bạn có tất cả
các đặc điểm của ứng viên mà bạn đã được đánh dấu ở trên vì đây là điều cần thiết
để thành công trong cuộc phỏng vấn. Cách thuận tiện là bạn chuẩn bị nhiều hơn một
ví dụ trong trường hợp bạn được hỏi thêm.
- Viết câu trả lời thích hợp để bạn có thể tập luyện cho cuộc phỏng vấn thực tế.
- Nếu bạn đã hoàn thành một đơn xin việc cho công việc này trước đây, hãy xem lại
đơn xin việc đó ngay bây giờ để làm mới bộ nhớ của bạn, để bạn có thể chuẩn bị
đầy đủ các câu trả lời như thế nào để đáp ứng các đặc điểm ứng viên cần có đối với
vị trí công việc này.
Nhóm 3

Trang 3


Môn: Kỹ năng xin việc
6. Làm thế nào để tìm hiểu thêm?
Bạn có thể liên hệ với công ty một cách chính thức hoặc không chính thức để tìm
hiểu thêm về họ và những gì họ cần. Bằng một liên hệ chính thức, nghĩa là nói
chuyện qua điện thoại với người đó phụ trách nhân sự hoặc quản lý cấp thấp. Ví dụ:
“Tôi được mời phỏng vấn với công ty/tổ chức của bạn và tôi tự hỏi liệu có thêm
thông tin về sản phẩm/dịch vụ của bạn không.”
Có thể có một câu hỏi cụ thể bạn muốn trả lời, chẳng hạn như:
“Tất cả các văn phòng của bạn đều có trụ sở tại London?”
Một số người được hạnh phúc hơn khi không tiết lộ rằng họ đang đến một cuộc
phỏng vấn và chỉ đơn giản nói rằng họ đang làm nghiên cứu và muốn chút thông
tin. Công ty đại chúng công bố báo cáo thường niên dự án lớn thực hiện thời gian
gần đây.
Các công ty thường quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của họ trong tạp chí, tờ báo
địa phương và cấp quốc gia và trên internet. Những quảng cáo này có thể chỉ cho
bạn cách công ty phô bày về chính nó, và cho bạn biết đó là những sản phẩm chính
của họ.
Nếu bạn đang nhắm mục tiêu một tổ chức nào đó, bạn có thể tìm kiếm nó trên
internet. Công cụ tìm kiếm là cách nhanh và mạnh mẽ để tìm kiếm thông tin cụ
thể. Một ví dụ là www.google.com.vn. Bạn có thể sử dụng nó để tìm kiếm những từ
mà liên quan đến loại hình cụ thể công việc hoặc để xác định thông tin về một nhà
tuyển dụng cụ thể nào đó. Hầu hết các tổ chức bây giờ có trang web riêng, trong đó
phát họa những gì họ làm và làm như thế nào. Lùng sục trang web của nhà tuyển
dụng người sẽ phỏng vấn bạn cho đến khi bạn biết càng nhiều càng tốt về công ty
đó. Xem xét cẩn thận các từ và hình ảnh mà họ sử dụng để mô tả bản thân. Hãy suy
nghĩ thật nghiêm túc về những gì bạn thấy. Sẽ không đủ như mong đợi nếu chỉ nói
rằng bạn đã truy cập các trang web. Bạn cần phải tạo một số kết luận của của riêng
bạn. Nhìn các trang web của các tổ chức tương tự khác, hoặc những đối thủ cạnh
tranh của họ, vì bạn sẽ tìm thêm thông tin hữu ích từ các nguồn này.
Đối với một số công việc cấp cao hơn, bạn có thể được mời gọi điện đến công ty
cho một cuộc thảo luận không chính thức về vị trí trước khi ứng tuyển. Nếu điều
này xảy ra cho một công việc mà bạn đang suy nghĩ về, bạn nên liên hệ với nhà
tuyển dụng để kiểm tra sự ứng tuyển của bạn sẽ được thực hiện nghiêm túc. Tuy
nhiên, bạn sẽ cần phải xem kết nối điện thoại này như một cuộc phỏng vấn
nhỏ. Nhìn vào CV của bạn trước khi bạn gọi và có rõ ràng trong tâm trí của bạn tại
sao bạn nghĩ rằng bạn có thể phù hợp, những gì bạn quan tâm đặc biệt về công việc
và những gì bạn nghĩ rằng bạn đã cung cấp trong vai trò đó. Nếu bạn có câu hỏi
nào, hãy chuẩn bị trước, cùng với bút và giấy để ghi chép trong suốt cuộc gọi.
*Suy nghĩ về công việc
Khi bạn đã hài lòng rằng bạn đã thu thập được nhiều nguyên liệu có thể trong thời
gian có sẵn, bạn cần phải bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về các chủ đề có khả năng được
che đậy tại phỏng vấn. Để bắt đầu, xem xét quảng cáo sau đây trong một tờ báo địa
phương:
XỬ LÝ CỔ PHIẾU
Cửa hàng bận bịu ở đại lộ đòi hỏi xử lý cổ phiếu theo mùa làm việc trong kho,
phân loại và kiểm tra chứng khoán. Đào tạo cho nhưng kinh nghiệm hữu ích.

Nhóm 3

Trang 4


Môn: Kỹ năng xin việc
Bây giờ những gì chúng ta có thể nói, từ quảng cáo ngắn này, về người đã yêu
cầu? Mặc dù không có một mô tả công việc hoặc chuyên nghành kỹ thuật, và không
biết tên của công ty, chúng ta có thể sử dụng khả năng phán đoán chung để suy ra
tiếp theo. Người sẽ cần phải phù hợp và khỏe mạnh để nhấc hộp cổ phiếu xung
quanh. Chắc chắn là có một số lượng công việc giấy tờ và điều hành, liên quan đến
việc hoàn thành và kiểm tra thẻ kỷ lục cổ phiếu, vì vậy ứng cử viên sẽ cần phải biết
chữ và làm tính. Một số kiến thức về CNTT, hoặc ít nhất là một sự quyết tâm học
hỏi sẽ có ích. Sử dụng thiết bị nâng hạ và lái xe cũng có thể phù hợp cho công việc
này.
Các cửa hàng có khả năng là một cửa hàng lớn nếu nó có nhà kho riêng của mình,
vì vậy công việc sẽ có thể tham gia làm việc nhóm. Người có một cách tiếp cận thân
thiện và linh hoạt là cần thiết. Độ chính xác sẽ trở nên quan trọng và cẩn thận sẽ bị
lôi cuốn bởi cổ phiếu vì giá trị của hàng hoá được xử lý. Các ứng cử viên nên trung
thực và có đáng tin cậy với giá trị.
Tất cả những nhiệm vụ và đặc điểm có thể được suy ra từ các chi tiết ngắn gọn
trong quảng cáo. Chúng tôi có nhận ra được nhiều hơn nữa của người yêu cầu nếu
chúng tôi đã được đưa ra một công việc mô tả và đặc điểm kỹ thuật một
người. Nhưng ngay cả khi không có thông tin về chúng, không có lý do gì để không
suy nghĩ thông qua những gì người chủ đang tìm kiếm như một phần của sự chuẩn
bị của bạn.
Nếu bạn không chuẩn bị để thực hiện một số kế hoạch trước sự kiện, và không cảm
thấy phấn khích trước vị trí tuyển dụng, điều này có thể có nghĩa là bạn không
nghiêm túc về việc ứng tuyển cho vị trí này. Thông thường, nếu là một công việc
tốt, sẽ có giá trị khi dành thời gian chuẩn bị và có liên quan đến việc chọn lọc tất cả
các thông tin theo ý của bạn cho manh mối về chính xác những gì nhà tuyển dụng
đang tìm kiếm. Điều này sẽ giúp bạn để tạo thành một hồ sơ của ứng viên có nhiều
khả năng thành công.
7. Các lĩnh vực có khả năng chất vấn
Nhà tuyển dụng sẽ quan tâm ba lĩnh vực chính. Bạn biết không các câu hỏi thường
gặp là: (a) Bằng cấp của bạn và kỹ năng; (B) Kinh nghiệm làm việc trước đây của
bạn và (c) Tính cách. Chúng ta hãy nhìn lần lượt vào mỗi lĩnh vực.
(A) Trình độ và kỹ năng của bạn
Trước khi bạn phỏng vấn sẽ thật hữu ích nếu đã chuẩn bị một tốt CV. Tài liệu này
rất hữu ích cho các cuộc phỏng vấn cũng như đơn xin việc như nó phải chứa một
danh sách ngắn gọn về các khóa học thực hiện và việc tổ chức. Trước buổi phỏng
vấn, bạn sẽ cần phải thực hiện một đánh giá toàn diện về bạn, đặc biệt nếu bạn đã
tham gia các khóa học khác nhau. Vụng về trong câu trả lời khi bạn không chắc
chắn là quá rõ ràng để thể hiện cho người phỏng vấn là bạn không chuyên nghiệp.
Sau đó bạn sẽ hoàn toàn quen thuộc với những gì bạn dành thời gian nghiên cứu, ở
đâu và khi nào. Bạn cần đọc CV của bạn ngay cả trong giấc ngủ! Kết quả là, khi bạn
được đặt câu hỏi về trình độ học vấn của bạn, thông tin mà bạn mong muốn sẽ đến
một cách dễ dàng và chính xác.
Khi bạn đang được phỏng vấn và được hỏi về các nghiên cứu trước đây, nhà tuyển
dụng không muốn nghe bạn đọc một danh sách các khóa học bạn đã tham dự. Hãy
nghĩ tại sao nhà tuyển dụng nên quan tâm đến thông tin đó. Nguyên nhân là do anh
ta hoặc cô ấy muốn biết những gì bạn đã học được từ các nghiên cứu của bạn.
Nhóm 3

Trang 5


Môn: Kỹ năng xin việc
Trong hầu hết các trường hợp, sẽ quan trọng hơn nếu có thể bỏ qua các đối tượng
chính nghiên cứu, các dự án gì bạn đặc biệt làm việc, bài kiểm tra mà bạn trải quanếu có – phần nào của khóa học bạn thích nhất, hoặc từ đó đã học được những gì.
Những người đã không được thực hiện bất kỳ kỳ thi vẫn sẽ được dự kiến để nói về
các khóa học nghiên cứu ở trường hoặc cao đẳng. Bạn sẽ cần trình bày chủ đề yêu
thích của bạn, bài học mà bạn cảm thấy có ích nhất và tại sao.
(B) Kinh nghiệm làm việc trước đây của bạn
Điều tương cũng chính là kinh nghiệm làm việc của bạn. Tất cả các công việc của
bạn và chi tiết về những gì bạn đã làm như nhiệm vụ chính của bạn cần phải để
tâm. Bạn không nên cho rằng đó là hiển nhiên một người phỏng vấn những gì cần
làm chỉ là nộp đơn. Hầu hết người phỏng vấn sẽ quan tâm đến những kỹ năng được
bạn sử dụng trong công việc để đóng góp vào vị trí ứng tuyển. Bạn có thể nghĩ rằng
tất cả các hồ sơ thư ký - nhưng những gì sắp xếp của tài liệu là bạn phải giải quyết?
Có hợp pháp hay không giấy tờ hoặc kế hoạch, bản gốc của thư hoặc các chi tiết cá
nhân của khách hàng? Có lẽ bạn đã sử dụng để tập tin theo số chứ không phải là thứ
tự abc hoặc có thể bạn phải có tài liệu tham khảo chéo. Có bao giờ bạn phải nhanh
chóng lấy hồ sơ, làm việc dưới áp lực hoặc có dấu hiệu giấy tờ mất tích? Bạn đã bao
giờ sử dụng các chương trình CNTT, trả lời các câu hỏi từ cộng đồng hoặc liên lạc
với đồng nghiệp từ các phòng ban khác? Đã có tài liệu bí mật hoặc riêng tư hoặc tài
liệu cần được xử lý đặc biệt trước khi nộp, chẳng hạn như mã hóa?
Tất cả những điều này có thể được gọi là kỹ năng chuyển nhượng, nghĩa là các kỹ
năng mà bạn học hoặc sử dụng trong một công việc có thể được kế thừa cho cấc
công việc kế tiếp. Lợi thế đối với người sử dụng lao động là rõ ràng. Kỹ năng của
bạn trong một lĩnh vực công việc, trong đó bạn thể hiện sự chuyên môn, có nghĩa là
bạn sẽ không nhất thiết phải đào tạo để làm điều tương tự trong công việc tiếp theo.
Một lần nữa, chúng ta hãy xem xét lý do tại sao người phỏng vấn hỏi điều này. Câu
trả lời là để xem là một nhân viên bạn sẽ làm. Vì vậy, khi bạn làm việc
một địa điểm cụ thể không quan trọng bằng những gì bạn đóng góp ở đó, vì nó
mang lại cho người tuyển dụng sự hình dung về khả năng của bạn.
(c) Tính cách của bạn
Trong ba lĩnh vực chính người sử dụng lao động quan tâm đến, điều quan trọng nhất
là bạn là tuýp người nào. Bằng cách chứng minh một số ưu điểm liên quan đến tính
cách, các ứng cử viên là thành công nhận được công việc. Tại sao điều này nên
được như vậy? Chừng nào một ứng cử viên là loại người sẽ phù hợp với các công
ty, người đó có thể dễ dàng được đào tạo để bù đắp cho bất kỳ thiếu kỹ năng hay
kinh nghiệm.
*Chia sẻ tầm nhìn
Có một khía cạnh khác cho người sử dụng lao cần xem xét khi họ đang phỏng
vấn. Nhiều thí sinh có thể dường như có trình độ chuyên môn phù hợp, kinh nghiệm
và cá tính để phù hợp với các vị trí tuyển dụng. Điều gì làm nên sự khác biệt giữa
người tốt nhất và những người còn lại? Người sử dụng lao động thấy rằng họ bắt
đầu bị thu hút bởi nhiều ứng viên phù hợp. Họ sẽ tìm cách để chọn ra những người
đang cung cấp họ nhiều nhất. Nếu thí sinh có thể chứng minh rằng họ đã nghĩ về
công việc, đặc biệt là sự đóng góp mà họ có thể thực hiện và cách mà họ thực hiện
công việc, họ không thể thất bại trong việc gây ấn tượng.

Nhóm 3

Trang 6


Môn: Kỹ năng xin việc
Điều này đòi hỏi tốn một thời gian suy nghĩ về các khía cạnh của công việc. Những
điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức mà bạn có thể nói? Những gì bạn có thể khám
phá về môi trường mà công ty đang hoạt động? Hãy suy nghĩ về cả công việc và tổ
chức và cố gắng phân tích các yếu tố quan trọng.
Ví dụ, nếu các vị trí tuyển dụng là một công ty thương mại, ai là đối thủ cạnh tranh
của nó? Hình ảnh của bạn trong những sản phẩm là gì hoặc dịch vụ được cung
cấp? Có bất kỳ thay đổi diễn ra trên thế giới rộng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt
động kinh doanh của công ty? Bản chất của các công việc cụ thể liên quan đến điều
gì? Bạn thấy các tính năng quan trọng nhất của công việc là gì và tại sao? Làm thế
nào để bạn tưởng tượng mình đang làm công việc và những gì đóng góp đặc biệt
bạn sẽ làm?
Dành nhiều thời gian phát triển ý tưởng hay tầm nhìn của bạn về tương lai tổ chức
cho thấy cả hai cam kết của bạn đến: công việc và giá trị bạn có thể mang lại so với
các ứng cử viên khác. Phần lớn người sử dụng lao động không có thời gian để suy
nghĩ về cụ thể chi tiết của mỗi công việc trong tổ chức của họ. Họ muốn tuyển dụng
những người có thể thực hiện công việc cũng thay mặt họ và
mang lại những ý tưởng mới và năng lượng cho công việc. Bạn sẽ nâng cao
ấn tượng nếu có thể nói chuyện một cách thông minh về tầm nhìn của bạn về tổ
chức và làm thế nào bạn nhìn thấy vai trò của bạn trong đó.
8. Cẩn thận kẻo sẩy chân! Che đậy nhược điểm của bạn
Tất cả chúng ta có cái gì chúng tôi thích người phỏng vấn không nấn ná thêm việc.
Đối với một vài có lẽ đã đến lúc sử dụng thất nghiệp; đối với những nơi khác nó có
thể là cái gì đó trong quá khứ của họ họ muốn che đậy, như nhiều thay đổi công việc
hoặc có ở lại quá lâu trong công việc không có tương lai. Ít có người nào có lịch sử
sự nghiệp hoàn hảo, do hoàn cảnh khác nhau, eg có gia đình, thời kỳ của sức khoẻ
yếu, trước đây hoặc hiện thời thất nghiệp, tù hoặc phạt cấm túc. Vài người trong số
chúng tôi đã có chăm sóc thời kỳ cho thành viên trong gia đình, cha mẹ già có lẽ,
hoặc đã nghỉ để nuôi dưỡng trẻ em. Bạn có thể đã thôi việc vội vã hoặc cảm thấy
rằng việc làm của bạn lịch sử trông có vẻ lả tả và không lớn. Không nên nghĩ rằng
nếu bạn lờ đi những vấn đề nan giải này thì họ sẽ đi chỗ khác đi. Khe hở hoặc sự
mâu thuẫn trong CV của bạn hoặc hồ sơ đăng ký sẽ bị ố bẩn và bị hỏi. Bạn cần có
thể thảo luận tất cả khía cạnh xuất thân của bạn đầy tự tin và với giải thích tích cực.
Không ông chủ nào sẽ mong bạn đã vượt qua dễ dàng cuộc sống không có ngõ cụt
hoặc khó khăn nhưng bạn sẽ cần sử dụng một lúc nào đó chuẩn bị bạn mô tả thế nào
về nó và làm rõ cho họ hiểu.
Những gì là quan trọng là bạn xem xét toàn diện và luyện tập làm sao để xử lý khe
hở này. Nghĩa là học, không làm sao để nằm, nhưng làm thế nào để đệ trình tích cực
vững chắc và thuyết phục giải thích về kinh nghiệm có liên quan bạn đã đạt được
trong quá khứ.
9. Tăng tối đa thế mạnh của bạn
Phương pháp tốt nhất không phải để che giấu kinh nghiệm trong quá khứnhưng để
trình bày chúng theo một cách khác. Điều này đòi hỏi bạn phải tạo ra đức tính từ
những thứ đó xảy ra với bạn vì hoàn cảnh bắt buộc. Chúng ta hãy cho ví dụ. Tưởng
tượng người đã có nhiều việc làm khác nhau trong khoảng thời gian ngắn. Cách tốt
nhất để chứng minh điều này là để tìm ra cách điều này sẽ quan tâm ông chủ. Vì

Nhóm 3

Trang 7


Môn: Kỹ năng xin việc
vậy, chúng ta hãy leo lên trong tâm trí của một nhà tuyển dụng đang phải đối mặt
với một người được phỏng vấn gọi là Deborah.
Vì vậy, chúng ta hãy leo lên trong tâm trí của một nhà tuyển dụng đang phải đối mặt
với một người được phỏng vấn gọi là Deborah. Deborah đã có sáu công việc trong
năm năm qua và xin gia nhập công ty của W Sayer với tư cách là trợ lý cá nhân.
Ông Sayer, tổng giám đốc, lo ngại rằng, như Deborah đã có nhiều công việc khác,
cô ấy có lẽ cần rời khỏi công việc này trong thời gian của một vài tháng.Nếu điều
đó xảy ra anh ta sẽ phải lặp lại nhiệm vụ tốn kém và tốn thời gian để chọn một nhân
viên khác.Anh ấy lo lắng rằng cô ấy sẽ không quen với vị trí, cô ấy sẽ không thực
hiện công việc nghiêm túc và cô ấy sẽ không thể hiện đủ cam kết với công ty.
Deborah nhận ra rằng những thay đổi việc làm này là điều cô ấy nên trình bày tích
cực với người phỏng vấn. Cô ấy không ngụ ý rằng cô ấy không hài lòng với công
việc trước đây của mình cho thấy rằng, ngay cả khi cô ấy không ở lại lâu dài ở một
vị trí nào,người sử dụng lao động vui mừng đã có cô ấy làm việc ở đó trong một
thời gian giới hạn vì những đóng góp mà cô ấy có thểchế tạo. Deborah nhận ra rằng
những thay đổi việc làm này là điều cô ấy nên trình bày tích cực với người phỏng
vấn. Cô ấy không ngụ ý rằng cô ấy không hài lòng với công việc trước đây của
mình cho thấy rằng, ngay cả khi cô ấy không ở lại lâu dài ở một vị trí nào, người sử
dụng lao động vui mừng đã có cô ấy làm việc ở đó trong một thời gian giới hạn vì
những đóng góp mà cô ấy có thể chế tạo.
10. Quy tắc vàng
10.1. Luôn luôn tích cực về công việc trước
Điều quan trọng luôn luôn là tỏ ra tích cực đối với mọi công việc mà bạn đã có
trong quá khứ. Tại sao điều này lại quan trọng? Một lần nữa, hãy để chúng tôi xem
xét nó từ quan điểm của người sử dụng lao động. Nó sẽ gây ấn tượng với một người
phỏng vấn để nghe một ứng cử viên nói xấu ông chủ hay ông chủ của mình là gì?
Nghe có vẻ hay một công ty khác bị đưa ra hoặc bị một ứng cử viên xấu đi, hoặc nó
sẽ làm cho chủ nhân nghĩ rằng ứng viên có thể nói cùng một loại điều về công ty
này trong một vài năm? Người than vãn về tổ chức khác cũng tạo ra ấn tượng về
tính hay gắt gỏng và thái độ tiêu cực. Sẽ chẳng có ai quan tâm đến sử dụng ứng viên
như vậy. Ứng viên là tích cực và sắc sảo sẽ được ưa thích hơn.
10.2. Được phấn khích và thúc đẩy
Không gì thu hút mọi người như sự nhiệt tình. Ứng viên thẻ hiện đặc tính như vậy
có lợi thế to lớn, gần như trước khi bất cứ điều gì khác được nói hoặc đưa vào xem
xét. Tất cả chúng tôi hơn thích làm việc với người đi vào công việc mỗi ngày lạc
quan yêu đời và cảm xúc tích cực về công việc, chớ không phải là với người kêu
van hoặc kẻ phá rối người lúc nào cũng tiêu cực,
10.3. Tận dụng thế mạnh của bạn
Điều duy nhất người phỏng vấn biết về bạn là những gì bạn đã đặt trong ứng dụng
hoặc CV của bạn và những gì bạn sẽ nói về trong cuộc phỏng vấn thực tế. Do đó,
những điều bạn nói về mình đọc ấn tượng người phỏng vấn sẽ có của bạn, tức là kỹ
năng, kinh nghiệm và tính cách của bạn. Người phỏng vấn sẽ đang nhìn bạn khi
công nhân tiềm năng hoặc nhân viên - bạn cần hàm ý mọi thứ bạn đã và đang làm
cho đến nay đã và đang dẫn đến công việc này, với tổ chức này, vào thời điểm này.
Cặp đôi với tầm nhìn của bạn về cách xử lý công việc nên được xử lý từ giờ trở đi.
Không cưỡng lại nỗi!
Nhóm 3

Trang 8


Môn: Kỹ năng xin việc
11. Hỏi những câu hỏi nào?
Vào cuối cuộc phỏng vấn, bạn thường sẽ được yêu cầu nếu bạn có bất cứ câu hỏi để
đặt. Đừng cảm thấy là phải hỏi cái gì đó chỉ chẳng có lý do cụ thể nào. Tim của ông
chủ sẽ chìm nếu bạn bắt đầu kể vanh vách danh sách dài câu hỏi đúng lúc cuộc
phỏng vấn nên chấm dứt. Chỉ hỏi một câu nếu nó cần thiết. Nếu bạn cảm thấy rằng
bạn biết tất cả những gì bạn cần khoảng công việc được đề nghị, ổn cả để nói cái gì
đó như :
' Tôi nghĩ rằng bạn đã bao gồm tất cả ý kiến quan trọng rồi, cảm ơn bạn. Nhưng nếu
Tôi có bất cứ câu hỏi sau Tôi sẽ liên lạc với bạn.’
Đừng đặt câu hỏi về đồng phục, ngày lễ hoặc các điểm thực tiễn. Nếu bạn được mời
chức vụ bạn sẽ được báo cho biết về loại chi tiết này khi bạn bắt đầu. Nếu tiền
lương chưa được đề cập cho đến nay, đây không phải là thời gian để nêu vấn đề. Có
lẽ bạn sẽ không chấp nhận bất kỳ vị trí mà không biết tiền lương, nhưng một lần
nữa bạn có thể tìm thấy điều này một khi bạn nhận được đề nghị của công việc, khi
bạn có thể trả lời:
"Tôi quan tâm đến công việc ở giai đoạn này, nhưng tôi vẫn không khá chắc chắn về
điều kiện làm việc. Bạn có thể cho tôi biết chính xác tiền lương và giờ làm việc là
gì? '
Nếu bạn quyết định hỏi người phỏng vấn một số câu hỏi, đó là một ý tưởng tốt để
thể hiện thái độ chung của bạn thông qua những gì bạn nói. Các câu hỏi về cơ hội
đào tạo hoặc cơ hội để nhận trách nhiệm lớn hơn trong tương lai cho thấy bạn rất
quan tâm, có kế hoạch ở lại trong công việc, và quan tâm đến việc di chuyển lên tổ
chức.
Bạn có thể hỏi: "Có cơ hội cho nhiều hơn công việc chuyên môn sau này? 'hoặc'
Bạn có thể cho tôi biết một chút về sự phát triển cá nhân bạn hỗ trợ cho nhân viên? '
Những điều nên làm và không nên làm
Sử dụng công nghệ mới và mạng internet để mang lại lợi thế cho bạn khi nghiên
cứu.
bắt đầu với sửa lại những gì bạn đặt trong ứng dụng của bạn - nó là những gì đã bảo
mật bạn cuộc phỏng vấn.
Nghĩ về loại người ông chủ sẽ đang tìm kiếm.
Đừng nộp nghiên cứu trước phút chót - bạn có thể cần nhiều thời gian hơn bạn biết.
Đừng lo nếu dường như bạn không ăn khớp chỗ trống về mọi mặt - bạn có thể đúng
là những gì họ đang tìm kiếm.
Đừng quên chuẩn bị ví dụ tất cả điểm họ đang yêu cầu.

Nhóm 3

Trang 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×