Tải bản đầy đủ

KỸ NĂNG VIẾT CV xin việc HAY

11/13/2014

KỸ NĂNG VIẾT
CV

LOGO

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC NHÓM

CV …
● CV là gì ? Tại sao phải viết CV
● Phân loại CV
● Cấu trúc CV
● Một số mẫu CV
● Chuẩn bị trước khi viết
● Cách viết CV

1


11/13/2014


I. CV là gì ? Tại sao lại
phải viết CV
● Curriculum Vitae CV theo tiếng Latinh nghĩa
là “ Story of life ”
● “CV cung cấp hầu hết các thông tin liên quan
đến năng lực bản thân và những thành quả bạn
đạt được, trong khi cuộc phỏng vấn cung cấp
các kỹ năng cá nhân và những hiểu biết của
bạn“.
Jim Bright và Joanne Earl tác giả cuốn "Amazing Résumés",

I. CV là gì ? Tại sao lại
phải viết CV
● Tại sao phải viết CV ?
● Yêu cầu của nhà tuyển dụng,
có CV là điều kiện ban đầu để
có thể được phỏng vấn ???
● “If you were a book , your
CV would be its cover”
● “Nếu bạn là một cuốn
sách, thì bản CV của bạn
chính là trang bìa”

2


11/13/2014

I. CV là gì ? Tại sao lại
phải viết CV
● Nhà tuyển dụng phải rà
soát hàng trăm, nghìn
CV
● - CV có thể chỉ là một
cơ hội duy nhất để
quảng cáo mình với chủ
lao động.
● - CV là cánh cửa đầu
tiên để ứng viên được


phỏng vấn

I. CV là gì ? Tại sao lại
phải viết CV
● Bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc phỏng
vấn và cho những đòi hỏi cần thiết khác về
công việc bởi vì bạn đã thiết lập cho mình
những mục tiêu và kỹ năng cụ thể.

3


11/13/2014

I. CV là gì ? Tại sao lại
phải viết CV
● “ Khi một lời nói qua đi bạn chỉ có một cơ
hội để tạo ấn tượng tốt. Và điều đó sẽ thể
hiện trong CV của bạn ”
● Hãy chắc chắn rằng CV của bạn thật hoàn hảo
trước khi gửi đến nhà tuyển dụng.

II. Phân loại CV
● CV viết theo “ trình tự thời gian”
● CV viết theo “ kỹ năng ”
● CV tổng hợp “trình tự thời gian” và “kỹ
năng”
“ Chọn một loại có hiệu quả nhất để thể hiện những
kỹ năng và kinh nghiệm của bạn đòi hỏi phải thật kéo
léo và cân nhắc kỹ. "
Stephanie Legatos, cộng tác viên của trang NewEnglandJobs.org

4


11/13/2014

II. Phân loại CV

1

CV viết theo “ trình tự thời gian”

“ Nếu bạn mới tốt nghiệp hoặc có ít kinh nghiệm nghề
nghiệp; hoặc là công việc này cần kinh nghiệm mới, thì bạn
nên tìm một CV đơn giản viết theo trình tự thời gian để
nhấn mạnh những kinh nghiệm còn thiếu "
Michael Farr

Đơn giản là viết theo một trình tự thời gian ngược –
từ hiện tại tới quá khứ.

II. Phân loại CV

2

CV viết theo “ kỹ năng ”

 Cần chỉ ra từ 3 đến 6 kỹ năng chủ yếu gắn liền với mục tiêu
công việc.
 Lấy ví dụ để chứng minh xem bạn đã sử dụng chúng như
thế nào trong công việc trước. Bạn có thể kết thúc bằng
những hiểu biết của mình hoặc những thông tin mà nhà
tuyển dụng đang cần.
"Không có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, bạn không thể lựa
chọn và sắp xếp các kỹ năng mà công việc đòi hỏi."
Michael Farr

5


11/13/2014

2

CV viết theo “ kỹ năng ”

Những kỹ năng
bạn trình bày
trong CV phải
có thật.

“Không có sự dối trá nào là không bị phát hiện. Vì vậy bạn tốt
hơn hết là bạn nên nói thật những gì mình có”,
Brad Turkin.

II. Phân loại CV

3

CV tổng hợp “trình tự thời gian” và “kỹ năng”

Bắt thế
đầucủa
bằng
tóm
kỹ +năng
và tiếp
theoquan
đó làtrọng
danh
Lợi
CVviệc
trình
tự tắt
thờicác
gian
những
kỹ năng
mụctrên
các đầu
kinh. nghiệm được trình bày theo thứ tự ngược thời
lên
gian.

6


11/13/2014

III. Cấu trúc CV
Thông tin cá nhân
Kinh nghiệm
Kỹ năng, ngoại ngữ
Trình độ học vấn

:
- Họ và tên
:
- Ngày sinh
:
- Giới tính
Công
việc
được
:
- Địa chỉ liên lạc
trả
lương
:
- Số điện thoại
:
Công
việc
tình
- Email
nguyện
- Trang
web cá nhân :
-…Tham gia trong

quân ngũ.

Mục tiêu nghề nghiệp
Giải thưởng, nghiên cứu
Sở trường, sở thích

III. Cấu trúc CV
Thông tin cá nhân
Kinh nghiệm
Kỹ năng, ngoại ngữ
Trình độ học vấn

- Các kỹ năng mềm
- Khả năng ngoại
- Trường theo học
ngữ
- Khoa, chuyên ngành
- Khả năng tin học
- Bằng cấp có được

tháng
Chỉ -đềNgày
cập tới
các tốt
kỹ năng
nghiệp
liên quan tới công việc


7


11/13/2014

III. Cấu trúc CV
Thông tin cá nhân
Kinh nghiệm
Kỹ năng, ngoại ngữ
Trình độ học vấn
Mục tiêu nghề nghiệp
Giải thưởng, nghiên cứu

- Giải thưởng, học bổng
- Bài
khoahình
họccông
hoặc
môbáo
tả loại
nghiên
việc, vịcứu
trí,khoa
môi học
trường làm việc bạn
Chỉ mong
nêu ngắn
gọn,
liên
muốn,
phù
quan
tớivới
công
việc
hợp
khả
năng.

III. Cấu trúc CV
Thông tin cá nhân
Kinh nghiệm
Kỹ năng, ngoại ngữ
Trình độ học vấn

Mục tiêu nghề nghiệp
Giải thưởng, nghiên cứu
Sở trường, sở thích

- Những hoạt động tham
gia trong đại học, các tổ
chức chuyên nghiệp và
trình bày cùng với những
kỹ năng bạn đã sử dụng.
- Sắp xếp theo mức độ
quan trọng hoặc theo thứ
tự ngược thời gian, liên
quan tới công việc

8


11/13/2014

III. Cấu trúc CV
Thông tin cá nhân
Kinh nghiệm
Kỹ năng, ngoại ngữ

Trình độ học vấn
Mục tiêu nghề nghiệp
Giải thưởng, nghiên cứu
Sở trường, sở thích

CV cho sinh
viên mới tốt
IV. Một số mẫu CV
nghiệp

THÔNG TIN CÁ NHÂN
- NGUYỄN VĂN A
Giới tính : Nam
- Ngày sinh: ngày 7 – 6 – 1988
- Địa chỉ: 20 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội
- Di động: 0908 123 456
- Email: NguyenVanA@gmail.com
HỌC VẤN:
Kỹ sư Công Nghệ Thông Tin
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2006)
Bằng: Khá (Điểm trung bình: 7.8)
HỌC BỔNG
- Sinh viên xuất sắc năm 2004 và 2005.
- Học bổng tiếng Anh thương mại của
công ty Dầu khí Petronas – Malaysia
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:
- 2003 – 2005: Gia sư Toán lớp 8, 9
- 2002 – 2003: Phục vụ bàn tại Quán cà
phê Liễu Giai

KỸ NĂNG:
- Sử dụng thành thạo Office
- Giao tiếp tiếng Anh thuần thục
- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt
- Chăm chỉ, biết tổ chức sắp xếp công việc
và có tinh thần trách nhiệm
- Dễ dàng thích nghi với môi trường mới
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA:
- Tham gia Chương trình “Mùa hè xanh”
năm 2003 và 2004
- Dạy toán cho các em học sinh
- Tham gia dựng nhà giúp người nghèo
- Thành viên Câu lạc bộ Anh văn của
trường
SỞ THÍCH:
Giao tiếp với mọi người, đọc sách và chơi
cầu lông.

9


11/13/2014

CV cho người nhiều kinh
nghiệm

V. Chuẩn bị viết CV
Lập một danh sách
những thứ có liên quan

2
Đánh giá bản
mô tả công việc

3

1

Nghiên cứu về
nhà tuyển dụng

Đánh giá kinh nghiệm
đối với những kỹ năng
liên quan

Chuẩn bị
viết CV

6
Chọn cấu trúc
CV phù hợp

4

Viết miêu tả

5

10


11/13/2014

VI. Cách viết CV
Đơn giản, dễ nhìn
Ngắn gọn nhưng đầy đủ
Viết đúng chính tả, ngữ pháp
Làm nổi bật các thông tin quan trọng

VI. Cách viết CV
Thông tin cá nhân

Đặt vào phần đầu CV
Không nêu chi tiết thông tin cá nhân

NGÔ ĐĂNG TRUNG

Điện thoại cố định, tạm thời

CoBeDangYeu@gmail.com
Dùng
email chuyên nghiệp

11


11/13/2014

VI. Cách viết CV
Kinh nghiệm

Nhiều kinh nghiệm
không đồng nghĩa
với thích “ nhảy việc ”

VI. Cách viết CV
Kinh nghiệm
Đề cập kinh nghiệm trong vòng 10 năm trước
tập trung mô tả ngắn gọn về công việc, những gì đạt
được trong 5 năm

10 year ago

5 year ago

Present

12


11/13/2014

VI. Cách viết CV
Kinh nghiệm
”Tăng doanh thu khu vực phụ
“ Tăng doanh thu khu vực phụ
trách lên cao hơn so với mục
trách thêm 25% trong vòng sáu
tiêu của công ty”
tháng, vượt chỉ tiêu ban đầu là
15%”

VI. Cách viết CV
Kinh nghiệm
Không bỏ qua kinh
nghiệm từ những
công việc lặt vặt, bởi
chúng đều mang lại
những lợi thế nhất
định giúp bạn “ghi
điểm” trước nhà
tuyển dụng.

13


11/13/2014

VI. Cách viết CV
Mục tiêu nghề nghiệp
Nêu 2, 3
mục tiêu
quan trọng
nhất
liên quan
đến công
việc
đang ứng
tuyển.

VI. Cách viết CV
Mục tiêu nghề nghiệp
Đảm bảo nội dung của
mục tiêu hướng tới
công việc
đang ứng tuyển
“ Tôi tìm kiếm một vị trí
khởi đầu tại một tạp chí
cho tôi cơ hội áp dụng các
kiến thức tiếng Anh và
kinh nghiệm ba năm làm
biên tập viên cho tờ báo
trường ”

14


11/13/2014

VI. Cách viết CV
Thể hiện bạn là người phù hợp.

Đánh giá quá thấp hay quá đề cao bản thân

Cung cấp địa chỉ mạng xã hội của bạn
Không dùng CV nghiên cứu công việc

VI. Cách viết CV
Bước gút cuối cùng
Kiểm tra lại lần cuối

Nhờ người khác kiểm tra hộ

15


11/13/2014

VI. Cách viết CV

Khả năng viết tay là vũ khí giúp tạo ấn tượng tốt với NTD

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×