Tải bản đầy đủ

Tuần 29 giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

Tuần 29:
Thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2019
Tiếng Việt:
Tiết 1, 2: LUẬT CHÍNH TẢ VỀ VIẾT HOA
( Thiết kế trang 57)

----------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------Mĩ thuật
( GV chuyên)
--------------------------------------------------------------------Tự nhiên xã hội
NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CON VẬT
I.MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Kể tên và chỉ được một số loại cây và con vật.
* HS M3, M4 nêu được một số điểm giống ( hoặc khác ) nhau giữa 1 số con vật hoặc 1

số cây cối.
2. Kĩ năng: - HS có kĩ năng bảo vệ các con vật và cây cối.
3.Thái độ: - Yêu thích , chăm sóc cây cối và các con vật nuôi trong nhà .
- GDBVMT.
4. Từ đó góp phần hình thành và phát triển các năng lực : - Năng lực tự chủ, tự học,
giao tiếp và hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên và con
người.
II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- GV : Tranh minh họa, giấy A4, bút dạ, thẻ chữ
-

Phiếu thảo luận nhóm khổ to, băng dính.

-HS sưu tầm tranh ảnh về thực vật và động vật mang đến lớp
1

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS hát bài: “ Lý cây xanh”.


* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện:
- GV cho HS hát.

- HS hát.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
- HS lắng nghe nhắc lại đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (25 phút)
* Mục tiêu: Kể tên và chỉ được một số loại cây và con vật.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
( Tích hợp nội dung GDBVMT ).
- GV giới thiệu để HS biết cây cối , con vật
là thành phần của môi trường tự nhiên
1 : Quan sát các mẫu vật và tranh ảnh.
Bước 1: Chia lớp thành 4 nhóm
- Giáo viên phân cho mỗi nhóm một góc - HS làm việc theo nhóm .
lớp, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy khổ to - HS bày các vật mẫu các em
và hướng dẫn các em làm việc:

mang đến để lên bàn.

Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát vào Dán các tranh ảnh về TVvà ĐV
tranh ảnh và trình bày.

vào giấy khổ to.Sau đó treo lên
tường của lớp học.

Bước 2: GV yêu cầu các nhóm cử đại diện - Đại diện các nhóm lên báo cáo
2

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

lên trình bày kết quả làm việc của nhóm.

kết quả thảo luận:
Học sinh chỉ và nói tên từng
cây,từng con mà nhóm đã sưu
tầm được với các bạn. Mô tả

Bước 3: GV nhận xét kết quả trao đổi của chúng, tìm ra sự giống và khác
các nhóm, tuyên dương nhóm nào làm việc nhau giữa các cây và các con vật.
tốt.
? Theo em con vật nào có ích và con vật nào
có hại đối với sức khỏe con người ?

HS trả lời

? Vậy những con vật có ích và cây cối chúng
ta cần làm gì ?

- Chăm sóc và bảo vệ chúng

* Kết luận: - Có nhiều loại cây như cây rau,
cây hoa,cây gỗ.Các loại cây này khác nhau
về hình dạng , kích thước...Nhưng chúng
đều có thân, rễ, lá và hoa.
3. Hoạt động thực hành: (3 phút)
* Mục tiêu: HS nắm được các bộ phận bên ngoài của con mèo trên hình vẽ.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
* Trò chơi: “Đố bạn cây gì, con gì?”
* Bước 1: GV hướng dẫn học sinh cách Học sinh chơi:
chơi.

Chẳng hạn:

+Một HS được GV đeo cho một tấm

+ Cây đó có thân gỗ phải không?

bìa có hình vẽ một cây rau (hoặc một

+ Đó là cây rau phải không?

con cá...) ở sau lưng,em đó không biết

+ ....

đó là cây gì hoặc con gì, nhưng cả lớp

+ Con đó có bốn chân phải không?

đều biết rõ.

+ Con đó có cánh phải không?

+ HS đeo hình vẽ được đặt câu

+ Con đó kêu meo meo phải

hỏi(đúng/ sai) để đoán xem đó là gì.Cả không?...
3

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

lớp chỉ trả lời đúng hoặc sai.

HS tiến hành chơi thử

* Bước 2: GV cho học sinh chơi thử

HS chơi theo nhóm

* Bước 3: GV cho HS chơi theo nhóm Nhiều HS trả lời
để nhiều em được tập đặt câu hỏi.
Kết thúc bài học,GV yêu cầu HS tìm bài
29 “Nhận biết cây cối và con vật”và gọi
HS trả lời một số câu hỏi trong SGK.
=> Nhận xét, tuyên dương...
4. Hoạt động vận dụng: (2')
- Gọi HS nhắc lại nội dung bài học.
- Về ôn lại các kiến thức đã học về
động vật và thực vật .
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.............................................................................................................................................
........................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2019
Hát nhạc:
ĐI TỚI TRƯỜNG
( GV chuyên)
-------------------------------------------------------------------Tiếng Việt:
Tiết 3, 4: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC VÂN
( Thiết kế trang 60)
---------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
4

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................
........ -------------------------------------------------------------------

Toán:
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 ( CỘNG KHÔNG NHỚ) (T 154).
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Bước đầu biết đặt tính và tính cộng các số không nhớ trong phạm vi 100.
2. Kĩ năng: - Vận dụng đặt tính và làm tính cộng, kĩ năng làm toán có văn để giải
quyết các bài tập toán học và một số tình huống trong thực tế.
- Làm bài tập 1, 2, 3.
3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của môn Toán.
4.Từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp
tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học
II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3. Các thẻ que tính và que tính lẻ.
- Học sinh: Các thẻ que tính và que tính lẻ. Bảng con, vở ô li Toán...
2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
5

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài...
* Cách chơi: - GV cho HS
chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi
bài...

- HS nhắc lại đầu bài.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu
bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (9 phút)
* Mục tiêu: Bước đầu biết đặt tính và tính cộng các số không nhớ trong phạm vi 100.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
a: Giới thiệu cách làm tính cộng: Viết - hoạt động cá nhân.
35 + 24 =…
- Viết 35 + 24 =…, yêu cầu học sinh - HS lấy 35 que tính và 24 que tính, gộp lại để
thao tác trên que tính và giáo viên được 59 que tính.
thao tác trên bảng lớn để tìm kết quả.

- HS thảo luận cặp đôi và chia sẻ trước lớp,

- Cho HS thảo luận cặp đôi HS để đọc lại kết quả phép tính.
được tìm các số chỉ chục, chỉ đơn vị
và kết quả phép tính điền vào cột chục
và đơn vị.
- Gọi HS lên bảng đặt tính và tính - Lớp thảo luận cặp đôi và làm vào bảng con.
theo cột dọc.
- Hỏi cách tính và ghi bảng như SGK.

- Nêu lại cách tính, chú ý tính từ phải sang

b/ Phép cộng dạng 35 +20; 35+2.

trái.
- Hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước

lớp.
- Tiến hành cho HS đặt tính vào bảng - làm vào bảng và chữa bài.
con và nêu cách đặt tính cùng kết quả.
- Chú ý cách đặt tính sao cho thẳng
cột chục, cột đơn vị.
3. Hoạt động thực hành: (20 phút)
- HS làm bài tập 1, 2, 3.
6

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

* Mục tiêu: Rèn kĩ năng giải toán với bài toán có một phép cộng: Bài toán cho biết
gì? Hỏi gì? Biết trình bày bài giải gồm: từ Bài giải, câu lời giải, phép tính, đáp số.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?
- HS tự nêu yêu cầu, làm vở và HS chia sẻ:
Tính:
* Lưu ý: HS cả lớp nêu được cách đặt

52

82

43

76

63

9

tính và cách tính. HS nhận thức tốt đặt + 36

+14

+ 15

+ 10

+ 5

+ 10

các số thật thẳng cột.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu?

82
96
58
86
68
19
- HS tự nêu yêu cầu, làm vở và HS chia sẻ:
35 + 12

- Gọi HS nêu các bước đặt tính và

60 + 38

41 + 34
22 + 40
- Theo dõi và bổ sung cho bạn.

6 + 43
54 + 2

tính.
* Lưu ý: HS nêu được cách đặt tính
và cách tính và đặt các số thật thẳng
cột.
Bài 3: Gọi HS đọc đề toán.

- Tóm tắt bằng lời sau đó giải bài toán rồi HS

- Theo dõi giúp đỡ HS còn chậm.

chia sẻ:

* Lưu ý: HS giải được bài toán với

Tóm tắt

những câu lời giải ngắn gọn, dễ hiểu.

Lớp 1A : 35 cây

HS nhận thức tốt sẽ có nhiều cách nêu

Lớp 1B : 50 cây

câu lời giải khác nhau.

Có tất cả:... cây?
Bài giải
Số cây có tất cả là:
(Hai lớp trồng được tất cả số cây là):
35 + 50 = 85( cây)
Đáp số: 85 cây

* Bài tập phát triển năng lực:

Giải bài toán theo tóm tắt sau:
7

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận

Tóm tắt

xét ...

Nữ có: 16 bạn
Nam có: 23 bạn

Có tất cả: ...bạn?
4. Hoạt động vận dụng: ( 2’) : Cho HS chơi trò chơi: “ Nối đúng, nối nhanh”
- Thi nối phép tính với kết quả đúng: 22 + 23
73

45

25

75

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1’)
- Cho HS làm bài tập: “ Nhà em có 23 con gà và 24 con vịt. Hỏi nhà em có tất cả bao
nhiêu con?” .
- Nhận xét
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Luyện tập.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................
........
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Toán
LUYỆN TẬP ( T 156)
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về tính cộng, giải toán.
2. Kĩ năng: - HS vận dụng làm tính cộng, vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước, giải
bài toán có phép cộng. để giải quyết các bài tập toán học và một số tình huống trong
thực tế.
- Làm bài tập 1(cột 1, 2), 2(cột1, 3), 3, 4.
8

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của môn Toán.
4. Từ đó góp phần hình thành và phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp
tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập 1(cột 1, 2), 2 (cột1, 3), 3, 4.
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa.
2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS
chơi, nhận xét trò chơi, chữa

- HS chơi

bài...

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu
bài.
3. Hoạt động thực hành: (29 phút)
- HS làm bài tập1(cột 1, 2), 2(cột1, 3), 3, 4.
* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng làm tính cộng. Vẽ được đoạn thẳng có độ dài cho trước. Rèn
kĩ năng giải bài toán có phép cộng.
9

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

- HS tự nêu yêu cầu, làm vở và HS chia sẻ
trước lớp.

* Lưu ý: HS nhận thức tốt nêu được
cách đặt tính và cách tính. HS nhận
thức chậm đặt các số thật thẳng cột.

+

47
22
69

+

40
20
60

+

51
35
86

+

80
9
89

- GVchốt: Nêu lại cách đặt tính, thứ
tự tính và cách ghi kết quả.
* Chốt: Nêu lại cách đặt tính, thứ tự
tính và cách ghi kết quả.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu?
- HS tự nêu yêu cầu,làm vở và HS chia sẻ
- Muốn cộng nhẩm 30 với 6 em làm - 30 + 6 gồm có 3 chục và 6 đơn vị bằng 36.
thế nào?

30 + 6 = 36

52 + 6 = 58

- Yêu cầu HS làm bài.

40 + 5 = 45

6 + 52 = 58

- Từ kết quả hai cột tính cuối em có - Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết
nhận xét gì?
quả không đổi.
Bài 3: Gọi HS đọc đề và từ tóm tắt bài - Nêu tóm tắt, sau đó giải vào vở và HS chia
toán. Tự đó giải bài toán rồi chia sẻ
bài. GV uốn nắn HS.

sẻ.
Tóm tắt

* Lưu ý: HS cả lớp giải được bài toán

Bạn gái : 21 bạn

với những câu lời giải ngắn gọn, dễ

Bạn trai : 14 bạn

hiểu. HS nhận thức nhanh sẽ có nhiều

Có tất cả:... bạn?

cách nêu câu lời giải khác nhau.

Bài giải
Số bạn có tất cả là:
(Lớp em có tất cả số bạn là):
21 + 14 = 35( bạn)

Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu.

Đáp số: 35bạn
- HS tự nêu yêu cầu,làm vở và HS chia sẻ
10

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

- Xác định độ dài 8 cm trên thước kẻ?

- từ vạch số 0 đến vạch số 8.

- Yêu cầu HS vẽ vào vở.

- vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm ra vở, chia sẻ
trước lớp.

* Bài tập phát triển năng lực:

- Tính:

- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận 40 + 6 = 46

72 + 6 = 78

xét ...

6 + 72 = 78

49 + 50 = 99

- HS nêu lại các bước giải 1 bài toán.
- Nhận xét giờ học.
4. Hoạt động vận dụng: ( 2’) Cho HS chơi trò chơi: “ Tính đúng, tính nhanh”
- Thi tính nhanh: 10 + 72 =

72 +10 =...

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1’)
- Cho HS làm bài tập: “ Nhà em có 43 cái đĩa to và 23 cái đĩa cái đĩa nhỏ. Hỏi nhà em
có tất cả bao nhiêu cái đĩa ?” .
- Nhận xét.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Luyện tập.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2019
Tiếng Việt:
Tiết 5, 6 : VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ
( Thiết kế trang 64)
-------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------11

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019
Toán
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về phép tính cộng các số có hai chữ số, và giải toán có
văn.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng tính cộng các số có hai chữ số và kĩ năng giải toán.
- Làm bài tập 1, 2, 4.
3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của môn Toán.
4.Từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp
tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học
II- CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 4.
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa.
2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét
trò chơi, chữa bài...

- HS chơi
12

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

Năm học 2018 - 2019
- HS nhắc lại đầu bài

3. Hoạt động thực hành: (30 phút)
- HS làm bài tập1, 2, 4.
* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng tính cộng các số có hai chữ số và kĩ năng giải bài toán có
phép cộng.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?
- HS tự nêu yêu cầu, làm vở và HS chia sẻ
trước lớp: Tính
* Lưu ý: HS nhận thức tốt nêu được cách
53
35
đặt tính và cách tính. HS cả lớp đặt các số +

+

55
+

44
+

17
+

42
+

thật thẳng cột.

14

22

23

33

71

53

* Chốt: Nêu lại cách đặt tính, thứ tự tính

67

55

78

77

88

95

và cách ghi kết quả.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu?

- HS tự nêu yêu cầu, sau đó làm bài:
20 cm +10 cm=30 cm
14 cm + 5 cm = 19 cm

- Quan sát hướng dẫn HS gặp khó khăn

32 cm + 12 cm = 44 cm...
- chữa bài và nhận xét bài của bạn.

Chốt: Nêu lại cách tính nhẩm.

- vài em nêu lại cách nhẩm.

Bài 4: Gọi HS đọc đề bài.

- đọc và làm, chia sẻ trước lớp:

- Làm vở và chữa bài.
- Quan sát giúp đỡ HS nhận thức chậm.

Tóm tắt
Con sên bò

: 15cm

Bò tiếp

: 14cm

Con sên bò tất cả: ...cm?
* Lưu ý: HS cả lớp giải được bài toán với

Bài giải:

những câu lời giải ngắn gọn, dễ hiểu. HS

Con sên bò tất cả số xăng ti mét là:

nhận thức tốt sẽ có nhiều cách nêu câu lời

(Số xăng – ti – mét con sên bò tất cả là):

giải khác nhau.

15 + 14 = 29 ( cm)
13

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019
Đáp số: 29 cm

Chốt: Khi nào thì ta dùng phép tính cộng - Khi bài toán có chữ: Có tất cả ở câu hỏi...
để giải toán?
* Bài tập phát triển năng lực:

* Bài 4: hà có 15 que tính, Hải có 20 que

- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận xét..

tính. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu que
tính?

4. Hoạt động vận dụng: ( 2’)
- Thi nhẩm nhanh: 33 + 22; 44 + 33;

- Học sinh chơi trò chơi: “Ai nhanh hơn ai”.

55 + 11.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Phép
trừ trong phạm vi 100.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
----------------------------------------------------Thể dục
BÀI 29: TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I/ MỤC TIÊU: HS cần làm:
1. Kiến thức:
- Bước đầu biết cách chuyền cầu theo nhóm 2 người (bằng bảng cá nhân hoặc bảng gỗ).
- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết thực hiện các động tác chơi trò chơi chuyền cầu...
thành thạo, nhanh.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học.
4. Góp phần hình thành và phát triền các năng lực: tự học, tự giải quyết vấn đề và
sáng tạo. Năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Năng lực thể chất.
14

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

II. CHUẨN BỊ:

1.Đồ dùng dạy học: - GV: Địa điểm sân trường , 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi trên sân
trường, đảm bảo vệ sinh sân tập, tranh thể dục.
- HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học.
- Địa điểm: Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập.
- Phương tiện: Cầu, còi, vợt và bảng con...
2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Nội dung

Định

Phương pháp tổ chức

lượng
1. Hoạt động khởi động :
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu

1 – 2’

buổi tập.

Xxxxxxxxxx
Gv

Xxxxxxxxxx

- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc.

2’

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

1’

- Ôn bài thể dục phát triển chung.

1 lần

Xxxxxxxxxxx

2x8

Xxxxxxxxxxx

nhịp

GV

2. Hoạt động thực hành :

GV x x x x x x x x x x x x

6 – 8’

- Chơi trò chơi : "Kéo cưa lừa xẻ".
- GV nêu tên trò chơi.
- HS đứng thành từng hàng đôi quay mặt.

Xxxxxxxxxxx
GV

Xxxxxxxxxxx
x

vào nhau để chơi trò chơi.
15

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
- "Chuyền bóng" theo nhóm 2 người .

Năm học 2018 - 2019
8 – 10’

x

3. Hoạt động vận dụng :
- Đứng vỗ tay và hát.

1 – 2’

- Ôn động tác vươn thở và điều hoà .

2x8

x

nhịp

x

- GV cùng HS hệ thống bài học .

1 – 2’

- GV nhận xét và giao bài tập về nhà .

1 – 2’

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................
........

-------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2019
Đạo đức
BÀI 28: CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT (Tiết 2)
I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nêu được ý nghĩa của việc chào hỏi, tạm biệt.
- Biết chào hỏi, tạm biệt trong các tình huống cụ thể, quen thuộc hằng ngày.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết thực hiện chào hỏi, tạm biệt và nhắc nhở bạn bè cùng
thực hiện.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học.
- Có thái độ tôn trọng, lễ phép với người lớn tuổi, thân ái với bạn bè và em nhỏ.
- Biết nhắc nhở bạn bè thực hiện chào hỏi, tạm biệt một cách phù hợp.
4. Góp phần hình thành và phát triển các năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp
tác; năng lực giải quyết vấn đề .
- Năng lực tư duy phản biện.
- Năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức; phát triển bản thân.
16

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh vẽ bài tập 2. Đồ dùng để hoá trang khi chơi đóng vai .
- Vở BTĐĐ1.
- Bài hát “ Con chim vành khuyên ” (Hoàng Vân )
- HS : Vở bài tập Đạo đức.
2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh
họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS nghe hát bài: “ Con chim vành khuyên ” (Hoàng Vân ).
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện:
- HS hát.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

- HS nhắc lại đầu bài

* Mục tiêu: Học sinh hiểu chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay.
- Biết chào hỏi, tạm biệt trong các tình huống cụ thể, quen thuộc hàng ngày.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp.
a: Học sinh làm bài tập 2:
- Học sinh ghi lời các bạn nhỏ trong tranh 1
Giáo viên nêu yêu cầu và tổ chức cho học và tranh 2.
sinh làm bài tập trong VBT.

Tranh 1 : Chúng em kính chào cô ạ !
17

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

Giáo viên chốt lại:
Tranh 1: Các bạn cần chào hỏi thầy giáo Tranh 2 : Cháu chào tạm biệt.
cô giáo.
Tranh 2: Bạn nhỏ cần chào tạm biệt khách.
b: Thảo luận nhóm bài tập 3:
Chia lớp thành 2 nhóm và yêu cầu các
nhóm thảo luận, cử đại diện nhóm trình - Học sinh thảo luận theo nhóm 2 để giải
bày, tổ chức cho lớp trao đổi thống nhất.

quyết các tình huống.

Nội dung thảo luận:
Em sẽ chào hỏi như thế nào trong các tình
huống sau:
a. Em gặp người quen trong bệnh viện?
a. Chào hỏi ôn tồn, nhẹ nhàng, không nói
b. Em nhìn thấy bạn ở nhà hát, rạp chiếu tiếng lớn hay nô đùa… .
bóng lúc đang giờ biểu diễn?

b. Giơ tay vẫy, gật đầu, mỉm cười…
Trình bày trước lớp ý kiến của nhóm mình.
- Học sinh trao đổi thống nhất.

*Giáo viên kết luận :

Nhắc lại.

- Không nên chào hỏi một cách ồn ào khi
gặp người quen trong bệnh viện , trong
rạp hát , rạp chiếu bóng lúc đang giờ biểu
diễn . Trong những tình huống như vậy ,
em chỉ có thể chào bạn bằng cách ra hiệu
gật đầu , mỉm cười và giơ tay vẫy
c: Đóng vai theo bài tập 1:
- Giáo viên giao nhiệm vụ đóng vai cho
các nhóm, mỗi nhóm đóng vai một tình
18

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

huống.

- Học sinh đóng vai, hoá trang thành bà cụ

Tổ chức cho các em thảo luận rút kinh

và 2 bạn nhỏ. Hai bạn nhỏ đang chào bà

nghiệm.

cụ. Bà cụ khen hai bạn nhỏ ngoan.

- Nhóm 1: tranh 1.

3 học sinh đóng vai đi học và chào tạm biệt

- Nhóm 2: tranh 2.

nhau khi chia tay để vào trường, lớp.

* Kết luận:
• T1 : Các bạn nhỏ cần chào hỏi thầy
cô giáo.
• T2 : bạn nhỏ cần chào tạm biệt
khách .
d: Học sinh tự liên hệ.
Giáo viên nêu yêu cầu cần liên hệ
Trong lớp ta bạn nào đã thực hiện chào hỏi
và tạm biệt?
Tuyên dương học sinh thực hiện tốt theo
bài học, nhắc nhở những học sinh thực

- Học sinh tự liên hệ và nêu tên các bạn
thực hiện tốt chào hỏi và tạm biệt.

hiện chưa tốt.
3. Hoạt động vận dụng : 2’
- Nhận xét, tuyên dương.
- Thực hiện nói lời chào hỏi và tạm biệt
đúng lúc.
- Học bài, chuẩn bị tiết sau.

- Học sinh nêu tên bài học và tập nói lời
chào hỏi, lời tạm biệt khi chia tay.

----------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
19

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.........
---------------------------------------------------------Mĩ thuật
EM VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU ( TIẾT 1)
GV chuyên dạy
------------------------------------------------------Tiếng Việt:
Tiết 7, 8: VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ ÂM ĐẦU TR/ CH
( Thiết kế trang 67)
----------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 5 tháng 4 năm 2019
Tiếng Việt:
TIẾT 9, 10: ĐỌC

------------------------------------------------------------( Thiết kế trang 70)
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

------------------------------------------------------------Thủ công
20

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

CẮT DÁN HÌNH TAM GIÁC (Tiết 2)
I.MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Giúp HS biết cách kẻ, cắt và dán được hình tam giác.
- Kẻ, cắt , dán được hình tam giác. Đường cắt tương đối thẳng . Hình dán tương đối
phẳng.
- HS cả lớp có thể kẻ, cắt, dán được hình tam giác theo cách đơn giản. Đường cắt tương
đối thẳng, hình dán tương đối phẳng trên giấy màu.
- HS khéo tay: kẻ và cắt dán được hình tam giác theo 2 cách. Đường cắt thẳng, hình
dán phẳng. Có thể kẻ, cắt thêm được hình tam giác có kích thước khác.
2. Kĩ năng: - Rèn luyện KN sử dụng kẻ, cắt, dán được hình tam giác thành thạo, nhanh.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học. Rèn đôi tay khéo léo cho HS.
4. Góp phần hình thành và phát triển năng lực :
- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực nghệ thuật.
II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
+ GV :
- Chuẩn bị 1 hình tam giác dán trên nền tờ giấy trắng có kẻ ô.
- 1 tờ giấy kẻ có kích thước lớn.
+ HS : Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo.
2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

21

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS hát.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: HS hát
- HS hát.
- GV cho HS HS hát, nhận xét...
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động thực hành: (30 phút)
* Mục tiêu: - Kẻ, cắt, dán được hình tam giác. Có thể kẻ, cắt được hình vuông theo
cách đơn giản. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
 1 : nêu lại quy trính cắt, dán hình tam giác .
- GV cho lớp thảo luận nhóm đôi nêu lại cách
vẽ hình tam giác .
 Giáo viên nhắc qua các cách kẻ, cắt hình + HS nhắc lại cách kẻ, cắt hình tam
chữ nhật theo 2 cách.

giác .

 Nhắc học sinh thực hành theo các bước: Kẻ - Học sinh cắt và dán hình tam giác
A

hình chữ nhật có cạnh dài 8 ô và cạnh ngắn 7
ô, sau đó kẻ hình tam giác như hình mẫu (theo
2 cách)
 Khuyến khích các em hs khéo tay kẻ theo 2
cách.
B

C

- HS thực hành trên giấy vở ( theo
cách các em tự chọn) .
2. Cho học sinh thực hành kẻ, cắt và dán cân
đối, miết hình thật phẳng.
22

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

Theo dõi, giúp đỡ những em M1 hoàn thành
sản phẩm tại lớp.


Bài tập phát triển năng lực:

- HS khéo tay kẻ và cắt dán được hình tam
giác theo 2 cách. Đường cắt thẳng, hình dán
phẳng. Có thể kẻ, cắt thêm được hình tam giác
có kích thước khác.
4.Hoạt động vận dụng: ( 2’)
- Đánh giá nhận xét bài của một số em.
- Nhận xét, tuyên dương các em kẻ đúng và cắt
dán đẹp, phẳng..
Chuẩn bị bài học sau: mang theo bút chì,
thước kẻ, kéo, giấy màu có kẻ ô li, hồ dán…
-----------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
----------------------------------------------------------Toán
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 (TRỪ KHÔNG NHỚ) (T 158).
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Bước đầu biết đặt tính và tính trừ các số không nhớ trong phạm vi 100.
2. Kĩ năng: Củng cố kĩ năng đặt tính và làm tính trừ nhẩm, kĩ năng giải bài toán có 1
phép tính.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn Toán.
- HS làm 3 bài tập.
23

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

4. Từ đó góp phần hình thành và phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp
tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3.
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa.
2. .Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS
chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi
bài...

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu
bài.
3. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút)
* Mục tiêu: Bước đầu biết đặt tính và tính trừ nhẩm các số không nhớ trong phạm vi 100.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
* Giới thiệu cách làm tính trừ .
- hoạt động cá nhân, chia sẻ cặp đôi, lớp.
- Viết 57 - 23=…, yêu cầu học sinh - lấy 57 que tính và bớt đi 23, thảo luận trong
thao tác trên que tính để tìm kêt quả.

nhóm đôi nêu thành bài toán và tìm kết quả còn
24

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

- Hỏi HS để được các số chỉ chục, chỉ 34 que tính.
đơn vị và kết quả phép tính điền vào - theo dõi đọc lại kết quả phép tính.
cột chục và đơn vị.
- Gọi HS lên bảng đặt tính và tính - ở dưới làm vào bảng con.
theo cột dọc.
- Hỏi cách tính và ghi bảng như SGK.
3. Hoạt động thực hành: (15 phút)

- Đọc lại cách tính, chú ý tính từ phải sang trái.

- HS làm bài tập1, 2, 3.
* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng tính cộng, trừ nhẩm các số có hai chữ số và kĩ năng giải bài
toán có 1phép tính.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?
- HS tự nêu yêu cầu, làm vở và HS chia sẻ
trước lớp:
a) Tính:
85
* Lưu ý: HS nhận thức tốt nêu được cách -

49
-

98

35

-

-

59
-

đặt tính và cách tính. HS cả lớp đặt các số

64

25

72

15

53

thật thẳng cột.

21

24

26

20

06

* Chốt: Nêu lại cách đặt tính, thứ tự tính b) Đặt tính rồi tính: ( tương tự câu a)
và cách ghi kết quả.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của đề toán.

- Nêu và nắm yêu cầu, chioa sẻ cách làm: tính

- Theo dõi giúp đỡ HS còn đạt tính sai.

thử kết quả thấy đúng thì điền chữ đ, sai thì

HS nhận thức tốt nêu các câu lời giải

điền chữ s.

khác.
Bài 3: Gọi HS đọc đề bài, sau đó tóm tắt, - Theo dõi nắm yêu cầu và làm vào vở.`
rồi giải.
- Giúp đỡ HS còn chậm, gọi HS chữa bài.

Tóm tắt

* Lưu ý: HS cả lớp giải được bài toán với

Quyển sách có: 64 trang

những câu thức tốt sẽ có nhiều cách nêu

Đã đọc : 24 trang
25

Tên GV

Trường Tiểu học ...


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×