Tải bản đầy đủ

Tuần 28 giáo án lớp 1 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

Thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2019
Tiếng Việt
TIẾT 1 + 2: NGUYÊN ÂM
( Thiết kế trang 37 )
------------------------------------------------------------------------------

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Thể dục
ÔN TẬP – BÀI THỂ DỤC
I/ MỤC TIÊU:


1. Kiến thức: Giúp học sinh
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung theo nhịp hô.
- Biết cách chơi và tham gia chơi tâng cầu bằng bảng cá nhân hoặc bằng vợt gỗ.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát
triển chung và kĩ năng chơi trò chơi " Tâng cầu" thành thạo, nhanh.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học.
4. Góp phần hình thành và phát triền các năng lực: tự học, tự giải quyết vấn đề và
sáng tạo. Năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Năng lực thể chất.
II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Địa điểm sân trường , 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi trên sân trường, đảm bảo vệ sinh
sân tập, tranh thể dục.
- HS: Trang phục gọn gàng, nghiêm túc trong giờ học, đảm bảo an toàn trong giờ học.
- Địa điểm: Trên sân trường dọn vệ sinh nơi tập. - Phương tiện: còi, vợt và bảng con...
2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
1
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2018 - 2019
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Định
lượng
6 – 8’

Nội dung
A/ HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:

– GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe
học sinh.


– Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm.
+ Khởi động:
 Xoay cổ tay, chân, hông, gối
……, theo đội hình vòng tròn.
 Chạy nhẹ nhàng về trước. (2 x 6
m)

Phương pháp tổ chức
– Lớp trưởng tập trung lớp, báo
cáo sĩ số cho giáo viên.
– Đội Hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
GV
– Từ đội hình trên các HS di
chuyển thành vòng tròn khởi động.

G

V
B/ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

22 –
24’

a. Ôn bài thể dục
Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp
 Nhận xét:

– Đội hình tập luyện
*

*
*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

GV
– GV quan sát nhắc nhở, sửa sai
ở hs.
– GV nhắc lại lại nội dung ôn
tập, sau đó chia lớp ra thành nhiều
2
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019
nhóm cho hs tập luyện.

b. Tâng cầu
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS
luyện tập

-HS luyện tập Tâng cầu nhóm, cá
nhân

 Nhận xét:
C/ HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:

6 – -Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả

– Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp

8 lỏng các cơ .

và hát .* * * * * * * * *

– Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm

* * * * * * * * *

tiết học.

* * * * * * * * *

– Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân

* * * * * * * * *

theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
GV
--------------------------------------------------------------------Đạo đức
CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT ( Tiết 1)
I . MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Nêu được ý nghĩa của việc chào hỏi tạm biệt.
- Biết chào hỏi, tạm biệt trong các tình huống cụ thể, quen thuộc hàng ngày.
2. Kĩ năng: Rèn HS kĩ năng biết thực hiện chào hỏi, tạm biệt và nhắc nhở bạn bè cùng
thực hiện.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học.
- Có thái độ tôn trọng, lễ phép với người lớn tuổi, thân ái với bạn bè và em nhỏ.
- Biết nhắc nhở bạn bè thực hiện chào hỏi, tạm biệt một cách phù hợp.
4. Góp phần hình thành và phát triển các năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp
tác; năng lực giải quyết vấn đề .
- Năng lực tư duy phản biện.
- Năng lực tự điều chỉnh hành vi đạo đức; phát triển bản thân.
3
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh vẽ bài tập 1, 2. Đồ dùng để hoá trang khi chơi đóng vai .
- Vở BTĐĐ1 . Điều 2 công ước QT về TE.
- Bài hát “ Con chim vành khuyên ” (Hoàng Vân )
- HS : Vở bài tập Đạo đức.
2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh
họa, phương pháp thực hành luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- - Cho HS nghe hát bài: “ Con chim vành khuyên ” (Hoàng Vân ).
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện:
- HS hát.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

- HS nhắc lại đầu bài

* Mục tiêu: Học sinh hiểu chào hỏi khi gặp gỡ, tạm biệt khi chia tay.
- Biết chào hỏi, tạm biệt trong các tình huống cụ thể, quen thuộc hàng ngày.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm , chia sẻ trước lớp.
10’ 1 : Giới thiệu trò chơi “Vòng tròn
Chào hỏi ”:

- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm

- Tổ chức chơi “ Vòng tròn chào hỏi ”

bốn, chia sẻ trước lớp.

- Giáo viên điều khiển trò chơi đứng

- HS ra sân đứng thành 2 vòng tròn

giữa 2 vòng tròn và nêu các tình

đồng tâm , đối diện nhau . Số
4

Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

huống để Học sinh đóng vai chào

người 2 vòng bằng nhau .

hỏi .
- Vd :
+ Hai người bạn gặp nhau .

- Học sinh chào hỏi nhau xong 1 tình

+ Học sinh gặp thầy giáo cô giáo ở

huống thì người đứng vòng ngoài sẽ

ngoài đường.

chuyển dịch để đóng vai với đối tượng

+ Em đến nhà bạn chơi gặp bố mẹ bạn . mới , tình huống mới .
+ Hai người bạn gặp nhau trong nhà
hát đang giờ biểu diễn .
10’

2 : Thảo luận nhóm 4:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo
luận theo các câu hỏi :

- Học sinh suy nghĩ , trao đổi thảo

+ Cách chào hỏi trong các tình huống

luận nhóm trả lời các câu hỏi:

giống hay khác nhau ? Khác nhau như

- Chào hỏi trong các tình huống

thế nào ?

khác nhau phụ thuộc vào đối
tượng, không gian , thời gian .

+ Khi chia tay với bạn em nói như thế

- Em nói “ Chào tạm biệt ”

nào ?
+ Em cảm thấy như thế nào khi :
- Được người khác chào hỏi .

- Em rất vui khi được người khác

- Em chào họ và được đáp lại .

chào hỏi mình

- Em gặp một người bạn , em chào

- Em rất vui .

nhưng bạn cố tình không đáp lại ?

- Rất buồn và em sẽ nghĩ ngợi lan
5

Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019
man không biết mình có làm điều

- Nếu thấy các bạn đi như thế em sẽ nói

gì buồn lòng bạn để bạn giận mình

gì với các bạn?

không ?

* Kết luận : Cần chào hỏi khi gặp gỡ , - HS chia sẻ trước lớp.
tạm biệt khi chia tay. Chào hỏi tạm
biệt thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau .
Cần chào hỏi, xưng hô cho đúng tuổi
tác...
3'

- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm

3: Làm bài tập 2:
- GV cho HS làm bài tập 2 và nêu kết
quả.

đôi, chia sẻ trước lớp.
- Đại diện nhóm lên trước lớp chỉ
vào từng tranh chia sẻ. .
- Lớp nhận xét , bổ sung ý kiến .

3. Hoạt động vận dụng:
- Cho Học sinh đọc câu tục ngữ :
“ Lời chào cao hơn mâm cỗ”.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS thực hành chào hỏi và tạm
biệt.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

--------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................

6
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2018 - 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Toán
GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN ( tiếp theo )
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Hiểu bài toán có một phép trừ: Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? Biết trình
bày bài giải gồm: từ Bài giải, câu lời giải, phép tính, đáp số.
2. Kĩ năng: - Vận dụng kĩ năng biết trình bày bài giải gồm: từ Bài giải, câu lời giải,
phép tính, đáp số để giải quyết các bài tập toán học và một số tình huống trong thực tế.
- HS làm bài tập 1, 2.
3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của môn Toán.
4. Từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp
tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2.
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa.
2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
7
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

* Cách chơi: - GV cho HS
chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi
bài...

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu
bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (10 phút)
* Mục tiêu:
- Hiểu bài toán có một phép trừ: Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? Biết trình bày bài giải gồm:
từ Bài giải, câu lời giải, phép tính, đáp số.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
Giới thiệu cách giải toán và cách
trình bày bài giải:

- HS đọc bài toán, thảo luận nhóm đôi tìm hiểu

- GV ghi đề toán lên bảng

bài toán và giải bài toán ra nháp, chia sẻ trước

- Ghi tóm tắt lên bảng

lớp.

+ Bài toán cho biết những gì?

-Tìm hiểu bài theo hướng dẫn của GV
- HS đọc đề toán

+ Bài toán hỏi gì?

- Nhà An có 9 con gà , mẹ đem bán 3 con gà.

- Hướng dẫn HS giải bài toán và trình

- Hỏi nhà An còn lại mấy con gà?

bày bài giải. Nêu câu hỏi gợi ý:
+ Muốn biết nhà An còn lại mấy con
gà ta làm thế nào? Ta phải làm phép

- Làm tính trừ: 9 – 3 = 6

tính gì?
- HS quan sát tranh để kiểm tra lại kết

+Nhà An còn lại số gà:

quả

+Số gà của nhà An còn lại…

- Hướng dẫn HS viết lời giải: khuyến
khích HS nêu nhiều lời giải khác nhau
- Nêu lại bài giải gồm những gì?

- Gồm 4 bước: Viết từ Bài giải, câu lời giải,
8

Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019
phép tính, đáp số.

3. Hoạt động thực hành: (20 phút)
- HS làm bài tập 1, 2.
* Mục tiêu: Rèn kĩ năng giải toán với bài toán có một phép trừ: Bài toán cho biết gì? Hỏi
gì? Biết trình bày bài giải gồm: từ Bài giải, câu lời giải, phép tính, đáp số.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
* Bµi 1 :
- Cho HS nêu bài toán

- HS đọc bài toán, làm vở và chia sẻ trước lớp:
Tóm tắt

- GV hướng dẫn HS tự tìm hiểu bài,
tóm tắt, tự giải toán.: 8 con chim

- Cho HS chia sẻ, GV nhận xét...

Bay đi : 2 con chim
Còn lại :...con chim?
Bài giải
Trên cành còn lại số con chim là:
( Số con chim còn lại là: )
8 – 2 = 6 ( con)
Đáp số: 6 con chim

* Bµi 2 :
- Cho HS đọc bài toán

- HS nêu bài toán

- Cho HS tự tìm hiểu bài, tóm tắt, tự
giải toán.

- HS đọc bài toán, làm vở và chia sẻ trước lớp:
Tóm tắt

- Cho HS chia sẻ, GV nhận xét...


: 8 quả bóng

Bay đi : 2 quả bóng
Còn lại :...quả bóng?
Bài giải
An còn lại số quả bóng là:
9
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019
( Số quả bóng còn lại là: )
8 – 2 = 6 ( quả)

* Lưu ý: HS nhận thức chậm giải

Đáp số: 6 quả bóng

được bài toán với những câu lời giải
ngắn gọn, dễ hiểu. HS nhận thức
nhanh sẽ có nhiều cách nêu câu lời
giải khác nhau.
* Bài tập phát triển năng lực:

* Bài 3: Trên sân có 10 con thỏ, chạy đi 5 con

- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận

thỏ. Hỏi trên sân còn lại mấy con thỏ?

xét ...

Tóm tắt


: 10 con thỏ

Chạy đi : 5 con thỏ
Còn lại : ...con thỏ?
Bài giải
Trên sân còn lại số con thỏ là:
( Số con thỏ còn lại là: )
8 – 2 = 5 ( con)
Đáp số: 5 con thỏ
4. Hoạt động vận dụng: ( 1’)

- Hs nêu.

- HS nêu lại các bước giải 1 bài toán.
- Nhận xét
5. Hoạt động sáng tạo: ( 1')
- HS chơi trò chơi: " Nhà Toán học
nhỏ tuổi": HS giải bài tập sau:" Em

- HS thi giải.

có 10 cái kẹo, em ăn 3 cái kẹo. Hỏi
em còn lại bao nhiêu cái kẹo? "
10
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
- Nhận xét

Năm học 2018 - 2019

- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài
sau: Luyện tập.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Hát nhạc
ÔN TẬP 2 BÀI HÁT : “QUẢ” VÀ : “ HOÀ BÌNH CHO BÉ”
---------------------------------------------------------------Tiếng Việt
TIẾT 3 + 4: QUAN HỆ ÂM - CHỮ
( Thiết kế trang 41 )
--------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................

---------------------------------------------------------Toán
LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU :

11
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
1. Kiến thức: Biết giải bài toán có phép trừ.

Năm học 2018 - 2019

- Thực hiện được cộng , trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 20.
2. Kĩ năng: - Vận dụng kĩ năng biết giải bài toán có phép trừ, kĩ năng cộng , trừ ( không
nhớ ) các số trong phạm vi 20 để giải quyết các bài tập toán học và một số tình huống
trong thực tế.
- HS làm bài tập 1, 2, 3.
3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của môn Toán.
4. Từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp
tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3.
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa.
2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS chơi, nhận xét
trò chơi, chữa bài...

- HS chơi

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài
12

Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

2. Hoạt động thực hành: (29 phút)
- HS làm bài tập 1, 2, 3.
* Mục tiêu: Rèn HS kĩ năng biết giải bài toán có phép trừ, kĩ năng cộng , trừ ( không
nhớ) các số trong phạm vi 20.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
* Bµi 1 :
- Cho HS nêu bài toán

- HS đọc bài toán, làm vở và chia sẻ trước lớp:
Tóm tắt

- GV hướng dẫn HS tự tìm hiểu bài,
tóm tắt, tự giải toán.: 15 búp bê

- Cho HS chia sẻ, GV nhận xét...

Đã bán

: 2 búp bê

Còn lại

: … búp bê ?
Bài giải

Số búp bê còn lại trong cửa hàng là :...
15 – 2 = 13 ( búp bê )
Đáp số : 13 búp bê
* Bµi 2 :
- Cho HS đọc bài toán

- HS đọc bài toán, làm vở và chia sẻ trước lớp:
Tóm tắt

- Cho HS tự tìm hiểu bài, tóm tắt, tự
giải toán.: 12 máy bay

- Cho HS chia sẻ, GV nhận xét...

Bay đi : 2 máy bay
Còn lại :...máy bay?
Bài giải
Trên sân còn lại số máy bay là:
( Số máy bay còn lại là: )
8 – 2 = 10 ( máy bay)
Đáp số: 10 máy bay

* Lưu ý: HS nhận thức chậm giải

- HS nêu yêu cầu, chơi trò chơi: " Điền đúng,
13

Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

được bài toán với những câu lời giải
ngắn gọn, dễ hiểu. HS nhận thức

điền nhanh".
- Nhận xét , chữa bài.

nhanh sẽ có nhiều cách nêu câu lời
giải khác nhau.
* Bài 3: Điền số thích hợp vào ô
trống:
1
7
1
8
- 1
4

-2

15

-3

14
-4

15
+1

16
+2

12

11
-5

* Bài tập phát triển năng lực:

* Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận: 8 hình tam giác

xét ...

Tô màu

: 4 hình tam giác

Không tô màu: …. hình tam giác?
- Cho HS nêu bài toán, giải và chia sẻ trước lớp.
Bài giải
Số hình tam giác không tô màu là
8 – 4 = 4 ( hình )
Đáp số : 4 hình tam giác
4. Hoạt động vận dụng: ( 2’)
- HS nêu lại các bước giải 1 bài toán.
5. Hoạt động sáng tạo: ( 1')
- HS chơi trò chơi: " Nhà Toán học
nhỏ tuổi": HS giải bài tập sau:" Em
14
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
có 10 cái kẹo, em ăn 7 cái kẹo. Hỏi

Năm học 2018 - 2019

em còn lại bao nhiêu cái kẹo? "
- Nhận xét
- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài
sau: Luyện tập.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2019
Tiếng Việt
TIẾT 5 + 6: VẦN
( Thiết kế trang 46 )
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------Tiếng Anh
( GV chuyên)
----------------------------------------------------------------------------Toán
LUYỆN TẬP
A.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn có 1 phép tính trừ
15
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2018 - 2019
2. Kĩ năng: - Vận dụng kĩ năng biết giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn có 1
phép tính trừ để giải quyết các bài tập toán học và một số tình huống trong thực tế.
- HS làm bài tập 1, 2, 3, 4.
3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của môn Toán.
4. Từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp
tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng phụ chép bài tập 1, 2, 3, 4.
- HS: Vở ô li toán, sách giáo khoa.
2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách chơi: - GV cho HS
chơi, nhận xét trò chơi, chữa - HS chơi
bài...

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu
bài.
16
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

2. Hoạt động thực hành: (29 phút)
- HS làm bài tập 1, 2, 3.
* Mục tiêu: Nhận biết được số 100 là liền sau của số 99; đọc, viết lập được bảng các số
từ 0 đến 100; biết một số đặc điểm các số trong bảng.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
* Bµi 1 :
- Cho HS nêu bài toán

- HS đọc bài toán, làm vở và chia sẻ trước lớp:
Tóm tắt

- GV hướng dẫn HS tự tìm hiểu bài,
tóm tắt, tự giải toán.: 14 cái thuyền

- Cho HS chia sẻ, GV nhận xét...

Cho bạn : 2 cái thuyền
Còn lại

: … cái thuyền?
Bài giải

Số cái thuyền còn lại là :
( Lan còn lại số cái thuyền là: )
14 – 2 = 12 ( cái thuyền)
Đáp số : 12 cái thuyền
* Bµi 2 :
- Cho HS đọc bài toán
- Cho HS tự tìm hiểu bài, tóm tắt, tự

- HS đọc bài toán, làm vở và chia sẻ trước lớp:
Tóm tắt

giải toán.

Có tất cả : 9 bạn

- Cho HS chia sẻ, GV nhận xét...

Nữ

: 5 bạn

Nam

:...bạn ?
Bài giải

Tổ em có số bạn nam là:
( Số bạn nam có là: )
9 – 5 = 5 ( bạn)
17
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

* Bài 3:

Đáp số: 5 bạn

- Cho HS đọc bài toán.
- GV kẻ sơ đồ đoạn thẳng lên bảng và

- HS đọc bài toán, làm bảng nhóm 4 và chia sẻ

hướng dẫn HS cách tóm tắt bằng sơ

trước lớp.

đồ đoạn thẳng. ( Có nhiều cách tóm

Bài giải

tắt: Có thể tóm tắt bằng lời, bằng sơ

Sợi dây còn lại dài số xăng – ti – mét là:

đồ đoạn thẳng...)

( Sợi dây còn lại dài là:

- Cho HS tự tìm hiểu bài, tóm tắt, tự

Số xăng – ti – mét còn lại dài là: )...

giải toán theo nhóm 4 ra bảng nhóm. -

13 – 2 = 11 ( cm)

Chơi trò chơi: " Nhà toán học nhỏ

Đáp số: 11 cm

tuổi".
- Cho HS chia sẻ, GV nhận xét...
* Lưu ý: HS nhận thức chậm giải
được bài toán với những câu lời giải
ngắn gọn, dễ hiểu. HS nhận thức tốt
sẽ có nhiều cách nêu câu lời giải khác
nhau.
* Bài tập phát triển năng lực:

* Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

- Cho HS làm vở, GV quan sát, nhận: 15 hình tròn

xét ...

Tô màu

: 4 hình tròn

Không tô màu: …. hình tròn?
- Cho HS nêu bài toán, giải và chia sẻ trước lớp.
Bài giải
Số hình trònkhông tô màu là:
15 – 4 = 11 ( hình )
Đáp số : 4 hình tròn
18
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
4. Hoạt động vận dụng: ( 2’)

Năm học 2018 - 2019

- HS nêu lại các bước giải 1 bài toán.

- HS nêu

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1')
- HS chơi trò chơi: " Nhà Toán học

- HS chơi trò chơi

nhỏ tuổi": HS giải bài tập sau:" Hà
có 17 cái ảnh, Hà cho em 7 cái ảnh.
Hỏi em còn lại bao nhiêu cái ảnh? "
- Nhận xét
- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS ôn lại bài và chuẩn bị bài
sau: Luyện tập chung.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2019
Mĩ thuật
VƯỜN RAU CỦA BÁC NÔNG DÂN( TIẾT 3)
( GV chuyên)
---------------------------------------------------------------------Tiếng Việt
TIẾT 7 + 8 :LUẬT CHÍNH TẢ VỀ PHIÊN ÂM
( Thiết kế trang 50)
------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

19
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

............................................................................................................................................................
...................................................................................................

------------------------------------------------------------------------Tự nhiên xã hội
CON MUỖI
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Nêu một số tác hại của muỗi
- Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con muỗi trên hình vẽ.
* HS nhận thức tốt nêu ích lợi của diệt muỗi, các cách diệt muỗi .
2. Kĩ năng: - HS có ý thức tham gia diệt trừ muỗi và thực hiện các biện pháp phòng
tránh muỗi đốt.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học.
4. Từ đó góp phần hình thành và phát triển các năng lực : - Năng lực tự chủ, tự học,
giao tiếp và hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên và con
người.
II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:
- GV:Tranh minh họa, phiếu học tập, trò chơi: "Con muỗi vo ve".
- HS : bút chì.
2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:
- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành
luyện tập, phương pháp trò chơi. Áp dụng phương pháp : “ Bàn tay nặn bột”.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)
20
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

- Cho HS chơi trò chơi: "Con muỗi vo ve".
* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..
* Cách thực hiện:
- GV cho HS chơi.

- HS chơi.

- Ghi tên bài: Con muỗi

- HS lắng nghe nhắc lại đầu bài.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)
* Mục tiêu: Nêu một số tác hại của muỗi
- Chỉ được các bộ phận bên ngoài của con muỗi trên hình vẽ.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
1 : Tìm hiểu các bộ phận của con muỗi
(Áp dụng phương pháp : Bàn tay nặn
bột).
* Bước 1 : GV chia lớp thành 3 nhóm và

- HS làm việc theo nhóm

giao nhiệm vụ : Vẽ con muỗi và nêu từng bộ - Đại diện các nhóm lên báo cáo
phận của nú

kết quả thảo luận :

* Bước 2 : Gọi đại diện các nhóm lên báo

- HS làm việc theo nhóm

cáo kết quả.
- Con muỗi có đầu, mình
* Bước 3 : GV cho HS nêu các ý kiến thắc

- Con muỗi có đầu, chân, cánh

mắc.

- Con muỗi có đầu, mình, chân và
cánh
? Cú phải con muỗi nào cũng cú
đầu, mình?
? Có phải con muỗi nào cũng có
vòi và cánh?

- Đề xuất phương án tìm tòi

? Có phải con muỗi nào cũng có
21

Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019
đầu, mình và chân
- Quan sát tranh, ảnh

* Bước 4 : GV cho HS tìm phương án tối ưu - Quan sát con muỗi thật
nhất

- Quan sát trong SGK

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi và giao

- Phương án tốt nhất là quan sát

nhiệm vụ : Quan sát và nêu các bộ phận của

SGK

con muỗi

- Thảo luận nhóm đôi và chỉ tên

- Gv bao quát lớp, giúp đỡ hs.

các bộ phận bên ngoài của con

- Treo tranh con muỗi gọi 1 số Hs trả lời.

muỗi (3’).
- Con muỗi có đầu , mình ,

* Bước 5 : GV cho HS nhận xét về sự hiểu

chânvà cánh

biết ban đầu

- Nhóm 1, 2 có hiểu biết về các
bộ phận của con muỗi chưa đầy

- GV nhận xét và hỏi thêm: muỗi to hay

đủ

nhỏ?

- HS trả lời

- Con muỗi dùng vòi để làm gì?
- Con muỗi di chuyển như thế nào?
* Kết luận: Muỗi là loài sâu bọ nhỏ hơn
ruồi. Nó cóđầu, mình, chân và cánh. Nó bay
bằng cánh, đậu bằng chân. Muỗi dùng vòi
để hút máu người và động vật để sống. Muỗi
truyền bệnh qua đường hút máu.
3. Hoạt động thực hành: (15 phút)
* Mục tiêu: HS nêu tác hại và các cách diệt muỗi...
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, chia sẻ trước lớp.
a: Làm việc với phiếu bài tập.
- Gv chia 3 nhóm, mỗi nhóm khỏang 8

- Hs thi vẽ con mèo vào bảng nhóm.
22

Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

– 10 hs.

- HS chỉ và giới thiệu con mèo của

Đặt tên nhóm, phát phiếu thảo luận

nhóm mình, nói được tên các bộ

nhóm (3’).

phận của con mèo.

* Câu 1:
Muỗi thường sống ở:
Các bụi rậmCống rãnhNơi khô ráo, sạch sẽ 
Nơi tăm tối

- Thảo luận nhóm đôi và đánh dấu Xvào ô trống

Câu 2:
Các tác hại do bị muỗi đốt là:
Mất máu, ngứa và đauBị bệnh sốt rộtBị bệnh tiêu chảyBệnh sốt xuất huyết và
nhiều bệnh truyền nhiễm
khác

Các em chọn:
Câu 1 : nhóm 1
Câu 2 : nhóm 2
Câu 3 : nhóm 3
- Trả lời cá nhânCâu 3:
Người ta diệt muỗi bằng cách:
Làm vệ sinh nơi ởPhun thuốc trừ sâuKhơi thông cống rãnhPhun thuốc diệt muỗi- Gv đọc kết quả đúng từng câu.GV
tuyên dương từng nhóm.
* Lưu ý: HS nhận thức tốt nêu ích lợi
23
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A

Năm học 2018 - 2019

của việc diệt muỗi, các cách diệt muỗi .
- Kết luận: Hỏi:
. Muỗi thường sống ở đâu?
. Nêu tác hại do muỗi đốt?
. Người ta diệt muỗi bằng cách nào?
- Chốt: Muỗi thường sống ở các bụi rậm
ẩm thấp,... Nếu bị muỗi đốt sẽ bin mắc
các bệnh như: Sốt rét, sốt xuất
huyết...Có nhiều cách diệt muỗi như:
phun thuốc muỗi, dùng vợt điện vợt
muỗi, đốt hương muỗi...
b: Hỏi đáp về cách phòng chống muỗi HS chú ý theo dõi và trả lời câu hỏi.
khi ngủ
- Gv nêu câu hỏi : Khi ngủ các em làm

Khi ngủ cần phải mắc màn

gì để không bị muỗi đốt ?
* Kết luận : Khi ngủ chúng ta phải mắc
màn cẩn thận bị muỗi đốt.
4. Hoạt động vận dụng: (2')
- GV : muỗi là loại côn trùng có hại cho
sức khoẻ , vì thế chúng ta tìm cách tiêu
diệt muỗi . Cần chú ý vệ sinh môi
trường , phát quang bụi rậm...
- Nhận xét tiết học.
- Xem trước bài sau.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

24
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Giáo án tổng hợp lớp 1A
Năm học 2018 - 2019
...........................................................................................................................................
................................................................................................................
..........................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2019
Tiếng Việt
TIẾT 9 + 10 : TÊN THỦ ĐÔ
( Thiết kế trang 53)
--------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
...........................................................................................................................................
................................................................................................................
..........................
-------------------------------------------------------------------Thủ công
CẮT- DÁN HÌNH TAM GIÁC (tiết 1)
A.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết cách kẻ, cắt và dán hình tam giác.
- Kẻ, cắt, dán được hình tam giác theo cách đơn giản. Đường cắt tương đối thẳng. Hình
dán tương đối phẳng.
- HS có thể đại trà: kẻ, cắt, dán được hình hình tam giáctheo cách đơn giản. Đường cắt
tương đối thẳng, hình dán tương đối phẳng trên giấy vở ô li.
- HS khéo tay: kẻ và cắt dán được hình tam giác theo 2 cách. Đường cắt thẳng, hình dán
phẳng. Có thể kẻ, cắt thêm được hình tam giác có kích thước khác.
2. Kĩ năng: - Rèn luyện KN sử dụng kẻ, cắt, dán được tam giác thành thạo, nhanh.
3.Thái độ: Giáo dục HS lòng say mê yêu thích môn học. Rèn đôi tay khéo léo cho HS.
25
Tên giáo viên....

Trường Tiểu học ...


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×