Tải bản đầy đủ

Tuần 28 giáo án lớp 3 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

TUẦN 28
Thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2019
Tập đọc - Kể chuyện
CUỘC CHẠY ĐUA TRONG RỪNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc đúng: sửa soạn, ngúng nguẩy, lung lay, khỏe khoắn, thảng thốt, tập tễnh
- Đọc đúng câu: Tiếng hô “Bắt đầu” vang lên. Các vận động viên dần dần chuyển
động.
- Hiểu ND: Làm việc gì cũng phải cẩn thận chu đáo (TL được các câu hỏi trong
SGK) .
- KC: Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.
-HS M3 +M4 kể lại từng đoạn câu chuyện bằng lời của Ngựa con.
2. Kĩ năng:
- HS biết đọc phân biệt lời đối thoại giữa Ngựa cha và Ngựa con.
- Hiểu các từ ngữ: Nguyệt quế, móng, đối thủ, thảng thốt, chủ quan, vận động viên
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.

4. Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL
giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
*GDKNS:
- Tự nhận thức.
- Xác định giá trị bản thân.
- Lắng nghe tích cực.
- Tư duy phê phán.
- Kiểm sốt cảm xúc.
*GD BVMT:GV liên hệ: Cuộc chạy đua trong rừng của các loài vật thật vui vẻ, đáng yêu;
Câu chuyện giúp ta thêm yêu mến những loài vật trong rừng.

II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng
- GV: Tranh minh họa truyện trong sách giáo khoa.
- HS: SGK, vở
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 1:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- HS hát bài: “...”
- Thông báo kết quả kiểm tra định kì (đợt 3)
- Giáo viên giới thiệu bài mới:
- Giáo viên ghi tựa bài lên bảng.

- Lớp hát
- Học sinh lắng nghe và ghi nhớ
- Lắng nghe.
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở
sách giáo khoa.

2. HĐ Luyện đọc: (30 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: sửa soạn, ngúng nguẩy, lung lay, khỏe khoắn, thảng thốt, tập
Giáo viên: ……….

1Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

tễnh,...
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới : Nguyệt quế, móng, đối thủ, thảng thốt, chủ quan, vận
động viên,...
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
a.Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
- Học sinh lắng nghe, theo dõi.
- Cho học sinh quan sát tranh.
- HS quan sát tranh minh hoạ.
+ Chú ý cách đọc .
+ Đoạn 1:Giọng đọc sôi nổi, hào hứng,...
+ Đoạn 2:Lời khuyên nhủ của Ngựa Cha: đọc
với giọng âu yếm, ân cần. Lời đáp của Ngựa
Con: tự tin, , ngúng nguẩy,...
+ Đoạn 3: Đọc chậm, gọn, rõ ( tả buổi sáng
trong rừng...)
+ Đoạn 4: Giọng nhanh, hồi hộp ( tả sự dốc sức
của các vận động viên),...
b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
- Luyện đọc từ khó: : sửa soạn, ngúng nguẩy, câu trước lớp (2 lượt bài)
lung lay, khỏe khoắn, thảng thốt, tập tễnh,...
- Học sinh luyện từ khó (cá nhân,
Chú ý phát âm đối tượng HS M1
cả lớp).
c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
- Giải nghĩa từ: : Nguyệt quế, móng, đối thủ, đoạn trong bài kết hợp giải nghĩa
thảng thốt, chủ quan, vận động viên,...
từ và luyện đọc câu khó.
- Luyện câu:
+ Đặt câu với từ: thảng thốt, chủ
+ Tiếng hô /“Bắt đầu”// vang lên.// Các vận
quan,…
động viên dần dần chuyển động.// (...)
+….
d. Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
*Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của
đối tượng M1
e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc bài
- Học sinh hoạt động theo nhóm,
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc.
luân phiên nhau đọc từng đoạn
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
trong bài.
- Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các - Các nhóm thi đọc
nhóm
+ Học sinh đọc cá nhân.
+HS tham gia thi đọc
-Hs bình chọn bạn thể hiện giọng
g. Đọc toàn bài.
đọc tốt
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh.
-Lớp đọc đồng thanh
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
TIẾT 2:
3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút)
*Mục tiêu:
- Làm việc gì cũng phải cẩn thận chu đáo đáo. Nếu chủ quan, coi thường những thứ
tưởng chừng nhỏ thì sẽ thất bại. (TL được các câu hỏi trong SGK) .
Giáo viên: ……….

2

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp

- Giáo viên yêu cầu 1 học sinh đọc to 5
câu hỏi cuối bài.
- Giáo viên hỗ trợ Trưởng ban học tập
lên điều hành lớp chia sẻ kết quả trước
lớp.
+ Ngựa con chuẩn bị tham dự hội thi
như thế nào ?

- 1 học sinh đọc 5 câu hỏi cuối bài.

- Nhóm trưởng điều hành nhóm mình thảo
luận để trả lời các câu hỏi (thời gian 3
phút).
+ Sửa soạn cho cuộc đua không biết chán,
…Mải mê soi mình dưới dòng suối trong
veo, với bộ bờm chải chuốt .......
+ Nghe cha nói ngựa con có phản ứng + Ngúng nguẩy đầy tự tin đáp : Cha yên
như thế nào ?
tâm đi, móng của con chắc lắm. Con nhất
định sẽ thắng.
- Yêu cầu đọc thầm đoạn 3 và đoạn 4. - Đọc thầm đoạn 3 và đoạn 4.
+ Vì sao Ngựa Con không đạt kết quả + Ngựa con không chịu lo chuẩn bị cho
trong hội thi ?
bộ móng, không nghe lời cha khuyên nhủ
nên khi nửa chừng cuộc đua bộ móng bị
lung lay..
+ Ngựa Con đã rút ra bài học gì ?
+ Đừng bao giờ chủ quan dù chỉ là việc
nhỏ.
- Nêu nội dung chính của bài?
*Nội dung: Làm việc gì cũng phải cẩn
thận chu đáo đáo. Nếu chủ quan, coi
thường những thứ tưởng chừng nhỏ thì sẽ
thất bại.
*GD BVMT:GV liên hệ: Cuộc chạy đua
- HS chú ý nghe
trong rừng của các loài vật thật vui vẻ,
đáng yêu; Câu chuyện giúp ta thêm yêu
mến những loài vật trong rừng.

4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.
- Biết đọc với giọng kể và phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp
- Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 2)
+ Vài HS đọc lại bài- Lớp theo dõi
- Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao - Học sinh lắng nghe.
+ Đọc đúng đoạn văn:
- HS đọc cá nhân -> chia sẻ trong nhóm
Ngựa Cha thấy thế, /bảo:
về giọng đọc của từng nhân vật. Nhấn
- Con trai à,/ con phải đến bác thợ rèn giọng những từ ngữ in đậm thể hiện sự ân
để xem lại bộ móng.// Nó cần thiết cho cần, âu yếm của Ngựa Cha- giọng tự tin,
cuộc đua/ hơn là bộ đồ đẹp.// (giọng âu chủ quan của Ngựa Con
yếm, ân cần)
Ngựa Con mắt không rời bóng mình
dưới nước,/ngúng nguẩy đáp://
- Cha yên tâm đi.// Móng của con chắc
Giáo viên: ……….

3

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

chắn lắm.// Con nhất định sẽ thắng + HS đọc theo YC
mà!// ( giọng tự tin, chủ quan)
- 3 nhóm thi đọc phân vai : người dẫn
- Gọi vài nhóm đọc diễn cảm đoạn.
chuyện, Ngựa Cha, Ngựa Con.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- HS theo dõi, nhận xét cách đọc
- Gọi vài học sinh đọc diễn cảm đoạn 2 - HS thi đọc đoạn 2
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Lớp lắng nghe, nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp -Bình chọn bạn đọc hay nhất
bình chọn học sinh đọc tốt nhất.
5. Hoạt động kể chuyện:( 15 phút)
* Mục tiêu:
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo 4 bức tranh minh họa câu chuyện.
- HS 3 +MN4 kể lại đựoc toàn bộ câu chuyện bằng lời của Ngựa Con.
* Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
a.GV giúp HS hiểu yêu cầu của bài tập
*GV nêu nhiệm vụ:
- Cho HS qua sát tranh minh họa
- HS quan sát tranh
- Gọi một học sinh đọc các câu đoạn -HS đọc gợi ý kết hợp nội dung bài kể lại
mầu => kết hợp QS tranh minh họa nhớ câu chuyện
lại ND từng đoạn truyện và đặt tên cho -> Đọc yêu cầu. Cả lớp quan sát các bức
nội dung từng đoạn.
tranh minh họa và đặt tên....
+ Tranh 1 : Ngựa Con mải mê soi bóng
mình dưới nước.
+ Tranh 2 :Ngựa Cha khuyên con đến gặp
bác thợ rèn .
+ Tranh 3 : Cuộc thi. Các đối thủ đang
ngắm nhau.
+ GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa + Tranh 4: Ngựa Con phải bỏ dở cuộc đua
kết hợp với nội dung 4 đoạn trong vì bị hỏng móng
truyện kể lại toàn bộ câu chuyện.
* Hướng dẫn HS kể chuyện theo
tranh kết hợp tranh
- Gợi ý học sinh nhìn tranh kết hợp với - Cả lớp quan sát bức tranh minh họa kết
nội dung bài sgk trang 81, 82 để kể từng hợp nội dung của từng đoạn trang 81,82
đoạn truyện.
sgk để kể lại câu chuyện
+Yêu cầu HSQS tranh.
+ HS QS 4 tranh
+ Đọc nội dung từng đoạn truyện
+ Đọc nội dung 4 đoạn
- GV nhận xét, nhắc HS kể toàn bộ câu - Lắng nghe
chuyện theo lời kể của Ngựa Con
*Tổ chức cho HS tập kể
- Mời HS M4 kể mẫu
- 1 HS M4 kể mẫu theo tranh
- Yêu cầu cả lớp lắng nghe và nhận xét +Lắng nghe
- GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại - Học sinh kết hợp tranh minh họa tập kể.
cách kể.
+HS kể chuyện cá nhân
+ HS kể trong nhóm -> chia sẻ cách kể
b. HD HS kể chuyện trong nhóm.
chuyện
- Yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm.
- HS kể chuyện trong nhóm (N4)
Giáo viên: ……….

4

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

- GV đi từng nhóm quan sát HS kể
chuyện.
c. Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp.
- HS tập kể trước lớp .
+Gọi đại diện các nhóm lên thi kể
chuyện theo đoạn.
+Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dương
những HS kể hay.
- Yêu cầu một số em kể lại cả câu
chuyện theo vai nhân vật Ngựa Con
- GV nhận xét, đánh giá.
* Lưu ý:
- M1, M2: Kể đúng nội dung.
- M3, M4: Kể có ngữ điệu.
5. HĐ ứng dụng: (3phút)

+ HS (nhóm 4) kể trong nhóm
+ HS trong nhóm chia sẻ,...
- Đại diện 1 số nhóm kể chuyện
- Các nhóm theo dõi, nhận xét
- Đại diện các nhóm thi kể chuyện trước
lớp.
- > Lớp bình chọn người kể hay nhất
- HSM3+ M4 kể chuyện
- Học sinh nhận xét, khen bạn

- Hãy nêu ND của câu chuyện?
- HS nêu.
- Giáo viên chốt lại những phần chính - Lắng nghe
trong tiết học .
6. Hoạt động sáng tạo:(2 phút)
- Nhận xét tiết học
- Lắng nghe và thực hiện
- Về kể chuyện cho người thân nghe
- Dặn về nhà học bài xem trước bài
“Cùng vui chơi”.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Toán
SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS biết so sánh các số trong phạm vi 100.000.
- Biết tìm số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm 4 số mà các số là số có 5 chữ số.
- HS làm được các BT:1, 2, 3, 4(a).
2. Kĩ năng: So sánh, phân biệt số lớn, số bé trong dãy số đã cho
3. Thái độ: GD HS chăm học toán, .
4. Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng
tạo, NL tư duy – lập luận logic.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng:
- GV: SGK, Phiếu học tập
Giáo viên: ……….

5

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

- HS: SGK, vở
2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, khăn trải bàn, động não.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Hoạt động khởi động ( 3 phút)
-Trò chơi Hộp quà bí mật
- HS tham gia chơi
-Nội dung chơi về bài học:
+ Tìm số liền trước và số liền sau của - Lớp theo dõi
các số: 23 789 ; 40 107 ; 75 669 ; 99
999
-Nhận xét, đánh giá
+ Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
-Lắng nghe -> Ghi bài vào vở
- Kết nối nội dung bài học.
2. Hoạt động hình thành kiến thức: (15 phút)
* Mục tiêu:
- HS biết so sánh các số trong phạm vi 100.000.
- Biết tìm số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm 4 số mà các số là số có 5 chữ số
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
* Việc 1: Củng cố quy tắc so sánh các
số trong phạm vi 100 000
- Giáo viên ghi bảng:
- Lớp quan sát lên bảng.
999 … 1012
- Cả lớp tự làm vào nháp.
- Yêu cầu quan sát nêu nhận xét và tự - Hs chia sẻ KQ, cả lớp nhận xét bổ
điền dấu ( <, =, > ) thích hợp rồi giải sung.
thích.
999 < 1012
- Gọi 1HS lên bảng điền dấu và giải - HS thực hiện: HS so sánh vào bảng
thích
con
=>GV kết luận.
- Học sinh chia sẻ.
- Tương tự yêu cầu so sánh hai số
+ HS thực hiện theo YC
9790 và 9786.
- HS chia sẻ KQ và giải thích
9790 > 9786.
- Tương tự yêu cầu so sánh tiếp các cặp -(HS thực hiện tương tự các ý trên)
số : 3772 ... 3605
8513 ... 8502
4579 ... 5974
655 ... 1032
- GV nhận xét đánh giá.
* Việc 2: So sánh các số trong phạm
vi 100 000
- Yêu cầu so sánh hai số:
- So sánh hai số 100 000 và 99 999 rồi
100 000 và 99999
rút ra kết luận : 100 000 > 99 999
- Mời một em lên bảng điền và giải - HS giải thích
thích.
- Yêu cầu HS tự so sánh 76200 và - HS tự làm
76199.
- Mời một em lên so sánh điền dấu trên - Một em lên bảng điền dấu thích hợp.
Giáo viên: ……….

6

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

bảng.
- Nhận xét đánh giá bài làm của HS.
3. Hoạt động thực hành: (15 phút)
* Mục tiêu:
- Củng cố so sánh các số trong phạm vi 100.000.
- Biết tìm số lớn nhất, số bé nhất trong dãy số đã cho
- HS làm các BT: 1,2,3,4(a).
* Cách tiến hành:
Bài tập 1:Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
-2 HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- HS làm vào vở ghi
- Yêu cầu HS giải thích cách làm:
- HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết quả
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn -Thống nhất cách làm và đáp án đúng:
thành BT
a) 4589<10 001
b) 35 276< 35 275
*GV củng cố về so sánh các số trong
3527 < 3519
99 999< 100 000
phạm vi 100.000
(...)
Bài tập 2: Làm việc cá nhân - nhóm
đôi – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS thực hiện theo YC
+ HS làm cá nhân.
- GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng M1 + HS làm nhóm- trao đổi vở KT kết quả
+ HS thống nhất KQ chung
hoàn thành BT
+ Đại diện HS chia sẻ trước lớp
- GV lưu ý HS M1
* GV củng cố cách so sánh các số trong a) 89 156 < 98 516 b) 67 628 < 67 728
79 650 = 79 650 78 659 > 76 860
phạm vi 100.000
Bài tập 3: Làm việc cặp đôi – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài N2
+GV trợ giúp Hs hạn chế
+GV khuyến khích HS hạn chế chia sẻ
KQ bài làm
*GV kết luận

- HS nêu yêu cầu bài tập
- Trao đổi nhóm đôi=> thống nhất KQ.
- 1 số cặp chia sẻ kết quả trước lớp, lớp
bổ sung:
a)Số lớn nhất trong dãy số đã cho là:
92 368
b)Số bé nhất trong dãy số đã cho là:
54 307.

Bài tập 4 : Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
-HS tự làm bài vào vở.
- GV chấm bài, đánh giá
+Từ bé đến lớn: 8258; 16 999; 30 620;
µBài tập chờ
31 855.
Bài tập 4b (M3+M4):
Giáo viên: ……….

7

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

-Yêu cầu học sinh làm bài rồi báo cáo - HS nêu yêu cầu bài tập
kết quả
- HS tự làm bài vào vở.
- GV chốt đáp án đúng
- HS báo cáo KQ với GV
4.Hoạt động ứng dụng (2 phút)
- GV gọi Hs nêu lại ND bài học
-Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.
- Cho HS tìm số lớn nhất, số bé nhất có - HS nêu:
5 chữ số.
+ Số lớn nhất có 5 chứ số là: 99999
+ Số bé nhất có 5 chứ số là: 10000
5. Hoạt động sáng tạo:(2 phút)
- Về nhà tìm thêm các bài tập về so - Lắng nghe, thực hiện
sánh số có 5 chư số để làm thêm.
-Về nhà học bài chuẩn bị bài sau:
Luyện tập
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Tiếng Anh
(GV chuyên trách)
____________________________________________________________________
Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Chính tả (Nghe – viết)
CUỘC CHẠY ĐUA TRONG RỪNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nghe- viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Viết đúng: khỏe, giành, nguyệt quế, mải ngắm, thợ rèn .......
- HS làm đúng BT2a, phân biệt các âm, dấu thanh dễ viết sai l/n, dấu hỏi/ dấu ngã
2. Kĩ năng: Viết đúng chính tả, nhanh và trình bày bài viết khoa học
3. Thái độ: Có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
4. Góp phần phát triển năng lực: NL tự chủ và tự học, NL giải quyết vấn đề và
sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng
- GV: Bảng lớp viết ( 2 lần ) các từ ngữ trong đoạn văn ở bài tập 2a.
- HS: SGK, vở
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên: ……….

8

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

Hoạt động của thầy
1. HĐ khởi động: (3 phút)

Hoạt động của trò

- Tuần qua em đã làm gì để viết đẹp hơn?
- Học sinh trả lời.
- T/C: Viết đúng, nhanh và đẹp
-TBHT điều hành
+ Yêu cầu 4HS (2đội) viết ở bảng lớp, các từ: - HS đọc tham gia chơi
giày dép, rên rỉ, mệnh lệnh, quả dâu, rễ cây,...
-HS nhận xét, đánh giá
- GV tổng kết T/C, tuyên dương.
- Lắng nghe
- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng.
- Mở sách giáo khoa.
2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài.
- Nắm được nội dung bài viết để viết cho đúng chính tả.
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
- Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả, đọc - Học sinh lắng nghe
chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và - Học sinh đọc bài Cuộc chạy
cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý:
đua trong rừng sgk trang 83 và
- Yêu cầu hai em đọc lại bài cả lớp đọc thầm.
trả lời từng câu hỏi của giáo viên.
Qua đó nắm được cách viết, cách
- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách thức trình bày, những điều cần lưu ý:
trình bày chính tả .
+Viết hoa các chữ đầu tên bài,
+ Những chữ nào trong bài viết hoa?
các chữ đầu đoạn, đầu câu, tên
nhân vật - Ngựa Con.
+ Dự kiến một số từ: khỏe,
+ Hướng dẫn viết những từ thường viết sai?
giành, nguyệt quế, mải ngắm,
thợ rèn...
* HD cách trình bày:
+ Cần viết chữ đầu tiên của đoạn bài viết chính
tả như thế nào?
- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấy bảng
con và viết các tiếng khó.
- HS tìm từ khó viết, dễ lẫn

- Viết cách lề vở 1 ô li.

- Cả lớp đọc thầm bài viết, tìm
những chữ dễ viết sai:...
+ khỏe, giành, nguyệt quế, mải
ngắm, thợ rèn,...
- 1 số HS luyện viết vào bảng
lớp, chia sẻ
- Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào bảng
- Cả lớp viết từ khó vào bảng con
con.
- Học sinh đọc .
- Nhận xét bài viết bảng của học sinh.
- Giáo viên gạch chân những từ cần lưu ý.
- HS nêu những điểm (phụ âm l/n; thanh hỏi/
- Học sinh lắng nghe.
thanh ngã), hay viết sai.
- Giáo viên nhận xét.
3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh nghe- viết lại chính xác bài: Cuộc chạy đua trong rừng sgk trang 83
Giáo viên: ……….

9

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

- Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí, phụ âm l/n; thanh hỏi/ thanh ngã)
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân
- Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe
thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở.
Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô; ngồi viết đúng
tư thế, cầm viết đúng qui định.
- Giáo viên đọc từng câu cho học sinh viết.
- Học sinh viết bài vào vở
*Lưu ý đối tượng HS M1+ M2 về:
- Tư thế ngồi; Cách cầm bút;Tốc độ viết; Lưu ý
khi viết phụ âm phụ âm l/n; thanh hỏi/ thanh
ngã)
4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút)
*Mục tiêu:
- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và lỗi của bạn.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Hoạt động cặp đôi
- Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi
- Học sinh đổi chéo vở chấm cho
nhau.
- Hướng dẫn học sinh chấm chữa bài.
- Học sinh sửa lỗi viết sai xuống
cuối vở bằng bút mực.
- Giáo viên chấm 7-10 bài và nhận xét cách - Lắng nghe
trình bày và nội dung bài viết của học sinh.
5. HĐ làm bài tập: (6 phút)
*Mục tiêu: - Làm đúng BT2a
*Cách tiến hành:
Bài 2.a: Trò chơi “Thi làm đúng- làm nhanh”
- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài.
- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.
- Tổ chức h/s thi đua .
- Học sinh thi đua làm bài nhanh
- Giao nhiệm vụ điền vào chỗ trống l/n
-> Báo cáo -> nhận xét bổ sung,
- Chữa bài và tuyên dương
bình chọn người thắng cuộc:
*Dự kiến đáp án:
+ Thiếu niên- nai nịt – khăn lụathắt lỏng- rủ sau lưng- sắc nâu
sẫm – trời lạnh buốt- mình nóchủ nó- từ xa lại.
µBài tập PTNL
Bài tập 2b (M3+M4):
- HS đọc nhẩm YC bài
-Yêu cầu học sinh làm bài rồi báo cáo kết quả
+ Học sinh tự làm bài vào vở BT
- GV chốt đáp án đúng
rồi báo cáo với giáo viên.
*Dự kiến đáp án:
Bài tập 2b: mười tám tuổi - ngực nở - da đỏ đứng thẳng - vẻ đẹp của anh - hùng dũng- hiệp
sĩ.
6. HĐ ứng dụng: (2 phút)
- Cho học sinh nêu lại tên bài học
- Học sinh nêu
- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, - Quan sát, học tập.
không mắc lỗi cho cả lớp xem.
Giáo viên: ……….

10

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

7. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)
- Nhận xét tiết học, tuyên dương những em viết - Lắng nghe
chữ đẹp, trình bày cẩn thận, tiến bộ.
- Nhắc nhở HS mắc lỗi chính tả về nhà viết lại
-Lắng nghe, thực hiện
-Xem trước bài chính tả sau: Cùng vui chơi
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Toán
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc và biết thứ tự các số tròn nghìn , tròn trăm có 5 chữ số.
- Biết so sánh các số
- Biết làm tính với các số trong phạm vi 100 000 (Tính viết và tính nhẩm.)
* Điều chỉnh: BT4 Không yêu cầu viết số chỉ yêu cầu trả lời
2. Kĩ năng: rèn kĩ năng so sánh các số và kĩ năng tính toán
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính chính xác.
4. Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng
tạo, NL tư duy - lập luận logic.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng
- GV; SGK, bộ bìa ghi số 0, 1, 2, ..., 9.
- HS: SGK, vở
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
1.Hoạt động khởi động ( 3 phút)
-T/C Bắn tên.
+TBHT điều hành
+Nội dung về:
32400 > 684,
71624 > 71536 (...)
Và nêu cách so sánh.
+ Lớp theo dõi nhận xét, đánh giá.

Hoạt động của trò

- HS tham gia chơi
- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương
bạn nắm vững kiến thức cũ
- Lắng nghe - Ghi bài vào vở

- Kết nối nội dung bài học.
3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút)

Giáo viên: ……….

11

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

* Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng đọc và so sánh các số có 5 chữ số. Biết thứ tự các số tròn nghìn,
tròn trăm có 5 chữ số.
- Rèn kĩ năng làm tính với các số trong phạm vi 100 000
-Vận dụng kiến thức làm bài tập làm được các BT 1, 2b, 3, 4, 5.
* Cách tiến hành:
a.Bài tập 1: Cá nhân – cặp đôi – Cả
lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- 2 HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân ->N2 - HS làm vào vở ghi -> trao đổi vở KT
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết quả
thành BT.
 HS nêu quy luật của dãy số.
- GV củng cố về quy luật sắp xếp các -Thống nhất cách làm và đáp án đúng
dãy số
a. 99600, 99601, 99602, …
b. 18200, 18300, 18400,. ...
c. 89 000, 90 000, 91 000, 92 000,
93 000.
b. Bài tập 2b: Cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS thực hiện theo YC của
bài
- GV gợi ý cho HS đối tượng M1 hoàn
thành BT
*GV củng cố về so sánh các số có 4, 5
chữ số.
c. Bài tập 3: Cá nhân – cặp đôi
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân ->N2
*Lưu ý khuyến khích để đối tượng M1
chia sẻ nội dung bài.
*GV củng cố về cách tính nhẩm.
d. Bài tập 4:
Làm việc cá nhân – cặp đôi – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân ->N2
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn
thành BT.
*GV củng cố về tìm các số lớn, bé nhất
có 5 chữ số.
e. Bài tập 5:
Làm việc cá nhân - Cả lớp
Giáo viên: ……….

- HS nêu yêu cầu bài tập
+ HS làm bài cá nhân-> chia sẻ kết quả
-> cách so sánh.
+ HS thống nhất KQ chung
Dự kiến KQ:
3000 + 2 < 3200
6500 + 200< 6621
8700 – 700 = 8000
- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm vào vở ghi -> trao đổi vở KT
-Thống nhất cách làm và đáp án đúng
+Nêu cách tính nhẩm
8000 – 5000 = 3000
5000 + 3000 = 8000 ......
- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm vào vở ghi -> trao đổi vở KT
- HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết quả
 Thống nhất cách làm và đáp án đúng
a/ 99 999
b/ 10 000

12

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
*Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn
thành BT.
*GV củng cố về đặt tính và cách tính

µBài tập PTNL:
Bài tập 2a (M3+M4):
-Yêu cầu học sinh thực hiện YC của BT
rồi báo cáo kết quả.
- GV chốt đáp án đúng VD bài 2a:
8357> 8257
89429 > 89420
36478 < 36488
8398 < 10010
4.Hoạt động ứng dụng (2 phút)
- Nêu lại ND bài ?
- Cho HS vận dụng kiến thức so sánh
các số sau:
89156 ... 98516
79650 ... 79650
69731 ... 69713
67628 ...67728
5. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)
- Về nhà tự nghĩ ra các số có 5 chữ số
và xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến
bé và ngược lại.
-Về nhà học bài chuẩn bị bài sau:Làm
quen với thống kê số liệu (T2)

-2 HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm vào vở ghi -> HS lên chia sẻ
KQ trước lớp kết quả
 Thống nhất cách làm và đáp án đúng
3254
8460 6
+ 2473
24
1410
5727
06
00
0
- HS đọc nhẩm YC bài
+ Học sinh thực hiện YC của BT rồi
báo cáo với giáo viên.

- HSTL
- Lắng nghe, thực hiện
89156 < 98516
69731 > 69713

79650 = 79650
67628 < 67728

- Lắng nghe, thực hiện
- Lắng nghe, thực hiện

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Tập đọc
CÙNG VUI CHƠI
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Đọc đúng: đẹp lắm, nắng vàng, bóng lá, bay lên, lộn xuống, xanh xanh,...
- Biết ngắt nhịp ở các dòng thơ, đọc lưu loát từng khổ thơ.
- Hiểu ND, ý nghĩa: Các bạn HS chơi đá cầu trong giờ ra chơi rất vui. Trò chơi giúp
các bạn tinh mắt, dẻo chân, khỏe người. Bài thơ khuyên HS chăm chơi thể thao,
chăm vận động trong giờ ra chơi để có sức khỏe, vui hơn và học tốt hơn. TLCH
trong SGK; thuộc cả bài thơ.
2. Kĩ năng:
Giáo viên: ……….

13

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

- Rèn kĩ năng đọc –hiểu, ngắt nhịp đúng ở các dòng thơ
- Hiểu nghĩa các từ khó trong bài: Quả cầu giấy
3.Thái độ:
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tình yêu yêu trường, lớp, bạn bè, thầy cô giáo,
4. Góp phần phát triển năng lực: NL tự chủ, NL giải quyết vấn đề, NL ngôn ngữ,
NL thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng
- GV: Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
- HS: SGK, vở
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
1.Hoạt động khởi động: ( 5 phút)
- Lớp hát tập thể bài Cô dạy em bài thể
dục buổi sáng
- TBHT điều hành
+Gọi 2 em lên nối tiếp kể lại câu chuyện
bài “Cuộc đua trong rừng”. Yêu cầu nêu
nội dung úy nghĩa của bài.
- GV nhận xét chung.
- HS theo dõi SGK, quan sát tranh
minh họa…ghi đầu bài lên bảng.

Hoạt động của trò
- Hát tập thể bài
- Thực hiện theo YC:
+2 em lên tiếp nối kể lại câu chuyện
"Cuộc đua trong rừng”
- Nêu lên nội dung ý nghĩa câu chuyện.
- Cả theo dõi, nhận xét bạn đọc.
- HS lắng nghe
- Quan sát, ghi bài vào vở

2. Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút)
* Mục tiêu: Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn bài.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Cặp đôi
Cả lớp
a.GV đọc toàn bài.
- GV đọc giọng nhẹ nhàng, thoải mái, - Học sinh lắng nghe.
vui tươi, hồn nhiên,....
b. Học sinh đọc nối tiếp từng dòng thơ
kết hợp luyện đọc từ khó
- HS đọc phát âm từ khó đẹp lắm, nắng - Nhóm trưởng điều hành nhóm đọc nối
vàng, bóng lá, bay lên, lộn xuống, xanh tiếp từng câu trong nhóm.
xanh,...
- Giáo viên theo dõi học sinh đọc bài để - Đọc cá nhân, cả lớp đọc ĐT các từ khó;
đẹp lắm, nắng vàng, bóng lá, bay lên,
phát hiện lỗi phát âm của học sinh.
lộn xuống xanh xanh,...
c. Học sinh nối tiếp nhau đọc từng khổ
và giải nghĩa từ khó:
Giáo viên: ……….

14

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

- Nhắc nhớ học sinh ngắt nghỉ hơi theo
- Nhóm trưởng điều hành nhóm đọc từng
đúng nhịp thơ hoặc kết thúc câu
khổ trong nhóm.
- Giúp học sinh hiểu nghĩa từng từ ngữ - Nhóm báo cáo kết quả đọc từng khổ
mới trong bài: Quả cầu giấy
trong nhóm.
- GV hướng dẫn 1số câu khó:(bảng
phụ).
* Lưu ý: giúp đỡ HS M1+M2 ngắt, nghỉ
hơi sau mỗi dấu câu
Ngày đẹp lắm/ bạn ơi/
Nắng vàng trải khắp nơi/
Chim ca trong bóng lá/
Ra sân/ ta cùng chơi. (…)
- Nhận xét cách đọc phát âm, cách ngắt
nhịp các dòng thơ của HS.
d. Đọc đồng thanh:
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
*GVKL: Khi đọc bài với giọng nhẹ - Cả lớp đọc ĐT toàn bài.
nhàng, thoải mái, vui tươi, tưởng chừng
như em nhỏ đá cầu vừa chăm chú nhìn
theo quả cầu, vừa hồn nhiên đọc bài thơ.
+ Nhấn giọng từ ngữ :đẹp lắm, xanh
xanh, dẻo chân, càng học càng vui ,...
3. Hoạt động tìm hiểu bài: ( 6 phút)
* Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài thông qua việc trả lời các câu hỏi.
* Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
- Cho học sinh thảo luận và tìm hiểu bài. - 1 học sinh đọc các câu hỏi cuối bài.
- Nhóm trưởng điều hành nhóm mình
thảo luận để trả lời các câu hỏi (thời gian
*Giáo viên hỗ trợ Trưởng ban Học tập 3 phút)
điều hành lớp chia sẻ kết quả trước lớp.
*Trưởng ban Học tập điều khiển lớp chia
sẻ kết quả.
+ Bài thơ tả hoạt động gì của học sinh? + Quả cầu giấy xanh xanh bay lên rồi lộn
xuống, bay từ chân bạn này sang chân
bạn khác..... bị rơi xuống đất.
+ Học sinh chơi đá cầu vui và khéo léo + Trò chơi rất vui mắt: Quả cầu giấy
như thế nào ?
xanh xanh, bay lên rồi bay xuống
+ Các bạn chơi rât khéo léo, nhìn rất
tinh, đá rất dẻo
+ Theo em "chơi vui học càng vui" là thế + Chơi vui làm việc hết mệt nhọc tinh
nào ?
thần thoải mái, tăng thêm tinh thần đoàn
kết, học tập sẽ tốt hơn.
+ Bài thơ khuyên chúng ta điều gì?
+ Bài thơ khuyên HS chăm chơi thể thao,
chăm vận động trong giờ ra chơi để có
Giáo viên: ……….

15

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019
sức khỏe, vui hơn và học tốt hơn.
*Nội dung: Các bạn HS chơi đá cầu
trong giờ ra chơi rất vui. Trò chơi giúp
các bạn tinh mắt, dẻo chân, khỏe người.
- Một học sinh M4 đọc cả bài một lần

+ Nêu nội dung của bài?

=>Tổng kết nội dung bài.
4. Hoạt động đọc nâng cao ( 10 phút)
* Mục tiêu:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ; phát âm đúng: đẹp lắm, nắng vàng, bóng lá, bay
lên, lộn xuống, xanh xanh,...
* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp
+ Gv mời một số HS đọc lại toàn bài .
+ Hs đọc lại toàn bài.
- Gv hướng dẫn HS cách đọc khổ thơ 2. -Lắng nghe
- Hs thi đọc theo YC
- HS thi đua đọc đoạn 2
- HS thực hiện theo lệnh của TBHT
- HS thi đọc.
- TBHT mời 2 bạn thi đua đọc đoạn 2
+ 2 HS
- Gv nhận xét bạn nào đọc đúng, đọc hay. - Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng,
+ Mời một em đọc lại cả bài thơ.
hay.
- Hướng dẫn học sinh HTL từng khổ thơ + Một em đọc lại cả bài thơ.
và cả bài thơ.
- Cả lớp HTL bài thơ. 4 em thi đọc thuộc
từng khổ thơ.
- Theo dõi bình chọn em đọc tốt nhất.
- Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng,
Lưu ý: Đọc đúng, to và rõ ràng: M1,M2 hay.
- Đọc diễn cảm: M3, M4
5. Hoạt độngứng dụng: (2 phút)
- Bài thơ khuyên chúng ta điều gì ?

- Bài thơ khuyên HS chăm chơi thể thao,
chăm vận động trong giờ ra chơi để có
sức khỏe, vui hơn và học tốt hơn.

6. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)
- Về nhà tiếp tục luyện đọc thuộc lòng - Lắng nghe, thực hiện
bài thơ và đọc cho mọi người trong gia
đình cùng nghe.
- Sưu tầm thêm những bài thơ, bài văn
nói về các trò chơi của trẻ em,
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Thể dục
ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ.
TRÒ CHƠI: HOÀNG ANH – HOÀNG YẾN
Giáo viên: ……….

16

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức. Giúp học sinh:
- Ôn bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ. Yêu cầu thuộc bài và thực hiện
được các động tác tương đối đúng.
- Tiếp tục ôn động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện được ở
mức tương đối chính xác và nâng cao thành tích.
- Ôn TC “Hoàng Anh Hoàng Yến “. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết
tham gia chơi.
2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn.
3. Thái độ: Có ý thức chăm chỉ tập luyện tuân thủ luật chơi. Yêu thích luyện tập thể
dục thể thao.
4. Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL tự giải quyết vấn đề, NL tự
chăm sóc và phát triển sức khỏe.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ.
- Phương tiện: Còi, hoa hoặc cờ để tập bài TD, kẻ sẵn vạch để chơi TC.
III .NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung và phương pháp dạy học

Định
lượng
5 phút

1/ Phần mở đầu :
- GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học.
-TB.TDTT điều hành chung:
+Chạy chậm theo vòng tròn chạy xung quanh sân tập.
+Đứng tại chỗ khởi động các khớp.
+Bật nhảy tại chỗ 5 – 8 lần theo nhịp vỗ tay.
2/ Phần cơ bản :
* Ôn bài thể dục phát triển chung.
16 phút
- Yêu cầu lớp làm các động tác của bài thể dục phát triển
chung từ 2 đến 4 lần.
+ Lần 1,2 TB.TDTT hô để lớp tập.
+Lần 3,4 các nhóm trưởng hô tập liên hoàn 2 x 8 nhịp.
- Chuyển thành đội hình đồng diễn rồi thực hiện bài thể
dục phát triển chung 3 x 8 nhịp: 1 lần -> TB.TDTT điều
hành chung
--> GV theo dõi nhận xét sửa sai cho học sinh.
* Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân:
- Lớp tập hợp theo đội hình 2 - 4 hàng ngang thực hiện
các động tác so dây, trao dây, quay dây sau đó cho học
sinh chụm hai chân tập nhảy dây một lần-> TB.TDTT điều
hành chung.
- Gọi lần lượt mỗi lần 3 em lên thực hiện.
- GV theo dõi nhận xét sửa sai cho học sinh.
6 phút
* Chơi trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến “.
- Nêu tên trò chơi hướng dẫn cho học sinh cách chơi.
Giáo viên: ……….

17

Tiểu học …….

Đội hình
luyện tập

* GV





*GV

*GV


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

- Yêu cầu tập hợp thành các đội có số người bằng nhau.
- Cho một nhóm ra chơi làm mẫu, đồng thời giải thích
cách chơi.
- Học sinh thực hiện chơi trò chơi thử một lượt.
- Sau đó cho chơi chính thức.
- Nhắc nhớ đảm bảo an toàn trong luyện tập và trong khi
chơi và chú ý một số trường hợp phạm qui.
- Các đội khi chạy phải chạy thẳng không được chạy chéo
sân không để va chạm nhau trong khi chơi....
-Tổng kết TC
5 phút
3/ Phần kết thúc:
+-> TB.TDTT điều hành chung.
- Yêu cầu học sinh làm các thả lỏng.
- Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát.
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn dò học sinh về nhà ôn nhảy dây kiểu chụm hai
chân.

* GV

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Chiều - Thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tự nhiên và Xã hội(VNEN)
MỘT SỐ ĐỘNG VẬT SỐNG TRÊN CẠN(Tiết 1)
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Tự nhiên và Xã hội(Chương trình cũ)
THÚ (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Sau bài hoc, HS biết :
- Nêu được ích lợi của thú đối với con người.
- Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ được các bộ phận cơ thể của một số loài thú.
- Nêu được một số ví dụ về thú nhà và thú rừng.
2. Kĩ năng: Nhận biết được ích lợi của thú đối với con người,…
3. Thái độ: Yêu thích và biết bảo vệ động vật.

Giáo viên: ……….

18

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

4. Góp phần phát triển năng lực: NL tự chủ và tự học, NL giáo tiếp và hợp tác, NL
giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL nhận thức môi trường, NL tìm tòi và khám phá.
*GDKNS:
- Kĩ năng kiên định.
- Kĩ năng hợp tác.
*GD BVMT:
- Nhận ra sự phong phú, đa dạng của các loài thú sống trong môi trường tự nhiên,
ích lợi và tác hại của chúng đối với con người.
- Nhận biết sự cần thiết phải bảo vệ các loài thú.
- Có ý thức bảo vệ sự đa dạng của các thú trong tự nhiên.

II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng:
- Giáo viên: Tranh ảnh SGK
- Học sinh: Sách giáo khoa.
2. Phương pháp, kĩ thuật:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải quyết vấn đề, hoạt
động nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Hoạt động khởi động (3 phút)
- TBHT tổ chức chơi trò chơi Gọi thuyền với nội - HS tham gia chơi
dung về Thú
- HS nêu
+ HS nêu tên 1 số con thú mà em biết?
+ Nuôi thú nhà có ích lợi gì? (…)
-HS nhận xét, đánh giá
- GV NX, tuyên dương
=> Kết nối nội dung bài:Thú ->Ghi tựa bài lên bảng. - HS ghi bài vào vở
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút)
*Mục tiêu:
- Chỉ và nói được tên các bộ phận cơ thể của các loài thú rừng được quan sát.
- Nêu được sự cần thiết của việc bảo vệ các loài thú rừng.
- Biết vẽ và tô màu 1 con thú rừng mà HS thích.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân => nhóm => cả lớp
Việc1: Tìm hiểu về loài thú
Bước 1. Làm việc theo nhóm:
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận. -Học sinh quan sát, thảo luận
nhóm và ghi kết quả ra giấy:
+ Kể tên các loài thú rừng mà bạn biết.
+ Nêu đặc điểm, cấu tạo ngoài của từng loài +Từng bàn quan sát các hình
T106,107 SGK và tranh, ảnh sưu
thú rừng được quan sát.
+ So sánh, tìm ra những điểm giống, khác tầm đợc.
+ Thảo luận theo gợi ý của GV.
nhau giữa 1 số loài thú rừng và thú nhà.
HS mô tả, chỉ vào từng hình và
nói tên từng bộ phận cơ thể của
loài đó.
Giáo viên: ……….

19

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

Bước 2. Làm việc cả lớp:
- Gv gọi đại diện nhóm trình bày
=> Nêu điểm giống, khác nhau giữa thú rừng
và thú nhà.
*Chú ý: Khuyến khích HS M1 tham gia vào
hoạt động chia sẻ nội dung học tập
*Việc 2: Thảo luận
Bước 1. Làm việc theo nhóm:
? Tại sao chúng ta cần phải bảo vệ thú rừng.
Bước 2. Làm việc cả lớp:

- Đại diện các nhóm trình bày,
(mỗi nhóm giới thiệu về một loài).
+ Phân biệt thú nhà và thú rừng.
+ Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn
phân loại tranh, ảnh sưu tầm theo
các tiêu chí: Thú ăn thịt, thú ăn cỏ,
-TBHT điều hành cho lớp chia sẻ
nội dung HT trước lớp
+ Một số em đại diện các
+HS lắng nghe-> bổ sung ý kiến

*Việc 3: Làm việc cá nhân
Bước 1. Yêu cầu HS vẽ một con thú và tô
màu
Bước 2. Làm việc cả lớp
- Gọi vài HS dán con vật trên bảng và giới
thiệu về tranh .

- HS vẽ một con thú, tô màu và
ghi tên các bộ phận của con vật
trên hình vẽ.
- Từng cá nhân dán bài của mình
lên bảng và giới thiệu về tranh.
- HS trưng bày bộ sưu tập và một
người thuyết minh.
+ Liên hệ thực tế về nạn săn, bắt
- Gợi ý cho HS liên hệ...
thú rừng và nêu cách bảo vệ.
- GV KL chung, giáo dục Hs ý thức bảo vệ +HS lắng nghe-> bổ sung ý kiến.
các loài thú.
3.Hoạt động ứng dụng (2 phút)
- HS nêu
- Qua bài học, em biết được điều gì ?
4. Hoạt dộng sáng tạo:(1 phút)
- Về nhà tìm hiểu các con thú nuôi trong nhà - HS nghe và thực hiện
và tham gia nuôi dưỡng, chăm sóc chúng.
- Chuẩn bị bài : Mặt trời
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Tiếng Anh
(GV chuyên trách)
Âm nhạc
ÔN BÀI HÁT: TIẾNG HÁT BẠN BÈ MÌNH
Giáo viên: ……….

20

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

Mĩ thuật
TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ: VẺ ĐẸP CUỘC SỐNG(Tiết 2)
_______________________________________________________________
Thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2019
Luyện từ và câu
NHÂN HOÁ. ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỂ LÀM GÌ?
DẤU CHẤM HỎI, CHẤM THAN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Xác định được cách nhân hoá cây cối, sự vật và bước đầu nắm được tác dụng của
nhân hoá.
- Tìm được bộ phận câu trả lời câu hỏi Để làm gì ?
- Đặt đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào ô trống trong câu.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng sử dụng dấu câu hợp lí
3. Thái độ: Yêu thích học và tìm hiểu tiếng Việt.
4. Góp phần phát triển năng lực: NL tự chủ và tự học, NL giáo tiếp và hợp tác, NL
giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng
- GV: Phiếu học tập, SGK
- HS: SGK, vở
2. Phương pháp, kĩ thuật:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải quyết vấn đề, hoạt
động nhóm, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền”
- Học sinh tham gia chơi.
- TBHT điều hành- Nội dung chơi T/C:
-HS dưới lớp theo dõi nhận xét
+ Nhân hóa. Cách đặt và trả lời câu hỏi Vì
sao? + Từ ngữ về lễ hội (...)
- GV tổng kết trò chơi
-Lắng nghe
- Giới thiệu bài mới - Ghi đầu bài lên bảng - Học sinh mở sách giáo khoa và
MRVT: Lễ hội- Dấu phẩy
vở Bài tập
2. HĐ thực hành (27 phút)
*Mục tiêu:
- Bước đầu nắm được tác dụng của nhân hoá
-Tìm được bộ phận câu trả lời câu hỏi Để làm gì ?
- Đặt đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào ô trống trong câu.
*Cách tiến hành:
Bài tập 1: HĐ cặp đôi - Cả lớp
+ 2HS nêu yêu cầu BT, lớp đọc
- GV giao nhiệm vụ
thầm.
+ Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài 1.
Giáo viên: ……….

21

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

+ Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi.

- HS thảo luận theo nhóm đôi.
- HS chia sẻ bài làm
*Dự kiến KQ:
- GV và HS nhận xét, chốt lại lời giải đúng:
Bèo lục bình tự xưng là tôi
Cách xưng hô ấy làm cho ta có cảm giác bèo
Xe lu tự xưng là tớ
lục bình và xe lu giống như 1 người bạn gần gũi
đang nói chuyện cùng ta.
Bài tập2: HĐ nhóm đôi - Cả lớp
+ 2HS nêu yêu cầu BT, lớp đọc
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài 2.
thầm.
- HS làm bài N2 -> chia sẻ.
- Trao đổi theo nhóm( theo bàn)
- HS thống nhất KQ -> chữa bài
vào vở.
- GV và HS nhận xét, chốt lời giải đúng.
+HS gạch dưới bộ phận trả lời
cho câu hỏi. Các bộ phận cần
gạch là:
để xem lại bộ móng
để tưởng nhớ ông
để chọn con vật nhanh nhất
Bài tập3: HĐ cá nhân
- GV giao nhiệm vụ
+ Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài
+ Làm bài cá nhân
+ Chấm bài, nhận xét.
- GV nhận xét, phân tích chốt lại lời giải đúng.
* KQ đúng:
=>Phong đi học về. Thấy....điểm tốt à?
Vâng!..... Long......
=>GV củng cố về cách dùng dấu câu hợp lí
trong khi nói và viết.
3. HĐ ứng dụng: (3 phút)
- Hỏi lại những điều cần nhớ.
- GV chốt lại những phần chính trong tiết học.
4. HĐ sáng tạo: (1 phút)
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương những học
sinh có tinh thần tương tác, chia sẻ bài học.
- Nhắc nhở học sinh về nhà xem lại bài đã làm,
viết một đoạn văn ngắn có sử dụng biện pháp
nhân hóa.
- Chuẩn bị bài sau: Từ ngữ về thể thao- Dấu
phẩy

-1HS nêu yêu cầu, lớp đọc thầm.
- HS làm bài cá nhân

- 1HSđọc lại bài đúng (đã bảng
điền dấu câu đúng)

- 1, 2 học sinh nhắc lại
- Lắng nghe
- Lắng nghe
- Lắng nghe và thực hiện.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
Giáo viên: ……….

22

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Toán
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Đọc viết số trong phạm vi 10.000.
- Biết thứ tự các số trong phạm vi 10.000.
- Giải toán tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải bài toán có lời văn.
- HS làm được các BT:1,2,3.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng Đọc viết số trong phạm vi 10.000, tìm thành phần chưa biết
của phép tính,...
3.Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác. Yêu thích học toán.
4. Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng
tạo, NL tư duy - lập luận logic.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng
- GV: Phiếu bài tập
- HS: Bảng con
2. Phương pháp, kĩ thuật:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập, đặt và giải
quyết vấn đề.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Hoạt động khởi động ( 5 phút)
-3HS lên bảng làm bài.
+ Gọi 3 em lên bảng đặt tính rồi tính:
3254 + 2473 1326 x 3 8326 - 4916
-HS nhận xét, đánh giá
+ Lớp theo dõi nhận xét bài bạn.
-Lắng nghe -> Ghi bài vào vở
- Kết nối nội dung bài học.
2.Hoạt động thực hành: ( 27 phút)
* Mục tiêu:
- Đọc viết số trong phạm vi 10.000.
- Biết thứ tự các số trong phạm vi 10.000.
- Giải toán tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải bài toán có lời văn.
- HS làm được các BT:1,2,3.
* Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
Bài tập 1: Làm việc cá nhân – Cả lớp
- GV giao nhiệm vụ
- HS nêu yêu cầu bài tập
- Gọi học sinh nêu yêu cầu BT1
- HS làm bài cá nhân vào vở
- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và
- Đổi chéo vở KT
Giáo viên: ……….

23

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3
chữa bài.

Bài tập 2 : Nhóm đôi – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài N2
*GV lưu ý HS M1 +M2 cách tìm thành
phần chưa biết (...)
- GV nhận xét, củng cố cách tìm: thừa
số, số bị trừ, số hạng, số bị chia.

Năm học 2018 - 2019
- Đại diện 2HS lên bảng gắn phiếu lớn
- Chia sẻ KQ trước lớp kết quả
+HS tiếp nối nhau đọc dãy số (mỗi em
đọc 1 số).
+Thống nhất cách làm và đáp án đúng
*Dự kiến KQ:
a. 3897, 3898, 3899,3900, 3901, 3902
b. 24 686, 24 687, 24 688, 24 689,
24 690, 24691
c. 99 995, 99 996, 99 997, 99 998, 99
999, 100 000.
- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bài -> Trao đổi N2...
- Đại diện 2HS lên bảng gắn phiếu lớn
- Chia sẻ KQ trước lớp kết quả
-Thống nhất cách làm và đáp án đúng
*Dự kiến KQ:
a. 5388
b. 6254
c. 1413
d. 4884.

Bài tập 3: Cá nhân – Cả lớp
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- HS nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- HS làm bài
- GV nhận xét, củng cố về giải toán
- Đại diện 2HS lên bảng gắn phiếu lớn
dạng rút về đơn vị.
- Chia sẻ KQ trước lớp kết quả
+ Liên quan về rút về đơn vị.
-Thống nhất cách làm và đáp án đúng
B1. Tìm giá trị 1 phần.
Bài giải
B2. Tìm giá trị nhiều phần
Mỗi ngày đào được là:
315 : 3 = 105 ( m)
Số mét đào trong 8 ngày là:
105 x 8 = 840 (m)
ĐS: 840 m
µBài tập chờ
Bài tập 4. (M3+M4):
-Yêu cầu học sinh làm bài rồi báo cáo -HS đọc nhẩm YC bài
+ Học sinh tự xếp hình -> báo cáo với
kết quả.
giáo viên.
- GV chốt đáp án đúng
4. Hoạt động ứng dụng:(2 phút)
- Nêu lại ND bài ?
- HSTL
- Từ 5 chữ số 0;1;2;3;4 hãy lập số lớn - HS lập:
nhất, bé nhất có 5 chữ số khác nhau từ 5 + Số lớn nhất: 43210
chữ số trên
+ Số bé nhất: 10234
5. Hoạt động sáng tạo:(1 phút)
- Về nhà tìm các bài toán dạng rút về - Lắng nghe, thực hiện
đơn vị để làm thêm.
Giáo viên: ……….

24

Tiểu học …….


Giáo án lớp 3

Năm học 2018 - 2019

- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau:
Diện tích của một hình
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

__________________________________
Tập viết
ÔN CHỮ HOA T (T.T)
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa T (1 dòng chữ Th), L (1 dòng)
- Viết đúng tên riêng Thăng Long (1dòng)
- Viết câu ứng dụng: Thể dục thường xuyên bằng nghìn viên thuốc bổ (1lần)
bằng cỡ chữ nhỏ.
2. Kĩ năng: Rèn chữ viết đúng, viết nhanh và đẹp.
3.Thái độ: Có ý thức giữ vở sạch, yêu thích luyện chữ đẹp.
4. Góp phần phát triển năng lực: NL tự chủ và tự học, NL giáo tiếp và hợp tác, NL
giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Đồ dùng:
- Giáo viên: Mẫu chữ hoa T (Th), L viết trên bảng phụ có đủ các đường kẻ và đánh
số các đường kẻ. Tên riêng và câu ứng dụng viết sẵn trên bảng lớp.
- Học sinh: Bảng con, vở Tập viết.
2. Phương pháp, kĩ thuật:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải quyết vấn đề, hoạt
động nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Hoạt động khởi động: ( 3 phút)
- Hát “ Chữ càng đẹp, nết càng ngoan”
- Kiểm tra bài viết.
+ 2HS lên bảng viết từ: Côn Sơn, rì rào,...
+ Viết câu ứng dụng của bài trước
“ Công cha, nghĩa mẹ, chữ thầy,... ”
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Giới thiệu bài

Giáo viên: ……….

25

- Lớp hát tập thể
- Thực hiện theo YC
- Lớp viết vào bảng con.
- Nhận xét, tuyên dương bạn
- Lắng nghe,...
- HS ghi vở

Tiểu học …….


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×