Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16 bài: Kể chuyện Con chó nhà hàng xóm

Tuần: 16

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

KỂ CHUYỆN
CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1, Rèn kĩ năng nói.
- Kể lại từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện Con chó nhà hàng xóm. Biết phối
hợp lời kể với điệu bộ.
2, Rèn kĩ năng nghe.
Có khả năng theo dõi bạn kể, biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
Tranh vẽ Sgk
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
A/ Bài cũ:
2 hs nối tiếp nhau kể lại câu chuyện: “Hai anh em” sau đó nói ý nghĩa câu chuyện.
B/Bài mới:
1, Giới thiệu bài:
Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
2, Hướng dẫn kể chuyện:

+ Kể từng đoạn theo tranh
-

Học sinh đọc yêu cầu 1

- Giáo viên hướng dẫn hs nêu vắn tắt từng tranh


Tranh 1:Bé cùng Cún Bông chạy nhảy tung tăng.
Tranh2: Bé vấp ngã, bị thương. Cún Bông chạy đi tìm người giúp.
Tranh 3: Bạn bè đến thăm Bé.
Tranh 4:Cún Bông làm Bé vui trong những ngày Bé bị bó bột.
Tranh 5: Bé khỏi đau, lại đùa vui với Cún Bông.
- Kể chuyện trong nhóm
+ Yêu cầu hs trong nhóm quan sát từng tranh minh hoạ trong Sgk
+ 5 Hs nối tiếp nhau trong nhóm kể 5 đoạn của câu chuyện. Cả lớp và giáo viên nhận xét
C/ Củng cố, dặn dò:
Hs nêu ý nghĩa của câu chuyện.
Giáo viên nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×