Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16 bài: Chính tả Tập chép: Con chó nhà hàng xóm. Phân biệt uiuy, trch, dấu hỏidấu ngã

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Chính tả
Bài: CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM.
PHÂN BIỆT UI/ UY, TR/ CH, DẤU HỎI/ DẤU NGÃ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Chép chính xác bài CT, trình bày đúng bài văn xuôi.
- Làm đúng BT2, BT3 a/b
- Giáo dục học sinh yêu mến các con vật nuôi trong nhà.
II. CHUẨN BỊ
- -Viết sẵn đoạn tóm tắt truyện “Con chó nhà hàng xóm” . Viết sẵn BT3.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1) Giới thiệu bài và ghi đề bài.
2) Phát triển bài
*Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép.
*Mục tiêu: Chép lại chính xác trình bày đúng
đoạn tóm tắt truyện “Con chó nhà hàng xóm”
*Cách tiến hành:

-Chính tả (tập chép) : Con chó
a/ Nội dung đoạn chép.
-Trực quan : Bảng phụ. Giáo viên đọc mẫu bài tập nhà hàng xóm.
chép .
-Đoạn văn kể lại câu chuyện nào ?
b/ Hướng dẫn trình bày.
-Vì sao từ Bé trong đoạn phải viết hoa?
-Trong hai từ “bé” ở câu “Bé là một cô bé yêu
loài vật.” từ nào là tên riêng?

-1-2 em nhìn bảng đọc lại.
-Câu chuyện “Con chó nhà hàng
xóm”
-Từ Bé phải viết hoa vì là tên
riêng.
-Từ Bé thứ nhất là tên riêng..
-HS nêu : Viết hoa các chữ cái


-Ngoài tên riêng thì những chữ nào viết hoa nữa ? đầu câu.
-HS nêu các từ khó : quấn quýt,
c/ Hướng dẫn viết từ khó. Gợi ý cho HS nêu từ
bị thương, mau lành, giường,
khó.
nuôi.
-Ghi bảng. Hướng dẫn phân tích từ khó.
-Viết bảng .
-Xoá bảng, đọc cho HS viết bảng.
-Soát lỗi . Chấm vở, nhận xét.
-Nhìn bảng chép bài vào vở.
*Hoạt động 2: Bài tập.
*Mục tiêu: Học sinh làm đúng bài tập phân
biệt ui/ uy, tr/ ch, dấu hỏi/ dấu ngã..
*Cách tiến hành:
Bài 2: Yêu cầu gì ?

-HS nêu .
-Trao đổi nhóm ghi ra giấy.
+Nhóm trưởng lên dán bài lên


-GV phát giấy khổ to.

bảng.
-Đại diện nhóm đọc kết quả.

-Nhận xét, chốt lời giải đúng (SGV/ tr 284).
Bài 3: Yêu cầu gì ?

Nhận xét.

-GV: Cho học sinh chọn BTa hoặc BTb làm vào
bảng con.
-Nhận xét, chỉnh sửa .
-Chốt lời giải đúng (SGV/ tr 284).
3. Kết luận:
- Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tập chép
và làm bài tập đúng.

-Tìm các từ chỉ đồ dùng bắt đầu
bằng ch. Tìm 3 tiếng có thanh
hỏi, 3 tiếng có thanh ngã.
-HS các nhóm làm trên băng
giấy to.
-Thực hành.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×