Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16 bài: Chính tả Tập chép: Con chó nhà hàng xóm. Phân biệt uiuy, trch, dấu hỏidấu ngã

Tuần: 16

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

CHÍNH TẢ: TẬP CHÉP
CON CHÓ HÀNG XÓM
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Chép lại chính xác trình bày đúng đoạn tóm tắt truyện: “Con chó hàng xóm”
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt: ui/ uy/ ;ch/tr
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
Bảng phụ chép sẵn bài tập, bảng lớp chép bài chính tả
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
A/Bài cũ :
Giáo viên đọc cho 2 hs viết trên bảng lớp. Cả lớp viết vào vở nháp:
Sắp xếp, ngôi sao, sương sớm, xương sườn.
B/ Bài mới:
1, Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học
2, Hướng dẫn Hs chuẩn bị:
a, Hướng dẫn học sinh chuẩn bị:
- Giáo viên treo bảng phụ, đọc đoạn văn đã chép, 2 hs đọc lại.

+ Vì sao từ “Bé” trong bài phải viết hoa.
+ Trong 2 từ “Bé” ở câu : “ Bé là một cô bé yêu loài vật” từ nào là tên riêng?
- HS luyện viết một số tiếng vào vở nháp.


b, Hs chép bài vào vở, giáo viên theo dõi uốn nắn
c, Chấm và chữa bài
Giáo viên chấm 5 - 7 bài, nhận xét
3, Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
1 hs đọc yêu cầu cả mẫu
Cho hs trao đổi nhóm để làm.
Gọi đại diện các nhóm đọc kết quả. Cả lớp, giáo viên nhận xét
C/ Củng cố, dặn dò:
Giáo viên nhận xét tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×