Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16 bài: Chính tả Tập chép: Con chó nhà hàng xóm. Phân biệt uiuy, trch, dấu hỏidấu ngã

Giáo án Tiếng việt 2

CHÍNH TẢ ( TẬP CHÉP)
CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM
PHÂN BIỆT: CH/TR, DẤU HỎI/ DẤU NGÃ
I.Mục đích yêu cầu:
- Chép chính xác, trình bày đúng tóm tắt nội dung bài Con chó nhà hàng xóm. Làm đúng
các bài tập phân biệt ch/tr; dấu hỏi/ dấu ngã.
- Trình bày bài viết sạch đẹp, viết đúng tốc độ.
- Giáo dục tính cẩn thận, óc thẩm mĩ.
II.Đồ dùng dạy – học:
G: Bảng phụ viết nội dung bài viết
H: Bảng con.Vở ô li,
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
A.KTBC:

Cách thức tiến hành
3P

- Viết: sắp xếp, ngôi sao, sương

sớm, xếp hàng, xôn xao.

H: Viết bảng con
H+G: Nhận xét, đánh giá

B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài:

1P G: Nêu mục đích yêu cầu tiết học

2,Hướng dẫn viết chính tả:
23P
a-Hướng dẫn học sinh chuẩn bị
- Đọc bài + Tìm hiểu nội dung

G: Đọc (1 lần)
H: Đọc + TLCH tìm hiểu ND đoạn viết
G: HD học sinh nhận xét các hiện tượng


- Nhận xét hiện tượng chính tả

chính tả cần lưu ý trong bài
H: Phát biểu, chỉ ra được cách trình bày,
các tiếng cần viết hoa, từ khó,...)
H: Viết bảng con (cả lớp)

- Luyện viết tiếng khó: quấn quýt,
bị thương, mau lành,...

G: Quan sát nhận xét uốn nắn
H: Nêu cách trình bày (1H)
G: Nhắc lại cách viết
G: Đọc toàn bài viết cho HS nghe

b-Viết chính tả:

H: Quan sát bài viết trên bảng phụ
H: Viết bài vào vở (cả lớp)
G: Đi từng bàn quan sát uốn nắn...c-Soát lỗi, chữa lỗi, chấm điểm

G: Đọc bài cho học sinh soát lỗi (2 lần)
H: Tự soát lỗi
G: Chấm điểm nhận xét một số bài (7
bài)

3,Hướng dẫn làm bài tập
10P
Bài 1:

H: Nêu yêu cầu bài tập (1H)

a)Tìm 2 tiếng có chứa vần ui

G: Giúp học sinh nắm yêu cầu bài tập

-

H: Nêu miệng kết quả.( nối tiếp)

Núi, túi, múi,...

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá
Bài 2:
a) Tìm những từ chỉ đồ dùng
trong nhà bắt đầu bằng ch

H: Nêu yêu cầu bài tập (1H)

- Chăn, chiếu, chổi, chạn,...

H: Làm bài vào phiếu học tập nhóm

G: Giúp học sinh nắm yêu cầu bài tập


b) Tìm trong bài tập đọc Con chó - Đại diện nhóm trình bày trước lớp
nhà hàng xóm:
H+G: Nhận xét, đánh giá
- 3 tiếng có thanh hỏi: nhảy, mải, kể
- 3 tiếng chứa thanh ngã: vẫy, gỗ,
ngã
4,Củng cố – dặn dò:

3P

G: Lôgíc kiến thức bài học,
- Nhận xét giờ học,
H: Về viết lại bài ở nhà và hoàn chỉnh
các bài tập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×