Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? MRVT: Từ ngữ về vật nuôi

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP ĐỌC:
THỜI GIAN BIỂU

I. MỤC TIÊU:
- Biết đọc chậm, rõ rang các số chỉ giờ; ngắt nghỉ hơi đúng sau dấu câu, giữa
cột, dòng.
- Hiểu được tác dụng của thời gian biểu. (trả lời được câu hỏi 1, 2). HS khá, giỏi
trả lời được câu hỏi 3.
- Biết lập thời gian biểu cho các hoạt động của mình .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần luyện đọc .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy

Hoạt động học


1. Kiểm tra:

- Kiểm tra 3 học sinh đọc bài và trả lời - Hai em đọc bài “ Con chó nhà hàng
câu hỏi về nội dung bài “ Con Chó nhà xóm“ và trả lời câu hỏi của
hàng xóm“.

giáo

viên.

- Nhận xét, ghi điểm
- Nhận xét chung.
2.Bài mới
*Phần giới thiệu :
- Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài :“Thời
gian biểu”của bạn Ngô Phương Thảo .

-Vài em nhắc lại tên bài

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc
-Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
-Đọc giọng thân mật, tình cảm.
* Hướng dẫn phát âm : Hướng dẫn tương
tự như đã giới thiệu ở các bài tập đọc đã
học ở các tiết trước .
- Yêu cầu đọc từng câu trong bài .
Đọc từng đoạn của bài :

-Lớp lắng nghe đọc mẫu .
- Chú ý đọc đúng như giáo viên lưu ý
.
-Rèn đọc các từ như : Vệ sinh , sắp
xếp , nhà cửa rửa mặt


-Yc tiếp nối đọc từng đoạn.
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh .
- Kết hợp giảng nghĩa : thời gian biểu , vệ
sinh cá nhân .

-Từng em


nối tiếp đọc từng câu

trước lớp .
- HS đọc từng đoạn trong bài .
- Đoạn 1 : Sáng
- Đoạn 2 : Trưa

Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm .

- Đoạn 3 : Chiều

- Hướng dẫn đọc các cụm từ khó .

- Đoạn 4 : Tối

Thi đọc

-Đọc từng đoạn rồi cả bài trong

-Mời các nhóm thi đua đọc .
-Lắng nghe nhận xét và ghi điểm .
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
-Yêu cầu lớp đọc thầm bài trả lời câu hỏi :
-Đây là lịch làm việc của ai ?

nhóm.
-Các em khác lắng nghe và nhận xét
bạn đọc
- Các nhóm thi đua đọc bài ,
-Một em đọc thành tiếng .Lớp đọc
thầm bài
- Lịch làm việc của bạn Ngô Phương
Thảo , học sinh lớp 2 B trường tiểu

-Hãy kể những việc Phương Thảo làm học Hòa Bình
hàng ngày ?
- Buổi sáng Thảo thức dậy lúc 6 giờ .
Tập thể dục và làm vệ sinh cá nhân


đến 6 giờ 30 . Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ ,
Phương Thảo ăn sáng rồi xếp sách
vở chuẩn bị đi học . Thảo đi học lúc
7 giờ và đến 11 giờ bắt đầu nghỉ trưa
...
- Để khỏi bị quên và để làm các việc
một cách tuần tự , hợp lí .
- Ngày thường từ 7 giờ đến 11 giờ
- Phương Thảo ghi các việc hàng ngày
vào thời gian biểu để làm gì ?

bạn đi học . Còn ngày thứ 7 bạn đi
học vẽ , ngày chủ nhật đến thăm bà .

- Thời gian biểu ngày nghỉ của Phương
Thảo có gì khác so với ngày thường ?

- Thi đọc nhóm
- Nhận xét

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại
- Cho HS chia nhóm thi đọc
- GV nhận xét và cùng nhóm bình chọn - Thời gian biểu rất cần thiết vì nó
nhóm đọc tốt nhất.
giúp chúng ta làm việc tuần tự , hợp
3. Củng cố dặn dò :
-Theo em thời gian biểu có cần thiết
không ?Vì sao?

lí và không bỏ sót công việc .
- Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài
sau.


-Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn HS về nhà xem lại bài ; Xem trước
bài: Tìm ngọc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×