Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? MRVT: Từ ngữ về vật nuôi

Tuần: 16

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ CHỈ TÍNH CHẤT. CÂU KIỂU: AI THẾ NÀO?
MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Bước đầu hiểu từ trái nghĩa: Biết dùng những từ trái nghĩa là tính từ để đặt những câu
đơn giản theo kiểu: Ai (cái gì, con gì) thế nào?
- Mở rộng vốn từ về vật nuôi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
Bảng phụ ghi bài 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
A/ Bài cũ :
Giáo viên kiểm tra 2 hs, 1 hs làm bài 2, 1 học sinh làm bài 3
B/Bài mới:
1, Giới thiệu bài:
2, Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1(M)
1 Hs đọc yêu cầu, hs đọc cả mẫu, gv nhắc lại.

Học sinh trao đổi theo cặp viết những từ tìm đọc vào vở nháp.
Gọi 3 hs lên bảng thi tìm nhanh những từ trái nghĩa với từ đẫ cho.
Bài 2(M)


Giáo viên giúp hs nắm vững yêu cầu của bài.
HS làm vào vở.
Gọi 3, 4 hs đọc lại bài làm. Cả lớp và giáo viên nhận xét.
Bài 3(V)
GV nêu yêu cầu của bài
Học sinh quan sát từng tranh, viết tên từng con vật theo số thứ tự vào vở
Hs đọc kết quả bài làm. giáo viên sửa sai cho học sinh nếu.
C/ Củng cố, dặn dò:
Giáo viên nhận xét tiết học.
Dặn về nhà làm lại bài 2.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×