Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16 bài: Luyện từ và câu Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? MRVT: Từ ngữ về vật nuôi

Giáo án Tiếng việt 2
Môn: Luyện từ & câu
Bài: TỪ CHỈ TÍNH CHẤT TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI.
CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Bước đầu tìm được từ trái nghĩa với từ cho trước (BT1); biết đặc câu với
mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa tìm được theo mẫu Ai thế nào ?(BT2).
- Nêu đúng tên các con vật được vẽ trong tranh (BT3).
II. CHUẨN BỊ
- Bảng phụ viết nội dung BT1. Mô hình kiểu câu BT2 .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1) Giới thiệu bài và ghi đề bài.
2) Phát triển bài
*Hoạt động 1: Làm bài tập.
*Mục tiêu: Mở rộng và hệ thống hóa cho học
sinh vốn từ chỉ tính chất. Vận dụng để đặt câu

theo kiểu Ai thế nào ?
*Cách tiến hành:
Bài 1:Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
-Gv nhắc lại : Các em cần tìm những từ có

-HS làm phiếu BT.
-Hiền, dữ, nóng nảy.
-Trắng, tím, nâu.
-Mũm mĩm.

nghĩa hoàn toàn trái ngược với từ đã cho.
-GV chia bảng lớp ra làm 3 phần, mời 3 em lên
bảng thi viết nhanh các từ trái nghĩa với từ đã
cho.
-GV hướng dẫn sửa bài.
-Chú ý mỗi từ có thể có nhiều từ trái nghĩa.
-Nhận xét.
Bài 2: Yêu cầu gì ?
-Hướng dẫn : Các em hãy chọn một cặp từ trái

-3 em lên bảng thi viết nhanh các
cặp từ trái nghĩa.
-Nhận xét.
-Trái nghĩa với trắng là đen, đen


nghĩa, rồi đặt với mỗi từ một câu theo mẫu
:Ai(cái gì, con gì) thế nào ?
-Gợi ý : Khi đặt câu cần lưu ý điều gì ?
-Hướng dẫn sửa.
-Cái bút này rất tốt/ Chữ của em còn xấu.
Bài 3:(Viết) Yêu cầu gì ?
Trực quan : Tranh (SGK/ tr 134)
-Hướng dẫn sửa chữa.
3. Kết luận:
-Tìm những từ chỉ tính chất. Đặt câu theo mẫu
Ai thế nào ?
-Nhận xét tiết học. -Dặn dò- Học bài, làm bài.

sì.


-Chọn một cặp từ trái nghĩa ở bài
tập 1, đặt câu với mỗi từ trong
cặp từ đó.
-Chia nhóm, nhóm trưởng nhận
giấy khổ to. 3-4 em làm bài, sau
đó lên dán.
-Học sinh làm bài vào nháp.
+Nhận xét, điều chỉnh.
-Đại điện các nhóm lên dán bảng.
-Nhận xét. HS đọc lại các câu vừa
đặt.
-Thực hành viết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×