Tải bản đầy đủ

Giáo án Thủ công lớp 2 bài Trang trí dây xúc xích tiết 2

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: NGÔ THỊ THANH THỦY
LỚP: D16TH04

NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC

MSSV: 1621402020283

KHOA: SƯ PHẠM

GIÁO ÁN THỰC TẬP LỚP 2
MÔN THỦ CÔNG
BÀI 13: LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ
(tiết 2)
I.

MỤC TIÊU
1.
Về kiến thức: Biết và hiểu những tiêu chí để có một dây xúc xích đẹp.
2.
Về kĩ năng: Làm được dây xúc xích để trang trí góc học tập. Đánh giá được
sản phẩm của các bạn khác theo tiêu chí đánh giá.

3.
Về thái độ: Tỉ mỉ, yêu thích môn thủ công, rèn luyện khả năng sáng tạo,
khéo léo, giúp học sinh cảm thấy thoải mái, thư giản sau những giờ học căng thẳng.
II.
CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm, kéo, giấy màu, dây xúc xích
mẫu cho các nhóm.
2. Học sinh: Kéo, bút chì, giấy màu, keo dán, thước kẻ.

III.

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


Thời
gian

Hoạt động của giáo viên

6

I. Ổn định lớp, Kiểm tra bài cũ
1. Ổn định lớp: Tổ chức cho học
sinh hát bài hát đôi bàn tay.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Giáo viên kiểm tra dụng cụ học
tập cần thiết của học sinh.
- Giáo viên yêu cầu học sinh lần
lượt nhắc lại các bước làm một dây
xúc xích ở tiết trước đã học.
- Nhận xét, tuyên dương.
II.
Bài mới
1. Hoạt động 1:
- Giáo viên cho xuất hiện các mục
tiêu đánh giá một dây xúc xích đẹp
lên bảng:

25


- Yêu cầu 2 học sinh đọc lớn các
mục tiêu.
- Giáo viên giải thích cho học sinh
nắm rõ các mục tiêu trên để khi làm
dây xúc xích, các em có thể làm tốt
nhất.
2. Hoạt động 2:
- Giáo viên chia học sinh thành 4
nhóm. Đặt tên cho 4 nhóm: Nhóm
- Tổ chức cho học sinh làm dây xúc
xích trang trí ( lưu ý các em có thể
làm nhiều màu hơn và dài hơn để
trang trí trong gia đình)
- Thời gian làm dây xúc xích là 15
phút.
- Các nhóm trình bày kết quả.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết
quả của từng nhóm theo các tiêu
chí đã nêu.
- Tuyên dương nhóm chiến thắng.

Hoạt động của học sinh

Phương
pháp dạy
học


4

2. Củng cố, dặn dò
1. Củng cố
- Giáo viên hỏi: Chúng ta vừa thực
hành làm gì?
- Giáo viên hỏi: Các em sẽ trang trí
những dây xúc xích ở đâu và trang
trí như thế nào?
2. Dặn dò
- Thực hành làm thêm dây xúc xích
thật đẹp tại nhà.
- Đọc trước bài thực hành làm đồng
hồ đeo tay sẽ học ở tiết sau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×