Tải bản đầy đủ

Khái niệm phương thức phân phối và kênh phân phối, các chiến lược củachính sách phân phối

1.
-

-

Khái niệm phương thức phân phối và kênh phân phối, các chiến lược
củachính sách phân phối
Phương thức phân phối:
o Phương thức phân phối trực tiếp: hàng hóa được phân phối trực tiếp từ
nơi sản xuất đến ngừoi tiêu dùng không qua trung gian
o Phương thức phân phối gián tiếp: là phân phối hàng hóa thông qua hệ
thống các trung gian
Kênh phân phối: là chuỗi các công ty độc lập liên quan đến quá trình đưa
hàng hóa từ nơi sản xuất đến nguời tiêu dùng
Chiến lược của chính sách phân phối:
o Chiến lược phân phối mạnh:
 Phân phối rộng khắp và tối đa sản phẩm trên thị trường
 Sử dụng hệ thống trung gian lớn để phân phối sản phẩm => chi
phí phân phối lớn
 Thường chỉ áp dụng cho các mặt hàng thiết yếu, tần số sử dụng
cao, chống lại được cạnh tranh trên thị trường lớn VD: các

thuốc OTC
o CLPP chọn lọc:
 Lựa chọn 1 số trung gian có khả năng tốt nhất phục vụ cho hoạt
động phân phối của NSX trên 1 khu vực thị trường
 Tiết kiệm chi phí, thời gian, loại bỏ được các trung gian kém
hiệu quả
 Có thể kiểm sóat được thị trường và đạt mục tiêu mở rộng thị
trường
 Áp dụng khi phân phối mặt hàng chuyên KD hoạc cạnh tranh
bắt buộc NSX phải tiết kiệm chi phí
o CLPP độc quyền:
 Chỉ chọn 1 trung gian duy nhất ở mỗi khu vực thị trường, độc
quyền phân phối sp của DN
 Kiểm soát được giá trên thị trường, các loại hình bán hàng, các
tiêu chuẩn về DV khi sp lưu thông trên thị trường
 Trung gian phụ thuộc nhiều vào NSX, ít có quyền tự quyết =>
khả năng thích ứng bị hạn chế
 Áp dụng với các sp đề cao hình ảnh và cho phép tính phụ giá
caoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×