Tải bản đầy đủ

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu thuốc

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu thuốc
- KN: Nhu cầu thuốc là tập hợp những loại thuốc với dạng BC thích hợp, hàm
lượng thích hợp, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và hiệu lực để đáp
ứng nhu cầu phòng và chữa bệnh của cá thể và cộng đồng trong phạm vi thời
gian, không gian, 1 trình độ xã hội, KHKT và khả năng chi trả nhất định
- Các yếu tố ảnh hưởng tới NCT:
o Tình trạng bệnh tật, mô hình bệnh tật: NCT của 1 người bệnh phụ
thuộc vào bệnh tật, sức khỏe của họ. Còn nhu cầu về thuốc của 1 cộng
đồng nào đó sẽ phụ thuộc vào tình trạng bệnh tật của cộng đồng đó:
tình trạng bệnh tật, sức khỏe cộng dồng trong những điều kiện ngoại
cảnh nhất định, ở những khoảng thời gian nhất định được khái quát
dưới dạng mô hình bệnh tật
o Nhu cầu thuốc phụ thuộc vào kỹ thuật chẩn đoán và điều trị: Trước
khi điều trị cho 1 BN, thầy thuốc cần khám bệnh để đưa ra chẩn đoán.
Việc chẩn đoán bệnh đạt chất lượng cao có nghĩa là bác sỹ đã chẩn
đoán đúng bệnh của BN. Căn cứ vào việc chẩn đoán bệnh tật để quyết
định việc chỉ định thuốc cho BN. Như vậy, việc xác định NCT có
đúng hay không còn phụ thuộc vào chất lượng chẩn đoán bệnh, và
ngược lại chẩn đoán sai bệnh sẽ dẫn tới việc xác định sai NCT
o Hiệu lực điều trị của thuốc
o NCT phụ thuộc quyết định cuối cùng của người bệnh: Tùy thuộc vào

điều kiện kinh tế, mỗi người sẽ có nhu cầu mua thuốc ở mỗi mức giá
khác nhau. Ngoài ra còn do thói quen, thị hiếu mua thuốc riêng của
từng bệnh nhân hay thầy thuốc.
o Yếu tố môi trường xã hội: ảnh hường của nền văn hóa, phong tục tập
quán, tôn giáo, tìn ngưỡng. Ngoài ra yếu tố địa lý, khí hậu, thời tiết =>
tác động trực tiếp tới sức khỏe => làm tăng hoặc giảm bệnh tật 1 cách
đáng kể.
o Giá cả sản phẩm và các sản phẩm cạnh tranh
o Khuyến mại và thông tin quảng cáoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×