Tải bản đầy đủ

Kỹ Năng Viết Sơ Yếu Lý Lịch Chuyên Nghiệp

Kỹ năng viết sơ yếu lý lịch chuyên
nghiệp
LINK liên kết: http://123link.vip/o6eL
(Truy cập LINK liên kết giúp bạn tải file dễ dàng hơn)

Lời nói đầu:
Sơ yếu lý lịch là một phương tiện để quảng cáo cho chính b ạn, đây là
phương tiện đầu tiên mà bạn sử dụng để trình bày về bản thân và c ố g ắng
khẳng định rằng bạn là lựa chọn tốt nhất cho nhà tuy ển d ụng ti ềm năng
của bạn. Thông qua sơ yếu lý lịch của bạn, bạn phải th ể hiện tài sản chính
của mình như:


Trình độ chuyên mônKinh nghiệm
Thành tựuKhả năng, vàPhẩm chất

Bạn phải chuẩn bị hồ sơ của bạn theo cách nó mang lại ấn tượng trong cái
nhìn đầu tiên rằng bạn là một người hoàn hảo phù hợp với công việc bạn đã
áp dụng. Một nhà tuyển dụng hầu như không mất 10-15 giây để đưa ra
quyết định về cuộc gọi phỏng vấn của bạn sau khi xem sơ yếu lý lịch của
bạn.
Nếu sơ yếu lý lịch của bạn được viết tốt thì chắc chắn bạn sẽ n ằm trong
danh sách ứng viên lọt vào danh sách không quan trọng b ạn có yêu c ầu ti ềm
năng hay không nhưng bạn sẽ nhận được một cu ộc gọi n ếu không s ơ y ếu lý
lịch của bạn sẽ trở thành một phần của thùng rác hoặc thùng rác, m ột l ần
nữa, không vấn đề gì bạn là Einstein hay Newton.
Trang 1


Chúc các bạn thành công!

Trang 2


Bây giờ mà không làm phức tạp mọi thứ, tôi sẽ đưa bạn qua từng bước để tạo
ra một bản lý lịch tuyệt vời cho bạn. Tôi giả sử bạn có Microsoft Word để viết
sơ yếu lý lịch của mình, vì vậy bây giờ chỉ cần làm theo các bước sau:

A.Phần địa chỉ:
Phần này sẽ ở trên cùng của sơ yếu lý lịch của bạn cung cấp một chi tiết về
tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Giữ phần này được căn
trái và đặt một dòng in đậm bên dưới vào phần để tách nó khỏi phần còn lại
của tài liệu như sau:

B.Phần tóm tắt:
 Phần này sẽ bắt đầu với một tiêu đề gọi là Tóm tắt và tiếp theo là liệt kê toàn bộ kinh
nghiệm, thành tích, chứng chỉ và thuộc tính tích cực của bạn, v.v ... Nó r ất gi ống v ới m ột
đoạn giới thiệu phim nơi biên tập viên gi ữ tất cả các cảnh tuy ệt vời t ừ b ộ phim và sau
khi xem đoạn giới thiệu đó bạn có hứng thú để xem bộ phim hoàn ch ỉnh. Bạn sẽ phải
chọn những từ hấp dẫn và nặng nề trong khi ghi lại phần này.

 Để phác thảo phần tóm tắt, bạn sẽ phải suy nghĩ m ột lúc v ới tâm trí bình yên, ghi l ại
những điểm tuyệt vời về bản thân trên một tờ giấy đơn giản và kiểm tra để làm cho
chúng ấn tượng và hiệu quả hơn. Nếu họ không để lại bất kỳ tác động nào đến người
đọc thì không có điểm nào trong việc bao gồm những điểm đó trong phần tóm t ắt.

 Nếu bạn là sinh viên mới ra trường thì bạn nên xác định v ề các d ự án nh ỏ nh ưng ấn
tượng bạn đã thực hiện ở trường đại học, làm nổi bật thành tích và kh ả năng d ự án c ủa
bạn, v.v.
Trang 3


 Hãy xem xét một ví dụ liệt kê một vài điểm về Kỹ sư phần mềm hệ thống viễn thông,
trong trường hợp của bạn, danh sách này có thể đi t ừ 2-3 đi ểm gạch đ ầu dòng đ ến 8-10
điểm.

Ví dụ:
TÓM LƯỢC

 Một kỹ sư phần mềm hệ thống tốt nghiệp Đại học Delhi và có 4 năm
kinh nghiệm trong việc phát triển các mô-đun phần mềm tiên tiến cho
ngành viễn thông chuyên về BSS & OSS.
 Chuyên môn chính về xếp hạng và dịch vụ thanh toán liên quan đến các
công nghệ 2G và 3G, 3G + bao gồm GSM, GPRS, VOIP, WiMax, V-SAT, VAS
Services và Lired Lines với các công nghệ truy cập khác nhau.
 Một Kỹ sư phân tích liên kết phần mềm đã phát triển Kỹ sư phần mềm
hệ thống có kinh nghiệm tuyệt vời với tất cả các giai đoạn của SDLC
bao gồm thiết kế, phát triển, thử nghiệm và triển khai phần mềm viễn
thông phức tạp.
 Tiếp xúc trong việc soạn thảo và thực hiện các quy trình khác nhau và
đã tích cực tham gia vào các chứng chỉ ISO 9001 và ISO 27001.

 Định hướng kết quả, tự lái, có động lực cao, thông minh và khao khát
học hỏi các công nghệ, phương pháp, chiến lược và quy trình mới.

C. Chi tiết giáo dục
Bởi vì bạn đã đưa ra tóm tắt về kinh nghiệm và thành tích c ủa bạn, vì v ậy bây gi ờ hãy b ắt đ ầu
kể về nền tảng giáo dục của chúng tôi. Có rất nhiều tổ chức dành nhiều ưu tiên cho nền tảng
giáo dục của bạn. Vì vậy, điều quan trọng là nói về hồ sơ học tập của bạn. Bạn nên đặt mức độ
cao nhất của bạn lên hàng đầu và sau đó trình độ thấp hơn ở cấp độ thấp hơn.

Trang 4


Điều này cực kỳ quan trọng để cung cấp thông tin về v ị trí, th ứ h ạng, t ỷ l ệ ph ần trăm ho ặc CPI
cùng với bằng cấp hoặc chứng nhận nếu không, nhiều nhà tuy ển d ụng sẽ ném hồ s ơ c ủa b ạn
vào thùng rác nếu bạn không đưa ra hình ảnh rõ ràng về nền t ảng giáo d ục c ủa mình. Bây giờ
hãy xem một ví dụ về cách đưa hồ sơ giáo dục vào sơ yếu lý lịch.

Trang 5


Chi tiết giáo dục
 B.Tech in Science Science (2005) từ Đại học Ambehta với 8,8 CPI.
 Cử nhân Toán học (2002) từ Đại học Meerut với 57,20% đi ểm
 10 + 2 với Toán, Chỉ số (1999) từ bảng UP với 67,20% điểm
 Trường trung học (1997) từ bảng UP với 77,20% điểm
 Đảm bảo vị trí đầu tiên trong số liệu thống kê trong B.Sc.
 Huy chương vàng ở cấp 10 + 2 do thứ hạng cao nhất trong toán học.

Nếu bạn đã thực hiện các chứng chỉ và đào tạo khác nhau thì tôi khuyên bạn nên thêm một phần riêng
cho Đào tạo & Chứng chỉ ngay bên dưới cho Phần Giáo dục.

D.Kỹ năng kỹ thuật
Phần tiếp theo trong sơ yếu lý lịch của bạn sẽ trình bày Kỹ năng kỹ thu ật của b ạn. Phần này sẽ
bắt đầu với việc nói các kỹ năng chính của bạn mà bạn có mệnh lệnh tốt. Vì vậy, hãy liệt kê tất
cả các kỹ năng đầu tiên, nơi bạn hoàn toàn tự tin và sau đó tiếp tục các kỹ năng còn lại ở c ấp đ ộ
thấp hơn. Hãy xem ví dụ sau đây, nơi ứng viên có chỉ huy tốt về Pro * C và C nhưng ít kinh
nghiệm hơn về Perl, vì vậy hãy đặt Pro * C và C trước và Perl sau. Điều quan trọng cần lưu ý là
tất cả các dòng đưa ra dưới đây là không bắt buộc trong tất cả các tr ường hợp. Nếu bạn chỉ biết
một kỹ năng thì chỉ cần nói về kỹ năng đó, ví dụ nếu bạn không có kinh nghiệm trong b ất kỳ giao
thức nào thì đừng đưa ra dòng đó trong sơ yếu lý lịch của bạn

Kĩ năng công nghệ
 Ngôn ngữ lập trình: C, Pro * C, C ++, JAVA và PERL
 Hệ điều hành: Red Hat Linux 9.0, Windows XP và Solaris 2.0
 Công cụ & Công nghệ: Trang trước-2000, CGI, J2EE, JSP, CORBA
 Cơ sở dữ liệu: MySQL, Sybase
 Giao thức: SMTP, FTP, POP3, IMAP
 Khác: Lập trình ổ cắm, Đa luồng, SDLC, OOP, UML
Trang 6


E. Chi tiết dự án
 Đây là câu chuyện có thật và điều này thực sự quan trọng để hi ển th ị t ất c ả các d ự án,
bài tập của bạn, vv Người đọc nên hiểu chính xác những gì bạn đã làm trong quá
khứ. Tại đây bạn sẽ trải nghiệm thực tế với các loại d ự án, con ng ười và công c ụ và công
nghệ khác nhau. Bạn phải rõ ràng về những gì, tổ chức, năm của d ự án, vai trò, trách
nhiệm, giá trị gia tăng, thành tích, vv trên mỗi dự án hoặc vị trí. Bạn cũng nên đề cập đến
những công cụ và công nghệ bạn đã sử dụng trong dự án đó là gì.
 Nếu kinh nghiệm của bạn không dựa trên dự án thì bạn có th ể ch ỉ cần đ ặt tên cho tiêu
đề này là Chi tiết trải nghiệm và liệt kê tất cả các trải nghiệm ở dạng bị che khuất
hoặc trong 2-3 đoạn đơn giản và ngắn.
 Bạn sẽ bắt đầu với dự án gần đây nhất và tiếp tục liệt kê tất cả các d ự án cho đ ến d ự án
cũ nhất. Nếu bạn chỉ thực hiện dự án đào tạo hoặc dự án luận án thì b ạn có th ể đ ề c ập
đến các dự án đó cùng với các dự án Đại học của bạn ở cùng định dạng. Ở đây tôi sẽ đưa
ra ví dụ về hai dự án

Chi tiết dự án

1 - Hệ thống thông tin thư viện [Thư viện quốc gia, NY, Hoa Kỳ]Thời lượng: Mar 2005 - Jun 2005Quy mô đội: 3Vai trò: Nhà phát triển và Người kiểm traCác kỹ năng được sử dụng: Pro * C, Red Hat Linux, MySQL

Hệ thống này đơn giản hóa hoạt động hàng ngày của thư vi ện cho phép b ạn duy trì
danh mục thư viện trên phương tiện điện tử và lưu gi ữ hồ s ơ c ủa t ất c ả các sách đã
phát hành trong một ngày cụ thể. Sử dụng hệ thống này, người dùng có thể tạo báo
cáo về tất cả các sách có sẵn cho một chủ đề cụ thể hoặc ISBN và có thể tạo báo cáo
cho tất cả các sách được phát hành cho một chủ đề cụ thể hoặc ISBN.
2 - Thực hiện biên tập nhỏ [Đại học Aligarh, UP, ẤN ĐỘ]Thời lượng: tháng 1 năm 2005 - tháng 2 năm 2005Quy mô đội: 1Vai trò: Nhà thiết kế, nhà phát triển và người thử nghiệm
Trang 7
Các kỹ năng được sử dụng: Java, MySQL và Red Hat Linux

Đây là một trình soạn thảo tệp văn bản nhỏ nhưng hữu ích cho phép b ạn ch ỉnh s ửa
mọi tệp văn bản có sẵn trên Hệ thống Linux. Sử dụng trình chỉnh sửa này, người
dùng có thể mở tệp mới hoặc tệp hiện có ở chế độ văn bản và có thể cập nhật nội
dung của tệp và cuối cùng tệp đó có thể được lưu trên đĩa cứng.

F. Điểm mạnh
Sau khi đưa ra một chi tiết đầy đủ của tất cả các dự án, bây gi ờ b ạn có th ể nói v ề nh ững đi ểm
mạnh chính của bạn. Nhìn vào các ví dụ sau, có thể bạn không có tất cả các đi ểm m ạnh nên ch ỉ
liệt kê bất cứ thứ gì bạn sở hữu –

Điểm mạnh
 Kỹ năng nói, viết và thuyết trình tốt
 Khả năng chịu đựng căng thẳng cao và thích trách nhiệm
 Học nhanh với khả năng nắm bắt tốt
 Định hướng hành động và tập trung vào kết quả
 Dẫn dắt và làm việc theo nhóm một cách có tổ chức
 Kỹ năng quản lý thời gian tuyệt vời

G. Ngoại khóa
Phần này là tùy chọn vì không nhất thiết bạn phải tham gia vào m ột s ố ho ạt đ ộng ngo ại khóa
cùng lúc cho các vai trò khác nhau mà không bắt buộc phải có b ất kỳ ch ương trình ngo ại khóa
nào. Đôi khi phần này có thể có nhiều trọng số đặc biệt khi người đọc s ơ y ếu lý l ịch c ủa b ạn và
bạn có cùng một chương trình giảng dạy. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ đơn giản để liệt kê các hoạt
động ngoại khóa của bạn

Ngoại khóa
 Đã là thành viên của Hội đồng kỹ thuật đại học
 Giành giải nhất cho cuộc tranh luận tại cuộc thi cấp liên bang

Trang 8


 Chơi Cricket ở cấp liên bang
 Mono diễn xuất, hát và đọc

H. Chi tiết cá nhân
Đây sẽ là phần cuối cùng nhưng bắt buộc trong sơ yếu lý l ịch c ủa b ạn nh ưng sẽ cung c ấp t ất c ả
thông tin quan trọng về bạn. Một ví dụ đơn giản và dễ dàng được đưa ra ở đây -

Chi tiết cá nhân
 Ngày sinh: 5 tháng 8 năm 1983
 Giới tính & Tình trạng: Nam & Độc thân
 Quốc tịch: Ấn Độ
 Ngôn ngữ được biết: tiếng Anh, tiếng Hindi, tiếng Urdu
 Số hộ chiếu: A09384848 có hiệu lực đến năm 2018

K. Kết luận
Bây giờ bạn đã hoàn thành và bạn có một bản lý l ịch tuy ệt v ời trong tay. Hãy để tôi đặt tất cả
các phần lại với nhau trong một tài liệu từ để chuẩn bị một bản lý lịch cuối cùng. Bạn có thể tải
xuống Mẫu sơ yếu lý lịch từ đây và bạn có thể sửa đổi sơ yếu lý lịch này d ựa trên kinh nghi ệm,
kỹ năng của bạn, v.v.
Tôi sẽ khuyên bạn nên thực hiện các mẹo sau để thêm nhiều giá trị vào sơ y ếu lý lịch của bạn.


Giữ tên tập tin sơ yếu lý lịch của bạn ngắn, đơn giản và thông tin. Tên tệp sơ yếu lý lịch tốt có thể
giống như JohnWilliams-Resume2013.docxBạn có thể giữ một ảnh cỡ hộ chiếu nhỏ ở góc trên bên ph ải của sơ yếu lý l ịch nh ưng đi ều này th ực
sự không bắt buộc.Đừng sử dụng các định dạng không cần thiết khác nhau trong sơ yếu lý lịch của bạn. Giữ văn bản đơn
giản nhất có thể trong sơ yếu lý lịch của bạn. Có một cái nhìn vào sơ yếu lý lịch mẫu. Bạn sẽ tìm thấy
nhiều nhân sự chỉ thích sơ yếu lý lịch ở định dạng văn bản đơn giản. Vì vậy, nếu bạn sẽ tiếp tục định
dạng đơn giản thì có thể dễ dàng định dạng sơ yếu lý lịch đó ở bất kỳ định dạng nào.Không bao gồm quá nhiều số điện thoại, địa chỉ email hoặc địa chỉ.

Trang 9
Đừng chuẩn bị hồ sơ quá lớn. Nó phải chính xác nhất có thể.Luôn luôn đưa ra một bản tóm tắt của sơ yếu lý lịch ở đầu.Luôn cung cấp chi tiết về vai trò và trách nhiệm bạn đã thực hiện trong bất kỳ dự án nào.Hãy chắc chắn rằng sơ yếu lý lịch gọn gàng, không có lỗi đánh máy và trên giấy trắng trơn.Không bao giờ đưa ra lý do để rời bỏ công việc trước đây, kỳ vọng về l ương, nh ững thách th ức công
việc hiện tại của bạn, v.v. và tốt hơn là để những điểm như vậy được thảo lu ận tại th ời đi ểm ph ỏng
vấn nếu được yêu cầu.

Nguồn:

Internet

Trang 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×