Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP TTCK Phần Địnhgiá

BÀI TẬP TTCK Phần Địnhgiá
PHẦN I:
Bài 1:
Công ty B có lãi suất yêu cầu là 15%/năm và mức cổ tức vừa trả cho nhà đầu tư là 3,000 đồng.
Nếu giá hiện tại của cổ phiếu này là 45,000 đồng thì mức tăng trưởng cổ tức là bao nhiêu? biết cổ tức
tăng trưởng đều.
Bài 2:
Giả sử doanh nghiệp C tiến hành cổ phần hóa vào đầu năm 2014. Cổ tức dự kiến trả vào cuối
năm 2014 là 20% và trong 3 năm tiếp theo cổ tức tăng trưởng mức 10%/năm. Những năm còn lại, cổ tức
có mức tăng trưởng ổn định ở mức 7%/năm.Mệnh giá cổ phiếu là 40,000 đồng.Lãi suất yêu cầu của bạn
với cổ phiếu này là 12%.
a. Bạn hãy định giá cổ phiếu này vào lúc phát hành đầu năm 2014.
b. Giả sử đến cuối năm 2018, một nhà đầu tư dự định mua cổ phiếu này. Hỏi nhà đầu tư phải mua cổ
phiếu với giá bằng bao nhiêu?
Bài 3:
Bạn có kế hoạch mua cổ phiếu của công ty E và nắm giữ nó trong vòng 6 năm, sau đó bán đi với
giá 65,000 đồng/cổ phiếu với mong muốn thu được mức tỉ suất lợi nhuận là 10%/năm. Cổ phiếu này dự
kiến trả cổ tức lần lượt là 4,000 đồng, 5,000 đồng và 6,000 đồng trong 3 năm đầu, và tăng trưởng đều
với tốc độ 8%/năm cho đến vĩnh viễn.
Hãy xác định giá bạn phải trả để được nắm giữ cổ phiếu này vào ngày hôm nay.
Bài 4:

Công ty F trả cổ tức 25% trong năm nay cho nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của họ, và dự định
mức cổ tức tăng trưởng trong 5 năm đầu là 10%/năm, từ năm thứ 5 trở đi cổ tức tăng trưởng đều với tốc
độ 9%/năm. Mệnh giá cổ phiếu lúc phát hành là 40,000 đồng.
Bạn dự định mua cổ phiếu này, với mong muốn thu được mức lợi nhuận kì vọng 8% trong 3 năm
đầu, từ năm thứ 3 trở đi, bạn dự đoán công ty bắt đầu làm ăn phát đạt nên tăng mức lợi nhuận kì vọng
lên 14%.
Hãy xác định mức giá bạn có thể trả để mua cổ phiếu này.


PHẦN II:
X: tổng các chữ số của tháng sinh
Y: tháng sinh
Z: tổng 3 chữ số cuối cùng của mã sinh viên
VD: Nguyễn Văn An, sinh ngày 20/10/1990, MSV TC445789  X = 1+0 = 1, Y = 10, Z = 7+8+9 = 24
(Sinh viên ghi rõ MSV, ngày tháng năm sinh)
Bài 5:
Vào đầu tháng 2/2000, công ty cổ phần BIT phát hành trái phiếu có mệnh giá 1,000,000 đồng, kì
hạn 15 năm, lãi suất trả cho người mua 8%/năm, định kì trả lãi 6 tháng/lần
a. Viết công thức định giá trái phiếu này
b. Vào đầu tháng 8/200X, lãi suất thị trường là (Y+5)%/năm. Tính hiện giá trái phiếu (định giá trái
phiếu). Nếu lúc này trái phiếu vẫn được bán trên thị trường với giá bằng mệnh giá thì nhà đầu tư có nên
mua trái phiếu ?
c. Đầu tháng 2/2015, nếu giá trái phiếu là 920,000 đồng, tính lãi suất kì vọng của nhà đầu tư đến khi đáo
hạn? Nếu nhà đầu tư kì vọng mức lãi suất là (Y+5)% thì có nên mua trái phiếu lúc này không?
Bài 6:
Công ty DRC dự kiến trả (Y+5) ngàn đồng trên mỗi một cổ phiếu vào cuối năm, tốc độ tăng
trưởng cổ tức không đổi là Z%/năm, lãi suất yêu cầu của thị trường là (Z+2)%.
a. Viết công thức định giá cổ phiếu này
b. Giá bán hiện tại của cổ phiếu là bao nhiêu?
c. Nếu bạn mong muốn kiếm được 15% lợi nhuận hàng năm thì bạn có nên mua cổ phiếu của công ty
này hay không? Giả sử bạn quyết định mua cổ phiếu này, bạn có thể mua được bao nhiêu cổ phiếu nếu
có 120 triệu đồng trong tay?
d. Nếu công ty DRC nói trên đột nhiên trở thành công ty có mức tăng trưởng cổ tức lên đến 30% trong 4
năm tiếp theo kể từ năm thứ 3 trở đi, sau đó lại quay trở về mức Z% cho các năm còn lại thì giá trị cổ
phiếu ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu?
e. Giả sử lợi nhuận kì vọng của thị trường là 28% cho 4 năm đầu, 26% cho 2 năm tiếp theo và 25% cho
các năm còn lại. Bạn dự kiến sẽ mua cổ phiếu này sau 2 năm nữa, thì bạn sẽ chấp nhận mua ở mức giá
bằng bao nhiêu?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×