Tải bản đầy đủ

BÀI tập cơ học

1 vật đặt trên mặt phẳng nghiêng 30 so với mặt phẳng ngang, lấy và
a)
b)

Nếu hệ số ma sát của mặt phẳng nghiêng là 0,3 thì gia tốc a của vật
bằng bao nhiêu?
Tìm hệ số ma sát để vật đứng yên?

-

Các lực tác dụng vào vật gồm:
: trọng lực( gồm: song song với mặt phẳng ngang, vuông góc với
mặt phẳng ngang)
: phản lực
:lực ma sát
Chọn chiều dương là chiều vật chuyển động
Theo định luật II Newton ta có

-

Chiếu lên trục Ox:


-

a)

Trong đó


b)Khi vật đứng yên trên mặt phẳng nghiêng thì a=0


Một người dung dây kéo 1 vật có khối lượng m=5 kg trượt đều trên mặt
phẳng nằm ngang, dây nghiêng 1 góc so với phương ngang. Hệ số ma
sát giữa vật và mặt phẳng ngang là . Xác định độ lớn của lực kéo F.
y

:

x

-

Các lực tác dụng lên vật gồm:
 : trọng lực
 : phản lực
 :lực ma sát
 : lực kéo ( gồm: song song với mặt phẳng ngang, vuông góc với
mặt phẳng ngang)
Trục tọa độ là đường thẳng ngang, chiều dương là chiều vật chuyển
động
Theo định luật II Newton:
(1)
Chiếu pt (1) lên trục Ox:

-

Theo đề ta có vật trượt đều => a=0

-

-Với
()Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×