Tải bản đầy đủ

Ứng dụng CNTT vào quản lý xây dựng hồ sơ chủ nhiệm

Nguyễn Thò Kim Khánh
1
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU
.....oOo.....
Sáng kiến kinh nghiệm
Đề tài:
Người thực hiện: Nguyễn Thò Kim Khánh
Nguyễn Thò Kim Khánh
2
Lời cảm ơn
Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này, tôi xin chân
thành cảm ơn:
Phòng Giáo dục Quận Tân Phú đã phát động phong trào
thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm khuyến khích chúng
tôi – những thầy cô giáo – nghiên cứu chuyên môn, tích luỹ
kinh nghiệm ngày càng làm giàu vốn sống, kinh nghiệm nghề
nghiệp để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và
giáo dục.
Ban giám hiệu Trường Tiểu học Võ Thò Sáu đã nhiệt
tình hướng dẫn, góp ý cho sáng kiến kinh nghiệm của tôi.

Nguyễn Thò Kim Khánh
Phòng Giáo dục Quận Tân Phú
Trường Tiểu học Võ Thò Sáu
Sáng kiến kinh nghiệm:
Đề tài:
ỨNG DỤNG CNTT VÀO QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG HỒ SƠ CHỦ NHIỆM
CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
.........oOo.........
• ĐẶT VẤN ĐỀ:
Quản lý lớp học thông qua hồ sơ chủ nhiệm lớp. Sổ chủ nhiệm là một trong
những lọai sổ sách thuộc quy chế chuyên môn và là một công cụ để hỗ trợ người Giáo
viên trong công tác quản lý lớp của mình.
Việc thực hiện sổ chủ nhiệm giúp Giáo viên hệ thống các nội dung, số liệu,
nhật ký lớp trong suốt năm học một cách có hệ thống, khoa học để dễ dàng theo doiõ,
đánh giá quá trình dạy và học.
Thực hiện sổ chủ nhiệm không có gì khó đối với Giáo viên, tuy nhiên Giáo
viên cần lưu ý khi thực hiện sổ chủ nhiệm không sao chép, dập khuôn mà đòi hỏi
người Giáo viên phải sáng tạo, tư duy để có cách nhìn chủ nhiệm lớp một cách khoa
học .
Việc thực hiện sổ chủ nhiệm không còn là một hình thức nữa, mà nó còn là
cầu nối giữa Giáo viên và phụ huynh . Vấn đề ở chỗ người Giáo viên biết lập một kế
họach quản lý lớp sao cho khoa học, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ
thông tin vào giáo dục hiện nay.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế của Giáo viên cộng với việc phát triển kó năng tin
học của Giáo viên được PGD tập huấn, Tôi mạnh dạn xây dựng việc thiết kế sổ chủ
nhiệm trên Powerponit, việc thiết kế sổ chủ nhiệm này đã giúp cho tôi quản lý lớp
học một cách dễ dàng khoa học, việc cập nhật thông tin, kế họach tháng không mất
thời gian nhiều việc ghi chép cũng như việc thay đổi chỗ ngồi trước kia thay vì bôi
xóa để điều chỉnh thì việc thiết kế chương trình quản lý này thi tất cả đều dễ dàng.
Bước đầu từ việc thiết kế sổ chủ nhiệm trên Powerpoint, tôi cũng cảm thấy là
mình tiến bộ rất nhiều trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chủ
nhiệm, thêm vào đó được sự chỉ dẫn thêm của CBCM PGD về việc thiết kế sổ chủ
chủ nhiệm trên trang Web . Với việc thiết kế này, những thông tin chủ nhiệm của lớp
tôi không chỉ dừng lại trong phạm vi lớp học mà là một trang web cho bất cứ ai khi tra
trên mạng có thể biết được tất cả những diễn biến ở lớp Tôi chủ nhiệm. Điều đặc biệt
là nhờ trang web này phụ huynh cộng tác với tôi về thông tin của con họ, họ có thể
biết về : học tập, kết quả thi, thông báo của lớp,lòch báo giảng, tài liệu tham khảo để
giúp học sinh học tập ở nhà, điểm số và nhận xét hàng tháng trao đổi thông tin với
giáo viên chủ nhiệm một cách dễ dàng,……
3
Nguyễn Thò Kim Khánh
Tất cả những điều Tôi vừa trình bày tưởng chừng như là điều mà Giáo viên chủ
nhiệm chuyên trách khó có thể thực hiện mà phải là một chuyên gia vi tính và phải
tốn tiền để trả phí hàng tháng cho dòch vụ thiết kế trên trang web. Thật ra, chúng ta
chỉ cần có kiến thức về tin học và một chiếc vi tính ( máy laptop thì càng tốt, thuận
tiện cho Giáo viên ) .
Tôi mạnh dạn chia sẻ với các anh chò đồng nghiệp việc thiết kế sổ chủ nhiệm
trên trang web
(http:/khanhnguyen.wik.is), mong nhận được ý kiến đóng góp, chia sẻ để tất cả giáo
viên chúng ta có một công cụ hỗ trợ hòan hảo trong công tác giảng dạy.
• GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
I. Những thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng CNTT thiết lập trang Web
vào xây dựng hồ sơ chủ nhiệm, quản lý lớp :
Thuận lợi:
a/ Đối với giáo viên :
- Cập nhật thông tin mọi lúc mọi nơi, không cần sử dụng USB , không tốn tiền
dòch vụ hàng tháng ( miễn phí ) .
- Giáo viên không phải ghi chép vất vả, điều chỉnh bôi xóa khi thay đổi thông
tin, Giáo viên có thể cập nhật dễ dàng, chỉnh sửa nội dung theo chủ ý của mình.
- Tiết kiệm được việc in ấn, tốn giấy, trang trí bìa sổ, có thể chỉnh sửa và đổi
mới theo từng năm ngay trên File đã thực hiện.
- Quản lý học sinh một cách khoa học hơn, hệ thống hơn, theo dõi từng cá nhân
học sinh trong quá trình học tập.
- Giáo viên có thể trao đổi việc học tập của học sinh, thông báo điểm số, cung
cấp tài liệu tham khảo cho học sinh, phụ huynh cũng như các thông tin về giáo dục từ
PGD, Sở giáo dục và liên lạc với phụ huynh nhanh chóng mà không cần mời phụ
huynh ( nhờ đòa chỉ mail của phụ huynh và trang Web của Giáo viên )
- Tạo được sự liên thông chặt chẽ giữa Giáo viên, học sinh và phụ huynh, các
thông tin hết sức kòp thời, nhanh chóng và chính xác.
- BGH có thể xem xét tất cả các họat động của Giáo viên và học sinh khi cần.
b/ Đối với phụ huynh học sinh :
- Phụ huynh học sinh được liên tục và thường xuyên cập nhật thông tin về việc
học tập của con em mình tại trường, kòp thời thực hiện những yêu cầu của Giáo viên
chủ nhiệm, giúp cho việc phản hồi từ phía phụ huynh cũng diễn ra nhanh chóng thuận
lợi trong việc giáo dục giữa gia đình và nhà trường.
- Phụ huynh học sinh nắm được chương trình giáo dục – rèn luyện trong năm
học và có thể tự hướng dẫn học sinh học tập ở nhà theo đúng mục tiêu tham khảo.
- Phụ huynh học sinh có thể giới thiệu đến Giáo viên chủ nhiệm và học sinh
những bài tham khảo, thông tin khác liên quan đến việc giáo dục các em.
c/ Đối với học sinh :
4
Nguyễn Thò Kim Khánh
- Học sinh có thể tra cứu các thông tin của lớp, các bài tập của giáo viên cho
phù hợp với năng lực của các em ( các bài tập dạng phân hóa cho các đối tượng TB,
khá, giỏi ) điểm số về kết quả học tập của mình .
- Học sinh thực hiện các bài tập và được nhận xét ngay kết quả trên trang Web.
- Học sinh có thể nêu thắc mắc hoặc yêu cầu đối với GVCN về những vấn đề
mà các em quan tâm.
Để tiết kiệm thời gian và có thể đònh hướng học sinh tới các trang web hữu ích,
Giáo viên sẽ giới hạn công việc học tập của các em tới một số trang web Giáo viên
đã xem và lựa chọn trước
Bài học của Giáo viên sẽ yêu cầu học sinh thu thập thông tin để trả lời.
Khó khăn:
- Cá nhân giáo viên phải trang bò máy vi tính thậm chí là laptop có nối mạng
cho việc thuận tiện theo dõi mọi lúc, mọi nơi.
- Giáo viên có kó năng tin học, học hỏi thêm về thiết kế trang web.
- Nơi Giáo viên sử dụng máy vi tính phải được cài đặt Internet để kết nối
nhanh.
- Một số PHHS chưa có trang thiết bò máy tính nối mạng hoặc chưa có kó năng
sử dụng máy tính.
- PHHS chưa có thói quen cập nhật thông tin thường xuyên trên trang Web.
- Học sinh chưa đồng bộ được học kó năng sử dụng máy tính.
- Khó khăn của Giáo viên là cách đặt câu hỏi làm sao để học sinh không thể
trả lời câu hỏi chỉ đơn giản bằng cách cắt dán thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
II. Giáo viên cần lưu ý khi thực hiện việc ứng dụng CNTT vào việc xây
dựng hồ sơ chủ nhiệm, công tác quản lý :
-Xác đònh chuẩn kiến thức
-Lựa chọn chủ đề ( những loại bài tập nào thì được đưa lên mạng. Mục tiêu cần
đạt của bài đó, ... )
-Xây dựng câu hỏi thiết yếu
-Tạo ngữ cảnh
-Thiết kế các nhiệm vụ học tập
-Lựa chọn tài nguyên web
-Xây dựng công cụ đánh giá
-Xây dựng Bobliography.
Dạy học xét về hình thức tiến hành là một quá trình truyền thông hai chiều. Vì
vậy việc ứng dụng CNTT vào việc dạy học nói chung và nâng cao tính tích cực trong
dạy – học nói riêng là xu hướng tất yếu của thời đại. Sở dó như vậy là vì CNTT có
những ưu thế, những thế mạnh. Bốn thế mạnh mà CNTT mang lại cho con người sử
dụng nó là : tốc độ cao, nhất quán, chính xác và ổn đònh.
Các chuyên gia cho rằng việc đưa CNTT vào giảng dạy sẽ được thực hiện một
cách có hiệu quả khi học sinh có thể lựa chọn được những nguồn CNTT phù hợp,
phucï vụ hoạt động thu thập, phân tích , tổng hợp và trình bày thông tin một cách hợp
lý.
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×