Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Giáo án Tiếng Việt 2

TẬP ĐỌC
QUẢ TIM KHỈ
A-Mục đích yêu cầu:
-Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
-Biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật.
-Hiểu ý nghĩa các từ: trấn tĩnh, bội bạc, tẽn tò,…
-Hiểu nội dung câu chuyện: Khỉ kết bạn với Cá Sấu, bị Cá Sấu lừa nhưng đã khôn khéo
nghĩ ra mẹo để thoát nạn. Những kẻ bội bạc, giả dối như Cá Sấu không bao giờ có bạn.
-HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
B-Các hoạt động dạy học: Tiết 1
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Nội quy Đảo
Khỉ.

Đọc và trả lời
câu hỏi (2 HS).

Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Cá Sấu sống ở dưới nước, Khỉ sống ở

trên bờ. Hai con vật này đã từng chơi với nhau nhưng
không thể kết thành bạn bè. Vì sao như thế? Câu chuyện
“Quả tim Khỉ” sẽ giúp các em biết điều đó  Ghi.
2-Luyện đọc:
-GV đọc mẫu toàn bài.
-Hướng dẫn HS đọc từng câu đến hết.
-Luyện đọc từ khó: leo trèo, quẫy mạnh, nhọn hoắt, lưỡi
cưa,…
-Hướng dẫn cách đọc.
-Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

HS đọc lại.
Nối tiếp.
Cá nhân, đồng
thanh.
Nối tiếp.


 Rút từ mới: trấn tĩnh, bội bạc,…

Giải thích.

-Hướng dẫn HS đọc từng đoạn theo nhóm.

Theo nhóm(HS
yếu đọc nhiều).

-Thi đọc giữa các nhóm.

Đoạn (cá nhân)

-Hướng dẫn đọc toàn bài.

Đồng thanh.

Tiết 2
3-Hướng dẫn tìm hiểu bài:
-Khỉ đối xử với Cá Sấu ntn?

-Cá Sấu định lừa Khỉ ntn?

Cá Sấu khóc vì
không có bạn.
Khỉ mời cá Sấu
kết bạn. Ngày
nào Khỉ cũng
hái hoa quả cho
cá sấu ăn.
Giả vờ mời Khỉ
đến chơi nhà…
Vua cá Sấu ăn.
Giả vờ sẵn sàng
giúp cá Sấu, bảo
đưa vào bờ…

-Khỉ nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn?

-Vì sao Cá Sấu lại tẽn tò lũi mất?
-Hãy tìm những từ ngữ nói lên tính nết của Khỉ và Cá
Sấu?

Vì bị lộ bộ mặt
bội bạc…
Khỉ: tốt bụng,
thông minh, thật
thà,…
Cá Sấu: giả dối,
bội bạc, độc
ác…
4 nhóm.


4-Luyện đọc lại:
-Hướng dẫn HS đọc lại câu chuyện theo lối phân vai.
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Câu chuyện nói với em điều gì?

-Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi-Nhận xét.

Phải chân thật
trong tình bạn,
không dối trá.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×