Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Giáo án Tiếng việt 2

TẬP ĐỌC
QUẢ TIM KHỈ
I.Mục đích yêu cầu:
- Đọc trơn cả bài, biết nghỉ hơi sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Biết đọc phân biệt
giọng người kể với giọng các nhân vật.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ: trấn tĩnh, bộc lộ, tẽn tò
- Hiểu nội dung câu chuyện: Khỉ kết bạn với cá sấu, bị cá sấu lừa nhưng đã khôn khéo
nghĩ ra mẹo thoát nạn. Những kẻ bội bạc giả dối như cá sấu không bao giờ có bạn.
II.Đồ dùng dạy – học:
G: Tranh minh hoạ SGK
H: SGK, đọc trước bài ở nhà.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung

Cách thức tiến hành

A.KTBC: (3P)

H: Đọc bài và TLCH


- Nội qui đảo khỉ

H+G: Nhận xét, đánh giá.

B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (1P)

G: Giới thiệu bằng lời kết hợp tranh
minh hoạ SGK

2,Luyện đọc: (30P)
a-Đọc mẫu:

G: Đọc mẫu toàn bài – nêu cách đọc

b-Hướng dẫn học sinh luyện đọc kết
hợp giải nghĩa từ

H: Tiếp nối đọc từng câu

-Đọc từng câu:
+leo trèo, quẫy mạnh, sần sùi, nhọn
hoắt, trấn tĩnh,...

- Luyện đọc đúng một số từ ngữ HS
phát âm chưa chuẩn


-Đọc từng đoạn trước lớp

H: Tiếp nối đọc đoạn

Một ... sùi/ ..
thượt/...hoắt/...sắc/...cắt.//

- Đọc chú giải
G: HD học sinh đọc đoạn khó

Nó...khỉ/...hí/... dài.//

H: Tập đọc đoạn trong nhóm theo HD
H: Thi đọc giữa các nhóm
1H: Đọc chú giải

3,Hướng dẫn tìm hiểu bài: (15P)

H: Đọc từng đoạn( 4 đoạn)

- Cá sấu không có bạn, khỉ kết bạn
với cá sấu...

G: Nêu câu hỏi, HD học sinh trả lời

- Cá sấu định lừa khỉ để lấy quả tim
khỉ để dâng vua
- Khỉ bình tĩnh nghĩ ra kế thoát thân
- Kẻ bội bạc, giả dối sẽ không có bạn

H: Phát biểu
H+G: Nhận xét, bổ sung, rút ra ý từng
đoạn
G: Ghi bảng

H: Nêu nội dung chính của bài
* Khỉ kết bạn với cá sấu, bị cá sấu
G: Liên hệ
lừa nhưng đã khôn khéo nghĩ ra
mẹo thoát nạn. Những kẻ bội bạc
giả dối như cá sấu không bao giờ có
bạn.
4) Luyện đọc lại

(16P)

G: HD học sinh đọc lại toàn bài theo
cách phân vai.( người dẫn chuyện –
khỉ)
H: Đọc bài trong nhóm
- Thi đọc trước lớp
H+G: Nhận xét, đánh giá.

5,Củng cố – dặn dò:

(3P)

G: Nhận xét tiết học
Dặn dò học sinh chuẩn bị bài sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×