Tải bản đầy đủ

Trường hợp nào được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù

Trường hợp nào được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù?
Trong một lần ra đường bị thanh niên chọc ghẹo, gây gổ, tôi đánh lại người ta và vô ý gây
chết người. Tới đây tòa sẽ đưa vụ án ra xét xử. Tôi đang nuôi con nhỏ thì có được xin tạm
đình chỉ thi hành án không? Nếu có thì bao lâu?
Trả lời có tính chất tham khảo
Bộ luật Tố tụng hình sự quy định những người đang chấp hành hình phạt tù mà không phải
là phần tử nguy hiểm thì được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù trong những trường hợp
sau:
- Bị bệnh nặng được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù cho đến khi sức khỏe được hồi phục;
- Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được tạm đình chỉ thi hành án
phạt tù cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;
- Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ
gặp khó khăn đặc biệt, được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù đến một năm, trừ trường hợp
người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm
trọng, đặc biệt nghiêm trọng;
- Bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được tạm đình chỉ thi hành án phạt
tù đến một năm.
Thời gian được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt không tính vào thời gian chấp hành hình
phạt tù.
Như vậy, chỉ những phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi mới được tạm đình chỉ thi
hành án phạt tù. Thời hạn được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù tùy thuộc vào đổi tượng

được áp dụng. Bạn có thể đối chiều vào điều kiện, hoàn cảnh của mình để xin tòa cứu xét.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×