Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập viết Chữ hoa U, Ư

Giáo án Tiếng việt 2

TẬP VIẾT
CHỮ HOA U, Ư
I.Mục đích, yêu cầu:
- HS viết đúng chữ hoa U, Ư, tiếng Ươm( viết đúng mẫu, đều nét, và nối chữ đúng quy
định) thông qua BT ứng dụng
- Viết cụm từ ứng dụng : ( Ươm cây gây rừng) bằng cỡ chữ nhỏ
- Giáo dục HS tính cẩn thận, thẩm mĩ,..
II.Đồ dùng dạy – học:
- GV: Mẫu chữ viêt hoa U, Ư, tiếng Ươm. Bảng phụ viết Ươm cây gây rừng
- HS: Vở tập viết 2- T2, bảng con, phấn
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung

Cách thức tiến hành

A. Kiểm tra bài cũ: ( 2' )

H: Viết bảng con ( 2 lượt)


- Viết: T, Thẳng

H+G: Nhận xét, đánh giá

B.Bài mới
1. Giới thiệu bài ( 1')

G: Nêu yêu cầu của tiết học

2. Hướng dẫn viết bảng con( 11 )
a.Luyện viết chữ hoa: U, Ư
- Cao 2,5 ĐV
- Rộng gần 3 ĐV
- Gồm 2 nét (U) 3 nét ( Ư)

G: Gắn mẫu chữ lên bảng
H: Quan sát, nhận xét về độ cao,
chiều rộng, số lượng nét, cỡ chữ
G: HD qui trình viết( vừa nói vừa
thao tác)
H: Tập viết trên bảng con


G: Quan sát, nhận xét , uốn sửa
b.Viết từ ứng dụng: U, Ư
Ươm cây gây rừng

H: Đọc từ ứng dụng ( bảng phụ)
G: Giới thiệu từ ứng dụng
G: Giúp HS hiểu nội dung câu tục
ngữ
H: Viết bảng con ( Ươm)
G: Quan sát, uốn nắn

3.Viết vào vở ( 19’ )
G: Nêu yêu cầu
H: Viết vào vở( Mỗi cỡ chữ 1 dòng)
G: Theo dõi giúp đỡ HS
4.Chấm, chữa bài ( 4' )
G: Chấm bài của 1 số HS
- Nhận xét lỗi trước lớp
5.Củng cố- Dặn dò ( 3' )
H: Nhắc lại cách viết
G: Nhận xét chung giờ học.
- Dặn HS về hoàn thiện bài ở buổi 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×