Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập viết Chữ hoa U, Ư

Tuần: 24

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

TẬP VIẾT
CHỮ HOA U – Ư
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Rèn kỹ năng viết chữ:
- Biết viết chữ U - Ư theo cỡ vừa và nhỏ
- Biết viết câu ứng dụng Ươm cây gây rừng theo cỡ nhỏ đúng mẫu, đúng quy trình và đều
nét.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
- Chữ mẫu theo quy định.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
A- Kiểm tra bài cũ
- 1 học sinh nhắc lại câu ứng dụng của bài trước.
- Học sinh viết bảng con:T, Thẳng.
B - Bài mới .
1. Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn viết chữ hoa.
- Giáo viên giới thiệu chữ mẫu, học sinh quan sát và nêu nhận xét:

+Chữ cao mấy li? Viết gồm mấy nét?
- Giáo viên giới thiệu cách viết và viết mẫu minh hoạ.
- Học sinh tập viết bảng con 2 lần, Giáo viên uốn nắn và giúp học sinh sửa sai.


3. Hướng dẫn viết câu ứng dụng.
- Học sinh đọc câu ứng dụng. Giáo viên giải nghĩa.
- Học sinh nêu nhận xét về các chữ cái trong câu ứng dụng có cùng độ cao, vị trí các dấu
thanh, khoảng cách các chữ.
- Giáo viên viết mẫu chữ Ươm, học sinh thực hành viết nháp.
4. Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở tập viết.
- Giáo viên nêu yêu cầu bài viết.
- Học sinh thực hành luyện viết theo yêu cầu trên.
5. Chấm chữa bài.
C- Củng cố, dặn dò
- Giáo viên nhận xét chung tiết học.
- Hướng dẫn học sinh tự hoàn thành phần luyện viếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×