Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập viết Chữ hoa U, Ư

Giáo án Tiếng việt 2
Tập viết
BÀI: CHỮ HOA U – Ư – ƯƠM CÂY GÂY RỪNG
I/ Mục tiêu:
-Viết đúng 2 chữ hoa U - Ư (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ U, Ư), chữ và câu ứng
dụng: Ươm (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Ươm cây gây rừng (3 lần).
- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, biết nối nét giữa chữ viết hoa với
chữ viết thường trong chữ ghi tiếng .
- HS tự giác trong việc luyện viết chữ đẹp.
II/ Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ U– Ư.
III/ Các hoạt động dạy học:
1/ Kiểm tra bài cũ: - Viết bảng con, bảng lớp: T – Thẳng
2/ Dạy bài mới:
a/ Giới thiệu bài: - Qua chữ mẫu.

Hoạt động của GV
b/ H/dẫn viết chữ hoa:
- H/dẫn quan sát nhận xét chữ U - Ư
- Nêu nét cấu tạo:
* Chữ hoa U: Cao 5 li, 6 đường kẻ ngang, viết 2 nét:
+ Nét 1: Móc hai đầu (trá – phải).

+ Nét 2: Móc ngược phải.
* Chữ hoa Ư: Cao 5 li, 6 đường kẻ ngang, viết 3 nét:
+ Nét 1,2: Giống chữ hoa U.
+ Nét 3 : Nét râu.
- H/dẫn cách viết theo quy trình.

Hoạt động của HS
- Quan sát chữ mẫu, nêu nhận
xét.


- Viết mẫu lên bảng.
- H/dẫn HS viết bảng con.
- Nhận xét, sửa chữa.
c/ H/dẫn viết cụm từ ứng dụng:
- Giới thiệu cụm từ Ươm cây gây rừng ( Việc cần
làm thường xuyên để phát triển rừng, chống lũ, lụt,
hạn hán, bảo vệ cảnh quan môi trường).
H/ Cụm từ này gồm mấy tiếng? Đó là những tiếng
nào? (Gồm 4 tiếng: Ươm, cây, gây, rừng).

- Viết bảng con U - Ư
- Đọc cụm từ ứng dụng.
- Nêu các tiếng trong cụm từ.

H/ Những chữ cái nào cao 2,5 li? (Ư, y, g).
H/ Những chữ cái nào cao 1,25 li? (r).
H/ Những cái nào cao 1 li? (ơ, m, c, â, n , ư).

- Nêu độ cao các chữ cái
trong cụm từ.

+ Chú ý: cách đặt dấu thanh, nối nét giữa chữ viết
hoa với chữ viết thường, khoảng cách giữa các tiếng
trong cụm từ.
- Viết mẫu lên bảng cho HS quan sát.
- Quan sát cách viết của GV.

- H/dẫn HS viết bảng con – nhận xét.


d/ H/dẫn viết vở:
- Nêu y/c viết.

- Viết bảng con Ươm (cỡ vừa,
cỡ nhỏ)

- Theo dõi, uốn nắn thêm.
- Chấm, chữa bài, nhận xét.
3/Củng cố - dặn dò:
- Củng cố cách viết chữ U-Ư.
- Nhận xét chung giờ học.

- Tự viết bài trong vở tập viết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×