Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập viết Chữ hoa U, Ư

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: TẬP VIẾT
Tiết: CHỮ HOA U – Ư. Ươm cây gây rừng.
I. Mục tiêu:
1Kiến thức: Rèn kỹ năng viết chữ.
-

Viết U - Ư (cỡ vừa và nhỏ), câu ứng dụng theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu
đều nét và nối nét đúng qui định.

2Kỹ năng: Dạy kỹ thuật viết chữ với rèn chính tả mở rộng vốn từ, phát triển tư
duy.
3Thái độ: Góp phần rèn luyện tính cẩn thận
II. Chuẩn bị:
- GV: Chữ mẫu U - Ư . Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ.
- HS: Bảng, vở
III. Các hoạt động:
Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò

- Hát

2. Bài cũ (3’)
- Kiểm tra vở viết.
- Yêu cầu viết: T

- HS viết bảng con.

- Hãy nhắc lại câu ứng dụng.

- HS nêu câu ứng dụng.

- Viết : Thẳng như ruột ngựa.

- 3 HS viết bảng lớp. Cả lớp
viết bảng con.

- GV nhận xét, cho điểm.
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- U – Ư . Ươm cây gây rừng.
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cái hoa


1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

- HS quan sát

* Gắn mẫu chữ U

- 5 li

- Chữ U cao mấy li?

- 6 đường kẻ ngang.

- Gồm mấy đường kẻ ngang?

- 2 nét

- Viết bởi mấy nét?

- HS quan sát

- GV chỉ vào chữ U và miêu tả:
+ Gồm 2 nét là nét móc hai đầu( trái- phải)
và nét móc ngược phải.
- HS quan sát.
- GV hướng dẫn cách viết:
- Nét 1: Đặt bút trên đường kẽ 5, viết nét móc
hai đầu, đầu móc bên trái cuộn vào trong,
đầu móc bên phải hướng ra ngồi, dừng bút
trên đường kẽ 2.
- Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, rê bút
thẳng lên đường kẽ 6 rồi đổi chiều bút, viết
nét móc ngược(phải) từø trên xuống dưới,
dừng bút ở đường kẽ 2.
- GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết.
2. HS viết bảng con.
- GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt.

- HS tập viết trên bảng con

- GV nhận xét uốn nắn.
3. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
* Gắn mẫu chữ Ư

- HS quan sát

- Chữ Ư cao mấy li?

- 5 li

- Gồm mấy đường kẻ ngang?

- 6 đường kẻ ngang.

- Viết bởi mấy nét?

- 2 nét

- GV chỉ vào chữ Ư và miêu tả:

- HS quan sát

+ Như chữ U, thêm một dấu râu trên đầu nét
2.
- HS quan sát
- GV hướng dẫn cách viết:
- Trước hết, viết như viết chữ U . Sau đó, từ


điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên đường
kẽ 6, chỗ gần đầu nét 2, viết một dấu râu
nhỏ có đuôi dính vào phần đầu nét 2.
- GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết
4. HS viết bảng con.
- GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt.

- HS tập viết trên bảng con

- GV nhận xét uốn nắn.
 Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.
* Treo bảng phụ
1. Giới thiệu câu: Ươm cây gây rừng.
2. Quan sát và nhận xét:
- Nêu độ cao các chữ cái.

- HS đọc câu
- Ư : 5 li
- y, g : 2,5 li
- r : 1,25 li
- ơ, m, c, a, ư , n: 1 li

- Cách đặt dấu thanh ở các chữ.
- Các chữ viết cách nhau khoảng chừng nào?

- Dấu huyền (\) trên ư
- Khoảng chữ cái o

- GV viết mẫu chữ: Ươm lưu ý nối nét Ư và
ơm.
3. HS viết bảng con

- HS viết bảng con

* Viết: : Ươm
- GV nhận xét và uốn nắn.

- Vở Tập viết

 Hoạt động 3: Viết vở
* Vở tập viết:

- HS viết vở

- GV nêu yêu cầu viết.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém.
- Chấm, chữa bài.
- GV nhận xét chung.
4. Củng cố – Dặn dò (3’)

- Mỗi đội 3 HS thi đua viết
chữ đẹp trên bảng lớp.


- GV cho 2 dãy thi đua viết chữ đẹp.
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị: Chữ hoa V.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×