Tải bản đầy đủ

SKKN tdtdchaybenhoanthien

Sáng kiến kinh nghiệm
Nguyễn Trân

Trường THPT

A. Phần mở đầu : Đặt vấn đề.
I. Lí do chọn đề tài.
Giáo dục thể chất trong nhà trường THPT là một trong bốn tiêu chí giáo
dục con người tòan diện (Đức, Trí, Thể, Mỹ) của nền giáo dục nước ta. Giáo
dục thể chất tốt khơng chỉ giúp cho học sinh sức khỏe, sức bền, sức dẻo dai bảo
đảm cho tiết học chính khóa, mà còn rèn luyện cho học sinh tinh thần đòan kết,
sống vì tập thể, vươn lên chính mình,… Trước tiên cần phải khẳng định rằng
chưa bao giờ cơng tác xã hội hóa giáo dục được tòan xã hội quan tâm như hiện
nay. Bởi vì, đất nước ta đang “hội nhập” với các nền kinh tế lớn trên thế giới, do
đó cần một lực lượng lao động có tri thức – sức khỏe đáp ứng được tiến trình
phát triển cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nhiều cơng trình khoa học đã chứng minh rằng lứa tuổi học đường là thời
kì thuận lợi nhất cho sự phát triển về thể chất và hình thành các kỹ năng cần
thiết cho đời sống. Chính vì vậy, sức khỏe – trí tuệ là những thứ q báu nhất
của con người, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có mối quan hệ duy vật biện
chứng tương quan bổ sung cho nhau. Muốn có sức khỏe tốt khơng phải chỉ cần

có dinh dưỡng và vệ sinh tốt mà cần phải siêng năng và kiên trì rèn luyện TDTT
thành thói quen. Đó là yếu tố cơ bản trang bị cho học sinh một số kiến thức, kỹ
năng và phương pháp tập luyện. Từ cơ sở đó có đủ sức khỏe và trí thơng minh
để đạt nhiệm vụ, mục tiêu học tập hiện tại, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc sau này.
Trong q trình giảng dạy Thể dục, Điền kinh là mơn thể thao chiếm vị trí
quan trọng trong hệ thống giáo dục thể chất ở các trường học nhằm phát triển
các tố chất thể lực : sức nhanh, sức mạnh, sức bền, khéo léo và dẻo dai. Hiện tại
trong chương trình Thể dục phổ thơng nhất là các nội dung của mơn Điền kinh
(chạy ngắn, chạy tiếp sức, chạy bền, nhảy xa, nhảy cao) thường áp dụng những
bài tập động tác, những bài tập phát triển các tố chất được lặp đi lặp lại sẽ dẫn
đến sự nhàm chán cho cả người học và người dạy. Mặt khác, do tâm lý của học
sinh đang trong giai đọan phát triển chưa hòan thiện cũng như đảm bảo sự an
tòan cho học sinh trong q trình tập luyện cho nên các em cần được hướng dẫn
cụ thể vừa học vừa chơi, chơi để hỗ trợ cho học tập.
Việc lựa chọn sử dụng các trò chơi vận động dưới dạng những động tác
bổ trợ sẽ gây hưng phấn và say mê trong học tập nhằm nâng cao hiệu quả trong
tập luyện. Trò chơi vận động nhằm vui chơi giải trí, giáo dục và giáo dưỡng con
người phát triển tòan diện như vậy trò chơi vận động cũng là một nội dung học
tập, đồng thời cũng là phương pháp, phương tiện để rèn luyện sức khỏe. Giáo
dục đạo đức cho học sinh đạt kết quả cao, được học sinh u thích, hầu hết các
trò chơi vận động được sử dụng trong giáo dục thể chất đã mang tính mục đích
rõ ràng. Trong q trình chơi trò chơi học sinh tiếp xúc với nhau, cá nhân phải
hòan thiện nhiệm vụ của mình trước tập thể ở mức độ cao, tập thể có nhiệm vụ
động viên giúp đỡ cá nhân hòan thành nhiệm vụ. Vì vậy tình bạn, lòng nhân ái,
tinh thần tập thể được hình thành trong q trình chơi, xây dựng cho các em
học sinh tác phong khẩn trương, nhanh nhẹn, tính kỷ luật, sự sáng tạo để hòan
thành với chất lượng cao.
Người thực hiện : Nguyễn Hồng Sơn

1


Sáng kiến kinh nghiệm
Nguyễn Trân

Trường THPT

Với những u cầu trên tơi chọn đề tài : “Tăng cường ứng dụng một số
trò chơi trong các tiết học Thể dục (mơn Điền kinh) nhằm hỗ trợ kỹ thuật


động tác và tạo sự kích thích hứng thú cho học sinh trong giờ học.”
II. Mục đích u cầu :
- Tạo cho các em sự say mê hứng thú mơn học.
- Giúp cho các em dễ dàng củng cố và nâng cao các kỹ thuật động tác.
- Nâng cao năng lực làm việc của cơ thể.
- Nâng cao sức khỏe của người tập.
- Nâng cao thành tích thể thao.
- Kéo dài tuổi thọ.
III. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu :
Học sinh Trường THPT Nguyễn Trân, huyện Hòai Nhơn, tỉnh Bình Định.
Rèn luyện thân thể trong nhà trường và luyện tập ở nhà.
IV. Phương pháp nghiên cứu :
Bằng thực tế qua những bài sọan trên lớp, sự đúc kết, rút kinh nghiệm
trong thời gian qua, cùng với sự tìm tòi nghiên cứu tài liệu có liên quan đến đề
đề tài nên tơi đã sử dụng các phương pháp sau :
1. Phương pháp nghiên cứu và tổng hợp tài liệu :
Các tài liệu liên quan đến đề tài, nhằm tìm hiểu tình hình phát triển TDTT
nói chung và mơn Điền kinh nói riêng ở các nước trên thế giới hiện nay. Tìm
hiểu về đặc điểm tâm lí độ tuổi, tìm hiểu về nguồn gốc và những tác động của
trò chơi vận động.
2. Phương pháp quan sát sư phạm :
Qua quan sát của các em học sinh để đánh giá tiếp thu lượng vận động
cũng như sự hứng thú của các em với các trò chơi được đưa ra. Qua đó để sử
dụng khối lượng, cường độ và sự phân bố các trò chơi cho hợp lý với từng tiết
dạy, phù hợp với điều kiện cụ thể.
Phân nhóm đồng đều nhau về số lượng, khả năng, năng lực, thể lực để
các nhóm thi đấu vơ tư mới đạt hiệu quả cao.
3. Phương pháp thi đua khen thưởng :
Trước khi tổ chức trò chơi giáo viên nên phổ biến hình thức khen thưởng
cho đội thắng cuộc và hình thức phạt hợp lí cho đội thua cuộc làm sao cho trò
chơi sơi động, hào hứng…
4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm :
Sau khi xác định và lựa chọn được một số trò chơi, tơi tiến hành phân
nhóm thực nghiệm ở một số lớp tơi giảng dạy với điều kiện như nhau. Nhưng
chỉ khác là :
- Một số lớp tập luyện bình thường khơng sử dụng trò trơi bổ trợ.
- Một số lớp tập luyện theo nội dung được bổ sung trò chơi vận động.
5. Phương pháp Tóan học thống kê :
Dùng phương pháp này so sánh các lớp tập luyện với nhau để đánh giá
kết quả thực hiện.

B. Phần thứ 2 : Giải quyết vấn đề.
Người thực hiện : Nguyễn Hồng Sơn

2


Sáng kiến kinh nghiệm
Nguyễn Trân

Trường THPT

I. Thực trạng.
Trong thực trạng giáo dục của nước ta nói chung và giáo dục thể chất
trong học đường nói riêng, cùng với những đổi mới về phương pháp dạy học,
sách giáo khoa thì u cầu về tính tự giác, tích cực trong học sinh và tính chủ
đạo của người giáo viên là yếu tố then chốt.
Trò chơi vận động giúp cho học sinh tự giác luyện tập và tập luyện một
cách nghiêm túc, có điều kiện chứng tỏ thực lực của bản thân mình.
Qua đó trò chơi vận động giúp cho các em ngày càng hòan thiện hơn về
các tố chất vận động.
Với u cầu về phương pháp giảng dạy mới, nội dung cần phong phú và
đa dạng hơn, lượng vận động (cường độ và khối lượng) cao hơn trong một tiết
dạy thì việc áp dụng nâng cao đa dạng nội dung bài dạy và kết hợp liên hòan
các bài tập nhất là trò chơi vận động trong tiết giảng dạy bộ mơn Thể dục là
điều vơ cùng cần thiết, nhằm mục đích tăng cường vận động của học sinh, hào
hứng hơn trong học tập của bộ mơn.
Khơng những thế mà còn làm cho tiết học vui hơn, hấp dẫn, lơi cuốn các
em nhiều hơn, để các em tự nguyện và tự giác tham gia.
Chính điều đó làm nên sự hưng phấn trong tập luyện, qn đi mệt mỏi,
phấn đấu và phấn đấu hết sức điều này làm tăng lượng vận động trong tiết giảng
dạy mà khơng gây sự nhàm chán ở học sinh.
II. Các biện pháp thực hiện các vấn đề nghiên cứu.
Trong các tiết học chạy ngắn, chạy bền, nhảy cao, nhảy xa thường có các
bài tập, các động tác đơn điệu dễ gây sự nhàm chán đến học sinh. Do đó, chúng
ta cần biên sọan trò chơi sao cho vừa gây hứng thú đến giờ học, vừa để củng cố,
nâng cao chất lượng các kỹ thuật đã học và tăng cường thể lực cho học sinh.
Khi học sinh đã nắm bắt được kỹ thuật động tác, ta cho học sinh chơi trò
chơi. Qua đó sẽ tạo khơng khí tiết học vui tươi, làm tăng lượng vận động mà
học sinh khơng nhàm chán.
Sau đây là một số trò chơi mà trong thời gian qua tơi đã vận dụng trong
giảng dạy và đúc kết được :
1. Các trò chơi ở nội dung Chạy ngắn, Chạy tiếp sức.
a. Trò chơi “Chạy tiếp sức”.
Mục đích : Trong tiết học tập chạy giữa qng, mà ta cho học sinh tập
chạy thì sẽ khơng phát huy hết khả năng của các em, nhất là chúng ta u cầu
học sinh chạy 100 % sức. Cho nên khi chơi trò chơi này các em sẽ cố gắng hết
sức cho mỗi lần chạy với mong muốn đội mình sẽ thắng.
Chuẩn bị : Chia lớp thành 4 đội (sao cho mỗi đội phải đồng đều nhau về
số lượng nam – nữ, đồng đều nhau về thể lực, khả năng), mỗi đội được chia làm
2 đứng đối diện nhau (học sinh đầu hàng này cách học sinh đầu hàng kia 30m),
học sinh đầu đầu hàng đứng tư thế xuất phát cao sau vạch xuất phát, tay cầm
khăn đỏ.
Cách chơi : Khi nghe hiệu lệnh xuất phát, 4 học sinh đầu hàng chạy thật
nhanh lên trao khăn cho bạn đầu hàng đối diện sau đó đi ra phía sau xếp hàng,
học sinh nhận khăn chạy thật nhanh rồi trao khăn cho bạn đầu hàng bên kia, cứ
Người thực hiện : Nguyễn Hồng Sơn

3


Sáng kiến kinh nghiệm
Nguyễn Trân

Trường THPT

như thế cho đến hết số học sinh. Đội nào hòan thành trước, khơng hoặc ít phạm
qui hơn là thắng cuộc.
Chú ý : Khi chạy học sinh chú ý khơng được xuất phát khi chưa cầm khăn
đỏ, đứng giậm vạch hoặc trước vạch xuất phát.
Sau khi chạy xong phải nhanh chóng ra sau xếp hàng ngay ngắn.










b. Trò chơi “Chạy đạp sau tiếp sức”.
Mục đích : Giúp các em tăng độ dài bước, tăng sức mạnh đạp sau, giữ
thăng bằng trong khi chạy.
Chuẩn bị : Giống như trò chơi chạy tiếp sức.
Cách chơi : Giống như trò chơi chạy tiếp sức, nhưng ở trò chơi này các
em chạy bằng kỹ thuật chạy đạp sau.
Chú ý : Nếu chuyển sang chạy thường hoặc đang chạy đạp sau 1 đọan rồi
chuyển sang chạy thường thì đội đó bị xử thua cuộc.
c. Trò chơi “ Chạy đuổi”.
Mục đích : Giúp học sinh củng cố kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao.
Tập phản xạ nhanh với tín hiệu xuất phát, phát triển tốc độ.
Chuẩn bị : Hai học sinh thành 1 cặp chơi với nhau (sao cho tương đồng
nhau về thể lực, tốc độ) đứng sau 2 vạch xuất phát (2 vạch xuất phát cách nhau
1,5m), mặt hướng về vạch đích.
Cách chơi : Khi các em nghe lệnh “vào chỗ” thì các em vào chỗ tư thế
xuất phát thấp, nghe lệnh “sẵn sàng” thì thực hiện động tác sẵn sàng, nghe tín
hiệu còi thì các em xuất phát. Học sinh xuất phát ở vạch sau đuổi học sinh chạy
xuất phát trước, nếu học sinh sau chạm được học sinh trước trong phạm vi học
sinh trước chưa tới đích thì học sinh sau thắng và ngược lại. Học sinh nào thua
thì sẽ bị phạt.
Sau đó sẽ đổi chỗ giữa 2 học sinh .
Chú ý : Khi xuất phát mà chạy trước lệnh xuất phát là xử thua cuộc.
Khi chạy phải chạy đúng ơ chạy của mình, học sinh nào chạy ra
ngòai đường chạy là xử thua.
Độ an tòan trong khi chơi : như khơng dùng chân đá, xơ đẩy, …
gây té ngã.Người thực hiện : Nguyễn Hồng Sơn

4


Sáng kiến kinh nghiệm
Nguyễn Trân

Trường THPT

d. Trò chơi “ Trao gậy tiếp sức”.
Mục đích : Tăng khả năng phối hợp trao nhận tín gậy.
Chuẩn bị : Chia lớp thành 4 đội (2 đội nam, 2 đội nữ) nam chơi với nam,
nữ chơi với nữ. Mỗi đội xếp thành hàng dọc, đứng chân trái trước – chân phải
sau, em nọ cách em kia 1m (nam); 0,8m (nữ). Học sinh cuối hàng cầm tín gậy
trên tay phải.
Cách chơi : Khi nghe lệnh “chuẩn bị” tất cả học sinh đều phải đánh tay
(chú ý phải đánh tay cho đến kết thúc lần chơi). Khi nghe lệnh “bắt đầu” thì học
sinh cuối hàng bước chân phải lên trước (hơi chéo sang chân trái của bạn liền
kề) đồng thời hơ “gậy”, thực hiện động tác trao tín gậy từ dưới lên, học sinh
nhận tín gậy khi nghe tín hiệu “gậy” thì nhanh chóng đưa tay trái ra sau đón tín
gậy (thực hiện đúng kỹ thuật nhận tín gậy từ dưới lên), sau khi nhận gậy xong
nhanh chóng thực hiện động tác đổi gậy sang tay phải, tiếp theo sẽ thực hiện
động tác trao gậy cho bạn kế tiếp liền kề, cứ như thế đội nào hòan thành xong là
học sinh cuối cùng (học sinh đầu hàng) cầm gậy đưa lên cao. Đội nào hòan
thành trước, khơng hoặc ít phạm qui là thắng cuộc.
Chú ý : Trao gậy sai kỹ thuật, đổi tay sai kỹ thuật, khơng bước chân phải
lên trao gậy là phạm qui.
Sau khi trao tín gậy xong thì các em trở lại vị trí chuẩn bị, dóng
hàng cho ngay ngắn.
        
2. Các trò chơi của nội dung Chạy bền.
a. Trò chơi “Nhảy dây”.
Mục đích : Nhằm nâng cao sức bền chung.
Chuẩn bị : Mỗi học sinh một sợi dây nhảy, học sinh đứng theo hàng, em
nọ cách em kia 2m.
Cách chơi : Khi nghe tín hiệu bắt đầu, thì học sinh bắt đầu nhảy dây. Nam
nhảy 4 phút, nữ nhảy 2 phút (hoặc tùy lượng vận động tiết học mà giáo viên
điều chỉnh thời gian trò chơi cho hợp lí) trong q trình thực hiện nhảy dây em
nào bị vướng chân thì tiếp tục nhảy cho hết thời gian qui định.
Chú ý : Học sinh nào vướng chân một lần thì lò cò xung quanh lớp 1
vòng, vướng 2 lần thì lò cò 2 vòng …
b. Trò chơi “ Tâng cầu”.
Mục đích : Nâng cao khả năng khéo léo, tăng sức bền chung.
Chuẩn bị : Mỗi học sinh 1 cầu đá, chia lớp thành 2 đội (đồng đều nhau về
số lượng nam - nữ, khả năng tâng cầu).
Cách chơi : Mỗi đội tâng cầu trong (nam 3 phút, nữ 2 phút) bằng tất cả
các bộ phận cơ thể (trừ 2 tay). Khi tâng cầu, cầu rơi thì tiếp tục nhặt lên tâng
tiếp cho đến khi hết giờ. Đội A chơi thì đội B giám sát, kiểm tra số lần của đội
A. Đội B chơi thì đội A giám sát. Đội nào có tổng số lần tâng cầu nhiều hơn thì
đội đó thắng. Đội thua sẽ bị phạt chạy (nam : 300m, nữ : 200m)
c. Trò chơi “ Chạy tiếp sức bền”.
Mục đích : Nâng cao sức bền tốc độ.
Người thực hiện : Nguyễn Hồng Sơn

5


Sáng kiến kinh nghiệm
Nguyễn Trân

Trường THPT

Chuẩn bị : Chia lớp thành nhiều đội, mỗi đội từ 3 hoặc 4 học sinh, nam và
nữ chơi riêng (sao cho mỗi đội phải đồng đều nhau về số lượng, đồng đều nhau
về thể lực, khả năng) đứng tư thế xuất phát cao sau vạch xuất phát, tay cầm
khăn đỏ (cách vạch xuất phát 20m đối diện với đội chơi là cột mốc).
Cách chơi : Nam thực hiện trong 3 phút, nữ thực hiện 1,5 phút. Khi nghe
hiệu lệnh xuất phát, học sinh đầu hàng chạy thật nhanh lên cột mốc của đội
mình rồi vòng qua cột mốc chạy về đưa khăn đỏ cho bạn thứ 2 của đội mình,
bạn thứ 2 thực hiện như bạn thứ nhất, cứ như thế thực hiện cho hết thời gian,
đội nào có số lượt chạy lên – xuống nhiều lần hơn và khơng phạm qui là thắng.
Khi nam chơi thì cử các em nữ làm trọng tài, khi nữ chơi thì nam làm trọng tài.
Chú ý : Khi chạy học sinh chú ý khơng được xuất phát khi chưa cầm khăn
đỏ, đứng giậm vạch hoặc trước vạch xuất phát.
Khi chạy về trao khăn xong phải ra phía sau xếp hàng, khơng
được chen vào giữa hàng.


3. Các trò chơi của nội dung nhảy xa và nhảy cao.
a. Trò chơi “ Khéo vướng chân”.
Mục đích : Tạo khơng khí vui vẻ, tăng cường sức bật ở chân.
Chuẩn bị : Một túi cát (nặng 0,2 -0,3kg) buộc nối với dây thừng dài 4 5m. Tập hợp học sinh đứng thành một đường tròn, đứng quay mặt vào tâm, em
nọ cách em kia 0,5m. Chọn một học sinh đứng vào tâm đường tròn, hai tay cầm
một đầu dây của túi cát.
Cách chơi : Học sinh đứng ở tâm vòng tròn quay người ngược kim đồng
hồ, đồng thời 2 tay cầm dây điều khiển sao cho túi cát lăng theo vòng tròn ở
tầm cao khỏang 0,2 - 0,3m và vị trí của túi cát đi qua vị trí đứng của từng học
sinh. Khi túi cát lăng đến đâu thì học sinh đứng ở vị trí đó phải bật nhảy lên cao
đúng lúc để túi cát và dây khơng vướng vào chân. Nếu học sinh nào để vướng
chân sẽ bị lọai vì phải đứng ra ngòai vòng tròn (lùi ra sau 1 -2 bước). Học sinh
ở tâm tiếp tục lăng túi cát (một lần chơi quay 9-10 vòng) cho đến đủ số vòng thì
dừng lại. Những học sinh bị vướn chân là thua cuộc, phải lò cò một vòng phía
ngòai vòng tròn (vị trí đứng của các học sinh).
Chú ý : Khơng được lùi ra sau khi dây và túi cát lăng đến chỗ mình đứng.
Trường hợp dây và túi cát lăng ở độ cao q với quy định làm học
sinh nhảy bị vướng chân, thì khơng được tính là một lần thua cuộc.

Người thực hiện : Nguyễn Hồng Sơn

6


Sáng kiến kinh nghiệm
Nguyễn Trân

Trường THPT

b. Trò chơi “ Bật nhảy chạm bóng tiếp sức”.
Mục đích : Tập đặt chân giậm và giậm nhảy, phát triển sức bật của chân
và sức rướn của người chơi.
Chuẩn bị : Chia lớp thành 4 đội (2 đội nam, 2 đội nữ) 2 đội nam chơi với
nhau, 2 đội nữ chơi với nhau, đứng sau vạch xuất phát, đối diện với đội chơi là
1 hàng bóng (10 bóng) được treo cao (nam : 2,5m, nữ : 2,2m), bóng nọ cách
bóng kia 1m.
Cách chơi : Khi có hiệu lệnh xuất phát, học sinh đầu hàng chạy lên rồi
bật nhảy chạm từng quả bóng một, cho đến quả bóng cuối cùng thì chạy thật
nhanh xuống chạm tay bạn thứ 2. Học sinh thứ 2 thực hiện như học sinh thứ
nhất, cứ như vậy cho đến hết hàng. Đội nào hòan thành trước, khơng hoặc ít
phạm qui và xếp hàng ngay ngắn là thắng cuộc. Đội nào thua sẽ bị phạt.
Chú ý : Tất cả các lần nhảy phải chạm vào bóng, khơng bỏ qua quả bóng
nào, nếu bỏ qua là phạm qui.
Khi xuất phát khơng được xuất phát trước, học sinh thứ 2 trở đi
chờ bạn chạm tay mới được xuất phát.


c. Trò chơi “ Bật xa ưỡn thân tiếp sức”.
Mục đích : Phát triển sức bật , sự phối hợp của tòan cơ thể, nâng cao khả
năng ưỡn thân.
Chuẩn bị : Chia lớp thành 4 đội (sao cho mỗi đội phải đồng đều nhau về
số lượng nam – nữ, đồng đều nhau về thể lực, khả năng) đứng tư thế xuất phát
hai chân song song rộng bằng hoặc hơn vai sau vạch xuất phát, tay cầm khăn đỏ
(cách vạch xuất phát 20m đối diện với đội chơi là cột mốc).
Cách chơi : Khi nghe hiệu lệnh xuất phát, 4 học sinh đầu hàng bật xa ưỡn
thân lên cột mốc của đội mình rồi vòng qua cột mốc chạy về đưa khăn đỏ cho
bạn thứ 2 của đội mình, bạn thứ 2 thực hiện như bạn thứ nhất, cứ như thế thực
hiện cho đến hết. Đội nào về trước, khơng hoặc ít phạm qui là đội thắng cuộc.
Người thực hiện : Nguyễn Hồng Sơn

7


Sáng kiến kinh nghiệm
Nguyễn Trân

Trường THPT

Chú ý : Học sinh khơng được xuất phát khi chưa cầm khăn đỏ, đứng giậm
vạch hoặc trước vạch xuất phát.
Khi bật xa mà khơng ưỡn thân là bị phạm qui (tính 1 lỗi).


d. Trò chơi “ Lò cò tiếp sức qua vật cản”.
Mục đích : Phát triển sức bật, khả năng giữ thăng bằng, khéo léo.
Chuẩn bị : Chia lớp thành 4 đội (2 đội nam, 2 đội nữ đồng đều về số
lượng) 2 đội nam chơi với nhau, 2 đội nữ chơi với nhau, đứng sau vạch xuất
phát, đối diện với đội chơi là 1 hàng chướng ngại vật (10 chướng ngại, của nam
cao 40cm, của nữ cao 30cm), chướng ngại vật mỗi cái cách nhau 1m.
Cách chơi : Khi nghe hiệu lệnh xuất phát, học sinh đứng đầu hàng co
chân lên lò cò tiến về phía trước (lò cò lên, lò cò xuống trên 1 chân), gặp
chướng ngại vật thì lò cò qua, khi lò cò qua chướng ngại vật cuối cùng thì lại lò
cò về cũng qua 10 chướng ngại vật đó. Khi về tới đội mình thì chạm tay vào
bạn thứ 2, học sinh thứ 2 thực hiện như học sinh thứ nhất, cứ như thế cho đến
hết hàng. Đội nào hòan thành trước, ít phạm qui là đội đó thắng.
Chú ý : Khơng được đổi chân, khơng được chạy.
Khi làm chướng ngại vật phải chú ý đến độ an tòan (khi chạm
vào chướng ngại vật thì khơng làm ảnh hưởng đến học sinh).


e. Trò chơi “ Bật cao chạm vật”.
Mục đích : Tăng cường sức bật, cảm giác độ cao.
Chuẩn bị : Chia lớp thành 4 đội (2 đội nam, 2 đội nữ đồng đều về số
lượng), 2 đội nam chơi với nhau, 2 đội nữ chơi với nhau, đứng theo hàng
ngang, trên đầu là vật cần chạm (đều chỉnh sao cho các em bật cao hết sức vừa
chạm vật).
Cách chơi : Khi nghe hiệu lệnh các em bắt đầu bật cao, tay chạm vật
(nam 30 giây, nữ 20 giây) cho đến hết giờ qui định. Khi đội A chơi thì đội B
giám sát và đếm số lần học sinh chạm vật. Khi đội B chơi thì đội A giám sát
ngược lại. Tính tổng số lần chạm vật trong đội, đội nào có số lần chạm vật
nhiều hơn là thắng. Đội nào thua sẽ bị xử phạt (do giáo viên lựa chọn hình thức
phạt phù hợp).

         
Người thực hiện : Nguyễn Hồng Sơn

8


Sáng kiến kinh nghiệm
Nguyễn Trân

Trường THPT

Chú ý : Học sinh nào khi bật mà khơng chạm vật thì lần nhảy đó khơng
tính.
III. Kết quả thực hiện.
Qua thời gian thực hiện bản thân tơi thấy học sinh có sự tiến bộ đáng kể,
phần lớn các em có hứng thú học mơn Thể dục hơn, trong phần luyện tập các
em nhanh và khéo hơn, tác phong nhanh nhẹn và khẩn trương hơn.
Các em có ý thức tự giác cao, tiết học vui tươi, sinh động hơn, từng bước
đã làm thay đổi cách nhìn của các em đối với bộ mơn này. Khơng ít học sinh đã
cảm thấy u thích mơn học và có những đột phá trong học tập. Mỗi giờ học
Thể dục đã có nhiều học sinh tham gia nhiệt tình hơn, nhất là khi tổ chức trò
chơi cho các em, khi tham gia các em đòan kết hơn quyết tâm hơn để giành
chiến thắng về cho đội mình, các em hồ hởi, động viên nhau từng bạn và thậm
chí các em còn reo hò, hơ to để cổ động cho các bạn.
Cụ thể qua 2 năm tơi đã thử nghiệm bằng cách vừa dạy một số lớp bình
thường khơng sử dụng trò chơi vận động bổ trợ (năm học 2009 – 2010 có lớp
11A3, 11AB5; năm học 2010 – 2011 có lớp 11AB3), một số lớp luyện tập theo
nội dung được bổ sung trò chơi vận động vào các nội dung chạy tiếp sức, chạy
bền, nhảy cao, nhảy xa (năm học 2009 – 2010 có lớp 11AB4, 11A5; năm học
2010 – 2011 có lớp 11A1). Sau đây là kết quả kiểm tra kết thúc nội dung học
trong 2 năm qua ở các lớp tơi thử nghiệm :
Năm học : 2009 - 2010
Chạy tiếp sức
11A3
11AB5
11A5
11AB4

Chạy bền

Giỏi

Khá

Tbình

Yếu

Kém

Giỏi

Khá

Tbình

Yếu

Kém

13.4%

17.4%

55.8%

13.4%

0%

11.5%

15.5%

59.6%

13.4%

0%

13.9%

14%

55.8%

16.3%

0%

13.9%

9.4%

58.1%

18.6%

0%

19.6%

29.4%

49 %

2.0%

0%

17.6%

25.6%

52.9%

3.9%

0%

18.6%

30.3%

48.8%

2.3%

0%

20.9%

25.7%

54.1%

2.3%

0%

Nhảy xa
Giỏi

11A3
11AB5
11A5
11AB4

Khá

Nhảy cao

Tbình

Yếu

Kém

Giỏi

Khá

Tbình

Yếu

Kém

9.6%

7.8%

63.4%

19.2%

0%

13.4%

13.7%

57.6%

15.4%

0%

8.5%

17.8%

58.6%

16.3%

0%

15.3%

10.4%

60.4%

13.9%

0%

15.7%

33.4%

47.0%

3.9%

0%

21.6%

23.5%

54.9%

0%

0%

16.3%

34.9%

46.5%

2.3%

0%

18.6%

25.6%

53.5%

2.3%

0%

Năm học : 2010 - 2011
Chạy tiếp sức
11AB3
11A1

Giỏi

Khá

11.1%
16.6%

Chạy bền

Tbình

Yếu

Kém

Giỏi

Khá

Tbình

Yếu

Kém

11.2%

60%

17.7%

0%

13.3%

15.7%

57.7%

13.3%

0%

26.3%

54.1%

2.0%

0%

20.8%

29.2%

45.8%

4.2%

0%

Yếu

Kém

Nhảy xa
Giỏi

Khá

Tbình

Nhảy cao
Yếu

Kém

Giỏi

Khá

Tbình

Người thực hiện : Nguyễn Hồng Sơn

9


Sáng kiến kinh nghiệm
Nguyễn Trân

11AB3
11A1

Trường THPT

6.6%

17.9%

55.5%

20.0%

0%

8.9%

15.6%

66.6%

8.9%

0%

18.7%

29.2%

47.9%

4.2%

0%

29.1%

23.1%

43.8%

2.0%

0%

Như vậy, kết quả của các lớp được tăng cường trò chơi đều có tỉ lệ đánh
giá xếp lọai từ Trung bình trở lên cao hơn các lớp khơng được tăng cường trò
chơi.

C. Phần kết thúc : Kết luận và kiến nghị.
I. Kết luận.
Sau khi thực hiện, nghiên cứu đi vào ứng dụng cho thấy kết quả được
nâng lên rõ rệt.
Việc đưa một số trò chơi vận động vào giờ học nhằm kích thích hưng
phấn học sinh để nâng cao chất lượng giờ học là một việc hết sức cần thiết đối
với một giờ thực hành ngòai trời, giúp cho các em vừa học vừa chơi và rèn càng
luyện thể lực chung, thích ứng được với những cường độ vận động đòi hỏi ngày
cao của mơn học.
Qua thực nghiệm cho thấy việc đưa trò chơi vận động vào giờ học được
tiến hành hết sức thuận lợi, giúp học sinh ngày càng u thích bộ mơn, từ đó
kích thích được tính sáng tạo và hăng say tập luyện thể dục thể thao.
II. Kiến nghị.
Theo nội dung cũng như u cầu phương pháp mới hiện nay, tơi thấy điều
kiện sân tập, trang thiết bị q hạn chế, một số trang thiết bị kém chất lượng,
khơng phù hợp với khả năng, trình độ tập luyện của học sinh, điều đó đã ảnh
hưởng rất lớn đến việc giảng dạy cũng như việc học của học sinh.
Nhà trường cũng như các cấp chính quyền địa phương chưa thực sự quan
tâm đúng mức đến cơng tác giáo dục thể chất trong nhà trường.Vậy để thực hiện
có hiệu quả giáo dục nói chung và mơn Thể dục nói riêng, khâu bố trí và xây
dựng khu tập thể dục ở trường là hết sức cần thiết, nhà trường cũng như cơ quan
có chức năng cần trang bị tốt hơn nữa trang thiết bị dụng cụ để có thể tổ chức
một giờ học đáp ứng được u cầu và nội dung chương trình đề ra.
Tuy bản thân đã có những cố gắng nhưng khả năng có hạn, nên chắc còn
nhiều thiếu sót, rất mong được sự đóng góp tận tình của đồng nghiệp, của BGH
để bản thân được học hỏi, từng bước nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ
để hòan thành nhiệm vụ của mình ngày một tốt hơn.
Tơi xin chân thành cảm ơn !
Tam Quan, ngày 10 tháng 4 năm 2011
Người viết

Nguyễn Hồng Sơn

Người thực hiện : Nguyễn Hồng Sơn

10


Sáng kiến kinh nghiệm
Nguyễn Trân

Trường THPT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo viên mơn Thể dục 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – của NXB
giáo dục.
2. Tâm lí học TDTT – của NXB TDTT Hà Nội – 1991.
3. Lí luận phương pháp TDTT –của NXB giáo dục – 1995.
4. Trò chơi vận động vui chơi giải trí – của NXB Đại học quốc gia Hà
Nội – 1999.
5. Một số tài liệu tham khảo khác.

Người thực hiện : Nguyễn Hồng Sơn

11


Sáng kiến kinh nghiệm
Nguyễn Trân

Trường THPT

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Người thực hiện : Nguyễn Hồng Sơn

12


Sáng kiến kinh nghiệm
Nguyễn Trân

Trường THPT

Người thực hiện : Nguyễn Hồng Sơn

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×