Tải bản đầy đủ

Việt kiều thừa kế nhà có được cấp giấy chứng nhận

Việt kiều thừa kế nhà có được cấp giấy chứng nhận?
Tôi là Việt kiều có quốc tịch Mỹ. Tôi được tòa án Việt Nam công nhận quyền thừa kế đối với tài sản
do cha mẹ chết để lại (đó là một căn nhà gắn liền với khuôn viên đất ở tại TP.HCM).
Vậy tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hay không và nếu được thì cần chuẩn bị
giấy tờ gì?
Trả lời có tính chất tham khảo
Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Do bạn không nói rõ
bạn thuộc đối tượng nhận thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay cá nhân nước ngoài
nên bạn có thể tham khảo hai trường hợp sau:
Một là, trường hợp người nhận thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu được phép nhập
cảnh vào Việt Nam và có nhà ở hợp pháp thông qua hình các thức sau: Mua, thuê mua nhà ở thương
mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản; nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế
nhà ở của hộ gia đình, cá nhân…
Những giấy tờ cần thiết phải có: a) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà
ở…; b) Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 31 Nghị
định số 43/2014 như trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở
thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy
định của pháp luật về nhà ở…
Hai là, trường hợp người nhận thừa kế là người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam và
không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp
luật thì được công nhận quyền sở hữu đối với nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở

riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định
của Chính phủ. Đồng thời, người đó phải có giấy tờ về nhận thừa kế nhà ở theo quy định của pháp
luật về nhà ở.
Như vậy, bạn có thể tham khảo hai trường hợp trên để xem mình có thuộc đối tượng được sở hữu
nhà ở hợp pháp tại Việt Nam hay không. Nếu bạn đủ điều kiện sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật
thì bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
KIM PHỤNG ghi
PLOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×