Tải bản đầy đủ

Đất cấp cho hộ gia đình khi chuyển nhượng cả nhà phải ký tên

Đất cấp cho hộ gia đình khi chuyển nhượng cả nhà phải ký tên?
Tôi là chủ hộ khẩu gia đình nhưng khi đi làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đại
diện cho hộ gia đình) thì bị UBND xã từ chối ký.
Lý do, ủy ban yêu cầu tất cả thành viên trong gia đình (năm người) ký trong hợp đồng
chuyển nhượng vì giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình. Việc này pháp luật quy định ra
sao?
Trả lời có tính chất tham khảo
Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Văn (TP.HCM), trả lời: Theo khoản
29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 thì hộ gia đình sử dụng đất là người có quan hệ hôn nhân,
huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống
chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất,
công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất. Ngoài ra, khoản 2 Điều 109
BLDS quy định: Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ
gia đình phải được các thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên đồng ý.
Như vậy, trường hợp bạn nêu phải được sự đồng ý của các thành viên trong hộ (từ đủ 15
tuổi mới đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất).
KIM PHỤNG ghi
PLO
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×