Tải bản đầy đủ

Người nước ngoài được sở hữu nhà ở chung cư hay riêng lẻ

Người nước ngoài được sở hữu nhà ở chung cư hay riêng lẻ?
Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở
riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng,
an ninh.
Trả lời có tính chất tham khảo
Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Theo
Điều 75 Nghị định 99 ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định khu vực tổ chức, cá nhân
nước ngoài được sở hữu nhà ở như sau:
1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà
ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc
phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an
ninh, quốc phòng tại từng địa phương và có văn bản thông báo cho UBND cấp tỉnh để làm
căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở
thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu
nhà ở.
Theo Luật Nhà ở năm 2014, thì cá nhân nước ngoài có thời hạn sở hữu nhà ở tối đa không
quá 50 năm (kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận). Đối với tổ chức nước ngoài thì thời
hạn sở hữu nhà ở tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư.
Như vậy, bạn có thể tham khảo quy định pháp luật nêu trên về trường hợp bạn hỏi.

KIM PHỤNG
PLOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×