Tải bản đầy đủ

Doanh nghiệp đơn phương quyết định cho người lao động nghỉ hưu

Doanh nghiệp đơn phương quyết định cho người lao động nghỉ hưu.
Doanh nghiệp đơn phương quyết định cho người lao động nghỉ hưởng chế độ hưu trí đối
với người lao động trên 50 tuổi có trên 15 năm làm công việc khai thác trong hầm lò; và trên
20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì có trái quy định nào không nếu người lao động chưa muốn
nghỉ hưu, và vẫn có nhu cầu tiếp tục làm việc?
Trả lời có tính chất tham khảo
Chào bạn.
Nguyên tắc xuyên suốt của các bộ luật lao động:"khuyến khích thỏa thuận có lợi hơn cho
người lao động so với quy định của pháp luật lao động"
Đối với quan điểm cho là: "Doanh nghiệp đơn phương quyết định cho người lao động
nghỉ hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động trên 50 tuổi có trên 15 năm làm công việc
khai thác trong hầm lò; và trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì" KHÔNG có trái quy định vì
người lao động đã đủ điều kiện nghỉ hưu.
Tuy nhiên, theo quy định hiện hành:
Điểm c khoản 1 điều 54 luật BHXH 2014 quy định điều kiện hưởng lương hưu:
c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội
trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
Khoản 1 điều 6 nghị định 115/2015 quy định:
1. Người lao động từ đủ 50 tuổi trở lên khi nghỉ việc và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội
trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò được hưởng
lương hưu theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội. Công việc

khai thác than trong hầm lò do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
Khoản 1 điều 15 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:
1. Người lao động từ đủ 50 tuổi trở lên khi nghỉ việc được hưởng lương hưu nếu có đủ 20
năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than
trong hầm lò quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Như vậy, pháp luật về lao động đã quy định rất rõ: "KHI NGHỈ VIỆC và có đủ 20 năm đóng
bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò
được hưởng lương hưu"
Như vậy, việc cho là "có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm
làm công việc khai thác than trong hầm lò được hưởng lương hưu" thì PHẢI NGHỈ VIỆC là
không đúng logic.
A ==> B khác với
B ==> A
Hơn nữa, giả sử tho cách hiểu của doanh nghiệp thì:
- Có người 50 tuổi nghỉ, Có người 51 tuổi nghỉ, Có người 52 tuổi nghỉ, Có người 53 tuổi
nghỉ,...Có người 55 tuổi nghỉ, như vậy là bắt buộc 50, 51 ...hay 55 tuổi phải nghỉ?
- đồng thời, hiểu là phải nghỉ thì chữ "có thể" là dư rồi.
Theo tôi cần phải hiểu quy định trên như sau:
Người lao động khi đã trên 50 tuổi và "có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong
đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò được hưởng lương hưu", khi
nghỉ việc thì :
- có quyền hưởng lương hưu (nếu muốn);
- Tìm việc làm khác (nếu muốn).
Đây là quyền và NLĐ được quyền lựa chọn chứ không bắt buộc. Nếu bắt buộc thì không có


từ "có thể" làm chi.
Tóm lại, chấm dứt HĐLĐ với lý do trên mà không thoả thuận với người lao động là không
đúng.
TƯ VẤN PHÁP LUẬT VIỆT NAMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×