Tải bản đầy đủ

Hết 6 tháng mất quyền từ chối nhận di sản

Hết 6 tháng mất quyền từ chối nhận di sản?
Mẹ tôi mất có để lại một ít tài sản (có căn nhà) cho tôi và đứa em gái (cùng mẹ khác cha).
Sau khi làm giỗ mẹ một năm xong, tôi đến Văn phòng công chứng làm thủ tục từ chối nhận
di sản thừa kế nói trên (vì không muốn chia đôi nhà) thì công chứng viên không chịu chứng.
Chị ấy giải thích là hết thời hạn sáu tháng kể từ ngày mẹ tôi mất nên tôi hết quyền từ chối
mà phải nhận thừa kế (tôi không nợ nần ai mà chỉ không muốn nhận thừa kế thôi)?
Trả lời có tính chất tham khảo
Luật sư TRẦN THỊ NGỌC NỮ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 3 Điều 642 Bộ
luật Dân sự năm 2005, quy định cụ thể thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng (kể từ
ngày mở thừa kế).
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 633 Bộ luật Dân sự 2005 thì thời điểm mở thừa kế được
xác định là thời điểm người có tài sản chết. Như vậy, căn cứ vào thời điểm phát sinh sự
kiện là người có tài sản chết trong thời hạn sáu tháng thì bạn có quyền từ chối nhận di sản.
Tuy nhiên, hết thời hạn trên mà bạn không lập văn bản từ chối nhận di sản thì xem như bạn
đã đồng ý nhận thừa kế, công chứng viên giải thích như trên là hợp lý.
Lúc này, bạn có thể nhận di sản thừa kế (anh em bạn làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế)
và bạn có quyền tặng lại phần thừa kế của mình cho người em gái (nếu muốn).
KIM PHỤNG
PLO
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x