Tải bản đầy đủ

Nhậu tiết lộ bí mật công ty bị sa thải

Nhậu tiết lộ bí mật công ty bị sa thải?
Trong cuộc nhậu với người quen, tôi lỡ miệng tiết lộ bí mật về lô hàng mới sắp ra mắt của công ty.
Việc này bị phát hiện và tôi đã làm cam kết không tái phạm nhưng bên nhân sự thông báo là công ty
sẽ họp sa thải tôi. Tôi mới phạm lỗi lần đầu thì công ty có quyền sa thải tôi hay không?
Trả lời có tính chất tham khảo
Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), trả lời: Căn
cứ Điều 126 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động chỉ được áp dụng hình thức xử lý kỷ luật
sa thải đối với người dụng lao động trong trường hợp người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô,
đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh,
bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt
hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử
dụng lao động…
Như vậy, khi bạn vi phạm lỗi nêu trên thì công ty có quyền kỷ luật bằng hình thức sa thải bạn là đúng
pháp luật. Tuy nhiên, dù bạn là người có lỗi nhưng khi xử lý vi phạm thì công ty phải tuân thủ đúng
quy trình xử lý kỷ luật sa thải.
Bạn lưu lý về thời hiệu xử lý hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật
công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là
12 tháng và có thể gia hạn trong một số trường hợp nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết
thời gian nêu trên.
Trường hợp công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bạn thì công ty có trách nhiệm thanh toán tiền
lương cho đến ngày có quyết định sa thải đồng thời chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn.

KIM PHỤNG
PLOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×