Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Chính tả Tập chép: Những quả đào. Phân biệt SX, ININH

Giáo án Tiếng việt 2

CHÍNH TẢ (TẬP CHÉP)
NHỮNG QUẢ ĐÀO
I.Mục đích yêu cầu:
- Chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn tóm tắt
- Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm vần dễ lẫn do ảnh hưởng của cách phát
âm địa phương s hay x
- Bồi dưỡng cho HS tính cẩn thận, kiên trì.
II.Đồ dùng dạy – học:
G: SGK. Bảng phụ viết ND đoạn viết, BP viết nội dung BT2
H: Vở chính tả,
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung

Cách thức tiến hành

A. Kiểm tra bài cũ

H: Viết bảng con


- Viết giếng sâu, xâu kim, nước sôi

- HS lên bảng viết
H+G: Nhận xét, chữa lỗi.

B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (1P)
2,Hướng dẫn viết chính tả: (26P)

G: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học

a.Chuẩn bị
G: Đọc đoạn viết một lần
- Đọc bài, tìm hiểu ND

H: Đọc lại

- Nhận xét các hiện tượng chính tả

G? HD học sinh tìm hiểu ND đoạn
viết


- Từ khó: người, trồng, thèm, thích,
Một, Vân, Xuân

H: Nhận xét các hiện tượng chính tả:
Cách trình bày bài, các chữ cần viết
hoa

b-Viết bài:

H: Tập viết những chữ dễ sai
H: Đọc bài viết 1 lượt( BP)
- Nhìn bảng viết đoạn văn

c-Chấm chữ bài:

G: Theo dõi, uốn sửa
G: Đọc bài cho HS soát lỗi.


H: Soát lỗi, sửa bài

3,Hướng dẫn làm bài: (10P)

G: Thu 7 bài chấm, nhận xét

Bài 2: Điền vào chỗ trống s hay x
Đang học bài, Sơn bỗng nghe
thấy.....đã vụt bay lên và đậu trên một
cành xoan rất cao.

G: Nêu yêu cầu bài
H; Trao đổi nhóm
- Lên bảng làm bài( bảng phụ)

4,Củng cố – dặn dò:

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.
G: Nhận xét tiết học
Dặn dì học sinh chuẩn bị bài sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×