Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Chính tả Tập chép: Những quả đào. Phân biệt SX, ININH

Giáo án Tiếng việt 2
Chính tả:
NHỮNG QUẢ ĐÀO
A/ Mục đích yêu cầu :
-Chép chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn ngắn.
- Làm được bài tập(2)a/b, hoặc bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.
-Yêu thích môn học.
B/ Chuẩn bị :
- Bảng phụ viết nội dung các bài tập chính tả.
C/Các hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Kiểm tra:
- Viết các từ sau :
giếng sâu, xâu kim, xong việc, song cửa.
-Nhận xét chung .

- HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng

con .

2.Bài mới:
HĐ1/ Giới thiệu
-Nêu yêu cầu của bài chính tả về viết đúng ,
viết đẹp đoạn tóm tắt trong bài “ Những quả - Lắng nghe giới thiệu bài
đào”
- Nhắc lại tên bài .
HĐ2/Hướng dẫn CT :
* Ghi nhớ nội dung đoạn chép

-Lớp lắng nghe giáo viên đọc .

-Đọc mẫu đoạn văn cần viết .

-Ba em đọc lại bài ,lớp đọc thầm tìm hiểu
-Yêu cầu ba em đọc lại bài cả lớp đọc bài
thầm theo .
-Chia mỗi cháu một quả đào.
+ Người ông chia quà gì cho các cháu ?

-Xuân ăn đào xong đem hạt trồng . Vân ăn
+ Ba người cháu đã làm gì với quả đào mà xong vẫn còn thèm. Còn Việt thì không ăn
ông cho ?
mà mang đào cho cậu bạn bị ốm.


+ Người ông đã nhận xét gì về các cháu ?

-Ông bảo : Xuân thích làm vườn, Vân bé
dại, còn Việt là người nhân hậu.

HĐ3/ Hướng dẫn trình bày :
-Đoạn trích có mấy câu?

-Đoạn trích có 6 câu.

+ Trong đoạn văn những dấu câu nào được
sử dụng?


- Dấu chấm, dấu phẩy,dấu hai chấm được
sử dụng.

- Những chữ nào trong bài được viết hoa ?
Vìsao?

- Một,Còn,Ông vì là chữ đầu câu.
Xuân,Vân tên iêng

*/ Hướng dẫn viết từ khó :
- Đọc HS viết các từ khó vào bảng con

- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con .

-Giáo viên nhận xét chỉnh sửa cho HS .

- 2 em thực hành viết trên bảng.

*Viết bài : - GV đọc

nhân hậu, quả ø, trồng , ăn xong

- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
*Soát lỗi : -Đọc lại để học sinh dò bài , tự -HS nhìn bảng viết vào vở
bắt lỗi
HĐ4/ Chấm bài :
-Thu tập học sinh chấm điểm và nhận xét từ -Sửa lỗi.
6 – 8 bài .
5/Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2 : a. Điền vào chỗ trống s hay x ?

- HS đọc yêu cầu .

.

- Gọi HS lên bảng làm cả lớp làm vở bài tập - cửa sổ, chú sáo, sổ lồng, , xồ, xoan.

b. Điền vào chỗ trống in hay inh ?
-GV nhận xét sửa sai .
- GV nhận xét cho điểm .
3) Củng cố - Dặn dò:
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
-Nhắc nhớ trình bày sách vở sạch đẹp.
-Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước
bài mới

- To như cột đình.
-Kín như bưng.
-Tình làng nghĩa xóm.
-Kính trên nhường dưới.
-Chín bỏ làm mười
- Hai HS nêu lại cách trình bài.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×