Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Kể chuyện Những quả đào

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

KỂ CHUYỆN:
NHỮNG QUẢ ĐÀO
I.Mục tiêu:
1. Rèn kĩ năng nói
- Bước đầu biết tóm tắt nội dung mỗi đoạn truyện bằng 1 cụm từ hoặc 1 câu.
* HS khá, giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện.
2. Rèn kĩ năng nghe:
-Có khả năng theo dõi bạn kể.
-Nhận xét - đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn.
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
NDKT-TG

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

1.Bài cũ(5)

-T y/c HS kể lại chuyện Kho báu


-3 HS kể lại chuyện Kho báu

-Qua câu chuyện em học được
gì?

-H trả lời

2.Bàimới.

-Nhận xét ,đánh giá, ghi điểm

*HĐ1:GTB(1)

-Giới thiệu bài
-Gọi HS đọc lại câu chuyện

-H nhậnn xét
-1 HS đọc- lớp theo dõi dò
bài

*HĐ2:Tóm tắt -Chuyện có mấy đoạn?
nội dung từng
-Em hãy tóm tắt từng đoạn của
đoạn của truyện câu chuyện theo gợi ý SGK?

-4 Đoạn

(6-7’)

-Vân ăn đào thế nào?

-Chia đào
-Chuyện của xuân
-Chú bé có tám lòng nhân


hậu
*HĐ3: Kể lại
từng đoạn câu


-Chia lớp thành nhóm 4 HS và
chuyện(13-15’) tập kể trong nhóm
-Nhận xét, đánh giá, khen ngợi
*HĐ4: Phân
vai dựng lại câu
-Tổ chức cho HS tự hình thành
chuỵên (7-9’)
nhóm 5 HS thể hiện theo vai

-Vài HS nêu
-Tập kể trong nhóm
-2-3 nhóm thi đua kể
-Nhận xét lời kể của HS
-Tập kể trong nhóm
-3-4 Nhóm HS lên tập kể
theo vai
-Nhận xét cách đóng vai thể
hiện theo vai của từng HS
trong nhóm

3.Củng cố- dặn
dò(2)
-Nhận xét ,đánh giá,khen ngợi
-Qua câu chuyện nhắc nhở em
điều gì?
-Nhận xét đánh giá chung

-Cần phải có tấm lòng nhân
hậuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×