Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Kể chuyện Những quả đào

Giáo án Tiếng việt 2

KỂ CHUYỆN
NHỮNG QUẢ ĐÀO
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết tóm tắt ND mỗi đoạn chuyện bằng 1 cụm từ hoặc một câu. Biết kể lại từng đoạn
câu chuyện dựa vào lời tóm tắt
- Biết cùng các bạn phân vai dựng lại câu chuyện một cách tự nhiên
- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể, biết nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn. Kể
tiếp lời của bạn.
II.Đồ dùng dạy – học:
-

GV: Bảng phụ ghi ND tóm tắt 4 đoạn truyện

-

HS: Tập kể trước ở nhà

III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung


Cách thức tiến hành

A.KTBC: (4P)

4H: Nối tiếp nhau kể

- Kho báu

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.

B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài:

G: Nêu mục đích, yêu cầu giờ học.

2,Hướng dẫn kể
a) Tóm tắt nội dung câu chuyện

H: Đọc yêu cầu của BT

Đoạn 1: Chia đào/ quà của ông

- Trao đổi nhóm đôi, Tập tóm tắt ND
từng đoạn.

Đoạn 2: Chuyện của Xuân/ Xuân
làm gì với quả đào
Đoạn 3: Chuyện của Vân

- Phát biểu trước lớp
H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại


Đoạn 4: Chuyện của Việt
b) Kể từng đoạn câu chuyện

G: Ghi bảng 4 tóm tắt của 4 đoạn
H: Tập kể trước lớp từng đoạn của câu
chuyện trong nhóm


- kể từng đoạn trước lớp

b) Kể toàn bộ câu chuyện

H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại cách
kể
G: Hướng dẫn học sinh kể toàn bộ câu
chuyện theo cách phân vai
H: Kể theo nhóm
H: Đại diện nhóm kể trước lớp

3,Củng cố – dặn dò: (1P)

H+G: Nhận xét, bổ sung, bình chọn
H: Nêu ý nghĩa câu chuyện
G: Nhận xét tiết học. Dặn dò học sinh
chuẩn bị bài sau
H: tập kể lại chuyện ở nhà cho người
thân nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×