Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Kể chuyện Những quả đào

Tuần: 29

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

KỂ CHUYỆN
NHỮNG QUẢ ĐÀO
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1, Rèn kỹ năng nói:
- Biết tóm tắt nội dung mỗi đoạn chuyện bằng 1 cụm từ trong 1 câu.
- Biết kể lại từng đoạn câu chuyện dựa vào lời tóm tắt.
- Biết cùng các bạn phân vai dựng lại câu chuyện.
2, Rèn kỹ năng nghe:
- Bảng phụ viết nội dung tóm tắt của 4 đoạn.
* Giáo dục cho HS các kĩ năng sống cơ bản:
- Tự nhận thức
- Xác định giá trị bản thân.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A/ Kiểm tra bài cũ.
- 3 học sinh nối tiếp nhau kể lại câu chuyện “Kho báu” .
+ Nêu nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
B/ Dạy bài mới.

1, Giới thiệu bài:
2, Hướng dẫn kể chuyện.
a, Tóm tắt nội dung từng đoạn của câu chuyện.


- Học sinh đọc yêu cầu của bài, đọc cả mẫu.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài.
- Học sinh nối tiếp nhau phát biểu ý kiến, giáo viên ghi lại những ý kiến đúng.
b, Kể lại từng đoạn câu chuyện dựa vào nội dung tóm tắt:
- Học sinh tập kể từng đoạn trong nhóm.
- Đại diện 4 nhóm thi kể nối tiếp 4 đoạn.
c, Phân vai dựng lại câu chuyện.
- Giáo viên cho học sinh tự nhận nhóm 5 phân vai dựng lại câu chuyện, giáo viên và học
sinh cùng nhận xét và tính điểm cho các nhóm.
C/ Củng cố, dặn dò:
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×