Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Kể chuyện Những quả đào

Giáo án Tiếng việt lớp 2
MÔN: KỂ CHUYỆN
Tiết: NHỮNG QUẢ ĐÀO
I. Mục tiêu
1Kiến thức: Biết tóm tắt nội dung của từng đoạn truyện bằng 1 câu, hoặc một
cụm từ theo mẫu.
2Kỹ năng:
-

Kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện với giọng kể tự nhiên, biết
kết hợp lời kể với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt cho phù hợp.

-

Biết phối hợp với bạn để dựng lại câu chuyện theo vai.

3Thái độ: Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
II. Chuẩn bị
- GV: Bảng phụ viết tóm tắt nội dung từng đoạn truyện.
- HS: SGK.
III. Các hoạt động


Hoạt động của Thầy
1. Khởi động (1’)

Hoạt động của Trò
- Hát

2. Bài cũ (3’) Kho báu.
- Gọi 3 HS lên bảng, và yêu cầu các em
nối tiếp nhau kể lại câu chuyện Kho báu.
- Nhận xét và cho điểm HS.
3. Bài mới
Giới thiệu: (1’)
- Trong tiết kể chuyện này, các em sẽ
cùng nhau kể lại câu chuyện Những quả
đào.

- 3 HS lên bảng thực hiện
yêu cầu. HS dưới lớp theo
dõi và nhận xét.


- Ghi tên bài lên bảng.
Phát triển các hoạt động (27’)
 Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện
- A) Tóm tắt nội dung từng đoạn truyện
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 1.
- SGK tóm tắt nội dung đoạn 1 ntn?
- Đoạn này có cách tóm tắt nào khác mà
vẫn nêu được nội dung của đoạn 1?

- Theo dõi và mở SGK trang
92.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.
- Đoạn 1: Chia đào.
- Quà của ông.

- SGK tóm tắt nội dung đoạn 2 ntn?

- Chuyện của Xuân.- Bạn có cách tóm tắt nào khác?

- HS nối tiếp nhau trả lời:
Xuân làm gì với quả đào
của ông cho./ Suy nghĩ và
việc làm của Xuân./ Người
trồng vườn tương lai./…

- Nội dung của đoạn 3 là gì?

- Nội dung của đoạn cuối là gì?
- Nhận xét phần trả lời của HS.

- B) Kể lại từng đoạn truyện theo gợi ý
- Bước 1: Kể trong nhóm
- Cho HS đọc thầm yêu cầu và gợi ý trên
bảng phụ.

- Vân ăn đào ntn./ Cô bé
ngây thơ./ Sự ngây thơ của
bé Vân./ Chuyện của Vân./

- Tấm lòng nhân hậu của
Việt./ Quả đào của Việt ở
đâu?/ Vì sao Việt không ăn
đào./ Chuyện của Việt./
Việt đã làm gì với quả
đào?/…
- Kể lại trong nhóm. Khi HS
kể các HS khác theo dõi,
lắng nghe, nhận xét, bổ
sung cho bạn.

- Chia nhóm, yêu cầu mỗi nhóm kể một
đoạn theo gợi ý.
- Bước 2: Kể trong lớp

- Mỗi HS trình bày 1 đoạn.


- Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên kể.

- 8 HS tham gia kể chuyện.

- Tổ chức cho HS kể 2 vòng.

- Nhận xét theo các tiêu chí
đã nêu ở Tuần 1.

- Yêu cầu các nhóm nhận xét, bổ sung khi
bạn kể.
- Tuyên dương các nhóm HS kể tốt.
- Khi HS lúng túng, GV có thể đặt câu hỏi
gợi ý từng đoạn cho HS.
- C) Kể lại toàn bộ nội dung truyện
- GV chia HS thành các nhóm nhỏ. Mỗi
nhóm có 5 HS, yêu cầu các nhóm kể
theo hình thức phân vai: người dẫn
chuyện, người ông, Xuân, Vân, Việt.
- Tổ chức cho các nhóm thi kể.
- Nhận xét và tuyên dương các nhóm kể
tốt.
4. Củng cố – Dặn dò (3’)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà kể lại câu chuyện cho
người thân nghe và chuẩn bị bài sau: Ai
ngoan sẽ được thưởng.

- HS tập kể lại toàn bộ câu
chuyện trong nhóm.

- Các nhóm thi kể theo hình
thức phân vai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×