Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối, đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI- ĐẶT VÀ TRẢ LỜI
CÂU HỎI:ĐỂ LÀM GÌ?
I. Mục tiêu:
-Nêu được một số từ ngữ về cây cối
-Biết sử dụng từ ngữ về cây cối vào văn cảnh cụ thể
-Dựa theo tranh biết cách đặt và trả lời câu hỏi cụm từ: Để làm gì?
II. Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ viết bài tập 2, VBT
III. Các hoạt động dạy - học
NDKT-TG

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

1.Bài cũ(5)

-Tổ chức cho HS đặt câu hỏi “để
làm gì” và mỗi bạn trả lời


-4 HS kể tên các loài cây

-Nhận xét đánh giá ghi điểm

+Nhà bạn trồng xoan để làm
gì?

2. Bài mới
*HĐ1:GTB(1’) -Giới thiệu bài
*HĐ2:HD làm Bài1:hãy kể tên các bộ phận của
1 cây ăn quả
bài tập (30’)
-Cho HS quan sát 1 số cây và yêu
cầu kể tên các bộ phận của cây ăn
quả

-Thực hiện

+Trồng để lấy gỗ làm nhà
-Nhận xét bổ sung

-Quan sát
-Thảo luận theo cặp đôi

Bài 2:Tìm những từ dùng để tả
các bộ phận của cây

-Vài cặp thực hiện chỉ trên
tranh


-Gọi HS đọc
-Tìm thêm từ ngữ tả thân cây
-2 HS đọc câu mẫu
-Chia lớp thành 7 nhóm rễ gốc
cành, lá , hoa, quả, ngon và tìm từ
ngữ chỉ hình dáng,màu sắc tính
chất, đặc điểm
-T theo dõi, giúp đỡ H (TB-Y-Xào xì, nham nháp, ram
ráp,nhẵn bóng
-Thảo luận theo nhóm

-Đánh giá chung
Bài 3:Đặt các câu hổi có cụm từ:
Để làm gì?...
-yêu cầu HS quan sát tranh và cho
biết tranh vẽ gì?

-Báo cáo kết quả
-Nhận xét, bổ sung thêm
-Quan sát và nêu
+Bạn gái tưới cây

-Nhận xét tuyên dươngHS
3.Củng cốdặn dò(2)

-Nhắc nhở HS về tìm từ tả các bộ
phận của cây

+Cho HS tự thảo luận và đặt
câu hỏi trả lời theo cặp
+Bạn gái tưới cây để làm gì?
+Cây tươi tốt/Xanh tốt,..
+Bạn Nam bắt sâu để làm gì?
+Bảo vệ cây diệt sâu ăn láTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×