Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối, đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?

Giáo án Tiếng việt 2

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỂ
LÀM GÌ?
I.Mục đích yêu cầu:
- Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ về cây cối
- Tiếp tục luyện tập đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ: Để làm gì?.
- HS biết vận dụng kiến thức đã học trong thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học:
-

GV: SGK, phiếu học tập

-

HS: SGK, vở ô li

III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung


Cách thức tiến hành

A.KTBC: (5P)

H: Nối tiếp phát biểu

- Kể tên cây ăn quả.

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.

B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (1P)

G: Giới thiệu qua KTBC

2,Hướng dẫn làm bài (30P)
BT1: Kể tên các bộ phận của một câu
ăn quả
- Gốc, rễ, thân, cành, lá, hoa, quả

H: Đọc yêu cầu của bài (1H)
H: Trao đổi nhóm kể tên các bộ phận
của một cây ăn quả
- Trình bày kết quả thảo luận của
nhóm.
H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý


Bài 2: Tìm các từ có thể dùng để tả
các bộ phận của cây

đúng.

- rễ: ngoằn ngoèo, xù xì
- gốc cây: thô, to, xù sì

H: Đọc yêu cầu của bài (1H)

- Thân cây: to, chắc, ram ráp
- cành cây: xum xuê, um tùm,G: HD học sinh thực hiện yêu cầu BT
trong nhóm 4

- lá: xanh biếc, tươi xanh

H: Trao đổi nhóm hoàn thành BT

- Quả: vàng rực, vảng tươi,..

- Đại diện nhóm trình bày KQ

- Ngọn: thẳng, chót vót,...

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá

Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ Để làm
gì?
- Bạn gái tưới nước cho cây để làm
gì?
- Bạn trai bắt sâu cho cây để làm gì?

H: Đọc yêu cầu của bài và đoạn văn
G: HD học sinh cách làm
H: Cả lớp làm bài vào vở
- Nối tiếp nêu câu hỏi trước lớp
H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý
đúng.

3,Củng cố – dặn dò: (1P)
G: Nhận xét tiết học
H: Chuẩn bị bài sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×