Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập đọc Cây đa quê hương

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP ĐỌC:
CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG

I. MỤC TIÊU:
- Đọc rành mạch toàn bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm từ.
- Hiểu ND: Tả vẻ đẹp của cây đa quê hương, thể hiện tình cảm của tác giả với
quê hương.( trả lời được CH1,2,4 )
- HS khá, giỏi trả lời được CH3
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa bài đọc SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra:
- Gọi 2 HS đọc tiếp nối truyện Quả đào.
- Em thích nhất nhân vật nào nhất, vì sao?

- GV nhận xét cho điểm.
2. Bài mới:
- Giới thiệu bài:
* Hoạt động 1: HD Luyện đọc

- 2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi


a. GV đọc mẫu:

- HS theo dõi

b. Luyện đọc và giải nghĩa từ:
* Đọc từng câu:
- Yêu cầu HS tiếp nối đọc từng câu

- HS tiếp nối đọc từng câu

- GV viết bảng những từ HS đọc sai

- HS đọc lại từ khó.

- Yêu cầu HS đọc lại từ khó
* Đọc từng đoạn trước lớp:
- GV chia bài thành 2 đoạn
- Gọi HS đọc từng đoạn

- HS đọc từng đoạn

- GV hướng dẫn HS đọc ngắt nghỉ ở một số

- HS luyện đọc đúng

câu.
- Giải nghĩa từ SGK

- HS giải nghĩa từ SGK

- Yêu cầu HS tiếp nối đọc từng đoạn


- HS tiếp nối đọc từng đoạn.

* Đọc đoạn trong nhóm:
- Yêu cầu HS tiếp nối đọc nhóm đôi.

- HS tiếp nối đọc nhóm đôi.

- Nhận xét bạn đọc trong nhóm

- HS nhận xét bạn đọc

- GV gọi một số nhóm đọc bài

- HS đọc bài

* Hoạt động 2: Tìm hiểu bài

- 1 HS đọc cả bài

- Gọi 1 HS đọc cả bài

- Cây đa nghìn năm...

Câu 1: Những câu văn nào cho em biết cây
đa đã sống rất lâu?
Câu 2: Các bộ phận của cây đa được tác giả

- Thân chín mười đứa ôm không


tả bằng những hình ảnh nào?

xuể, cành..., ....

Câu 3: Hãy nói đặc điểm nổi bật của mỗi

- HS nêu

bộ phận của cây đa?(HSKG trả lời)
- GV viết bảng những ý kiến được xem là
đúng

- Lúa vàng gợn sóng,đàn trâu…

Câu 4: Ngồi hóng mát ở gốc cây đa, tác giả
còn thấy cảnh đẹp nào của quê hương?
* Luyện đọc lại
- Yêu cầu HS đọc thầm cả bài
- GV HD HS đọc diễn cảm
- Gọi HS thi đọc trước lớp

- HS đọc thầm cả bài
- HS luyện đọc diễn cảm
- HS thi đọc trước lớp

3. Củng cố dặn dò.
- Qua bài văn, em thấy tình cảm của tác giả
với quê hương như thế nào?
- GV nhận xét tiết học
- Về đọc lại bài chuẩn bị bài: Ai ngoan sẽ
được thưởng

- Tả vẻ đẹp của cây đa quê hương,
và tình yêu của tác giả với cây đa,
với quê hươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×