Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập đọc Cây đa quê hương

Giáo án Tiếng Việt 2

TẬP ĐỌC
CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG
A-Mục đích yêu cầu:
-Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.
-Biết đọc bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm.
-Hiểu nghĩa các từ ngữ: Thời thơ ấu, cổ kính, chót vót…
-Hiểu nội dung bài: Bài văn tả vẻ đẹp của cây đa quê hương, thể hiện tình yêu của tác giả
đối với cây đa.
-HS yếu: Đọc trôi toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng.
B-Các hoạt động dạy học:
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Những quả
đào.

Đọc và trả lời
câu hỏi (2 HS).

-Nhận xét-Ghi điểm.
II-Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Bài đọc cây đa quê hương các em học

hôm nay sẽ cho các em thấy cây đa gắn bó với trẻ em ở
làng quê ntn?  Ghi.
2-Luyện đọc:
-GV đọc mẫu toàn bài.
-Gọi HS đọc từng dòng đến hết.
-Luyện đọc từ khó: nổi lên, gợn sóng, yên lặng, không
xuể chót vót,…
-Hướng dẫn cách đọc.
-Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

Nghe.
Nối tiếp.
Cá nhân, đồng
thanh.
Nối tiếp.
Giải thích.


 Rút từ mới: thời thơ ấu, cổ kính,…
-Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trong nhóm.

HS đọc nhóm
(HS yếu đọc
nhiều).
Cá nhân.

-Thi đọc giữa các nhóm.
-Đọc toàn bài.

Đồng thanh.

3-Tìm hiểu bài:

Cây đa nghìn
năm…thân cây.

-Những từ ngữ, câu văn nào cho ta biết cây đa đã sống
rất lâu?

Thân cây: là


một tòa…

-Các bộ phận của cây đa được tả bằng những hình ảnh
nào?

Cành cây: lớn
hơn cột đình.
Rễ cây: nổi lên
mặt đất.
Thân cây: rất to.
Cành cây: rất
lớn.

-Hãy nói lại đặc điểm của mỗi bộ phận của cây đa bằng
một từ?
-Ngồi hóng mát ở gốc cây đa, tác giả còn thấy cảnh đẹp
nào của quê hương?
4-Luyện đọc lại:
Hướng dẫn HS đọc lại.
III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Cành cây đa ntn?
-Về nhà học thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hỏi-Nhận
xét.

Ngọn cây: rất
cao.
Lúa vàng gợn
sóng.
Đàn trâu lững
thững.
Cá nhân.
Lớn hơn cột
đình.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×