Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập đọc Những quả đào

Giáo án Tiếng Việt 2

TẬP ĐỌC
NHỮNG QUẢ ĐÀO
A-Mục đích yêu cầu:
-Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
-Bước đầu biết đọc phân biệt giọng người kể chuyện với giọng các nhân vật.
-Hiểu ý nghĩa các từ: hài lòng, thơ dại, nhân hậu,…
-Hiểu nội dung câu chuyện: Nhờ những quả đào, ông biết tính nết các cháu. Ông hài lòng
về các cháu, đặc biệt ngợi khen đứa cháu nhân hậu nhường cho bạn quả đào.
-HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
B-Các hoạt động dạy học: Tiết 1
I-Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cây dừa.
Nhận xét-Ghi điểm.

Học thuộc lòng
+ TLCH (2 HS)

II-Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Truyện những quả đào sẽ cho các em
thấy các bạn nhỏ trong truyện được ông mình cho những

quả đào rất ngon đã dùng những quả đào ấy ntn?
2-Luyện đọc:
-GV đọc mẫu toàn bài.

HS đọc lại.

-Gọi HS đọc từng câu đến hết.

Nối tiếp.

-Luyện đọc từ khó: làm vườn, hài lòng, tiếc rẻ, thốt lên,


Cá nhân, đồng
thanh.

-Hướng dẫn cách đọc.

Nối tiếp.

-Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

Giải thích.

 Rút từ mới: cái vò, hài lòng…

Theo nhóm (HS


-Hướng dẫn HS đọc từng đoạn theo nhóm.

yếu đọc nhiều).
Đoạn (cá nhân)

-Thi đọc giữa các nhóm.

Đồng thanh.

-Hướng dẫn đọc toàn bài.
Tiết 2


3-Hướng dẫn tìm hiểu bài:
-Người ông dành những quả đào cho ai?

Cho vợ và 3 đứa
cháu nhỏ.
Đem hạt trồng.

-Mỗi đứa cháu của ông đã làm gì những quả đào?

Ăn xong vứt
hạt.
Tặng bạn bị ốm.

-Nêu nhận xét của ông về từng cháu? Vì sao ông lại
nhận xét như vậy?

4-Luyện đọc lại:
-Gọi HS đọc lại câu chuyện theo lối phân vai.

Xuân sẽ làm
vườn giỏi vì
thích trồng cây.
Vân còn thơ dại
quá vì ăn hết
vẫn thất thèm.
Việt có tấm lòng
nhân hậu vì biết
nhườn món
ngon cho bạn.

3 nhóm. Nhận
xét

III-Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố-Dặn dò.
-Gọi nhóm đọc hay đọc lại câu chuyện.
-Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi-Nhận xét.

HS đọc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×