Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập đọc Những quả đào

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP ĐỌC:
NHỮNG QUẢ ĐÀO

I. MỤC TIÊU:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; bước đầu đọc phân biệt lời kể chuyện và lời
nhân vật.
- Hiểu ND: Nhờ quả đào, ông biết tính nết các cháu. Ông khen ngợi các cháu
biết nhường nhịn quả đào cho bạn, khi bạn ốm.(trả lời được các CH trong SGK )
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh hoạ bài tập đọc.
- Bảng phụ ghi nội dung cần HD luyện đọc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 1
Hoạt động của GV
1. Ổn định:

Hoạt động của HS
- Hát


2. Bài kiểm
- Gọi HS đọc bài cây dừa.

- 4HS đọc thuộc lòng trả lời câu hỏi

- Nhận xét ghi điểm.

SGK

3. Bài mới:
- Giới thiệu bài: GV ghi tên bài.


* Hoạt động 1: HDHS Luyện đọc
a, GV đọc mẫu.

- HS theo dõi bài

b, Luyện đọc và giải nghĩa từ
* Đọc câu:- Yêu cầu HS tiếp nối đọc từng - HS nối tiếp nhau đọc
câu
- GV ghi bảng những từ HS đọc sai yêu - HS phát âm từ khó.
cầu HS đọc lại
* Đọc đoạn trước lớp.
- Gọi HS đọc từng đoạn
- HD cách đọc ngắt nghỉ từng đoạn.
- Yêu cầu HS giải nghĩa từ

- HS đọc từng đoạn.
- HS luyện đọc cách ngắt nghỉ
- HS nêu nghĩa của từ SGK.

+ Em hiểu thế nào là nhân hậu?
- Gọi HS tiếp nối đọc từng đoạn
* Đọc trong nhóm

- Thương người đối xử có tình có
nghĩa với mọi người.

- Yêu cầu HS đọc nhóm đôi


- Gọi HS nhận xét bạn đọc trong nhóm và - HS luyện đọc trong nhóm.
yêu cầu một số nhóm đọc lại
- HS nhận xét bạn đọc trong nhóm và
- Thi đọc giữa các nhóm
một số nhóm đọc lại
- Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.

- Thi đọc


TIẾT 2
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

* Hoạt động 2: HD Tìm hiểu bài
- Gọi HS đọc lại bài

- HS đọc bài.

Câu 1: Ông giành quả đào cho những ai?

- Cho vợ và 3 đứa cháu.

Câu 2: Mỗi cháu của ông đã làm gì với - Xuân ăn lấy hạt trồng. Vân ăn vứt
những quả đào?

bỏ hạt, thèm. Việt không ăn cho bạn
Sơn…

Câu 3: Nêu nhận xét của ông về từng - HS nối tiếp nhau trả lời câu hỏi 3
cháu? Vì sao ông nhận xét như vậy?

- 3HS nêu.

- Theo em ông khen ngợi ai vì sao?

- Khen ngợi Việt nhất vì việt có lòng

Câu 4: Em thích nhân vật nào nhất?

nhân hậu.

-Nhận xét – phân tích từng nhân vật.

- Nhiều HS cho ý kiến.

* Luyện đọc lại
- Câu chuyện có mấy nhân vật?

-4 nhân vật –một người dẫn chuyện.

- GV HD HS cách phân biệt giọng người - Đọc theo vai trong nhóm
kể với giọng nhân vật

- 3-4 Nhóm lên đọc thi.

- Chia nhóm và HD đọc theo vai.

- Nhận xét các vai đọc.

- Gọi các nhóm đọc thi theo vai
- GV nhận xét – ghi điểm tuyên dương.
4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét giờ học.


- Về đọc bài và chuẩn bị bài sau: Cây đa
quê hương.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×