Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập làm văn Đáp lời chia vui, Nghe trả lời câu hỏi

Tuần: 29

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

TẬP LÀM VĂN
ĐÁP LỜI CHIA VUI. NGHE - TRẢ LỜI CÂU HỎI
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng nói : Tiếp tục rèn cách đáp lời chia vui.
2. Rèn kỹ năng nghe- hiểu : Nghe cô kể Sự tích hoa dạ lan hương có hương thơm
toả vào ban đêm, qua đó khen ngợi cây dạ lan hương biết cách bày tỏ lòng biết ơn thật
cảm động với người đã cứu sống, chăm sóc nó.
* Giáo dục cho HS các kĩ năng sống cơ bản:
- Giao tiếp: ứng xử văn hoá.
- Lắng nghe tích cực.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
A/ Kiểm tra bài cũ:
2, 3 cặp HS lần lượt lên bảng đối thoại nói và đáp lời chia vui.
B/ Bài mới
1, Giới thiệu bài.
2, HD làm bài tập.
Bài 1(M).

- HS đọc yêu cầu của bài.
- 2 HS thực hành nói, đáp lời chia vui.
- Lớp nhận xét chọn cách đáp hay.


- Nhiều HS thực hành đóng vai các tình huống b, c.
- GV khuyến khích HS nói nhiều cách khác nhau.
Bài 2(M).
- HS đọc yêu cầu của bài.
- Cả lớp QST minh hoạ.
- GV kể chuyện 2, 3 lần.
Lần 1 : Dừng lại cho HS quan sát tranh đọc 4 câu hỏi dưới tranh.
Lần 2 : Vừa kể vừa giới thiệu tranh.
Lần 3 : Không cần giới thiệu tranh.
- GV treo bảng phụ ghi sẵn 4 câu hỏi Gv nêu từng câu cho HS trả lời.
- 3, 4 HS thực hành hỏi đáp.
C/ Củng cố, dặn dò.
+ Nêu ý nghĩa câu chuyện : Ca ngợi cây hoa dạ lan hương biết cách cảm ơn người đã
cứu sống, chăm sóc nó.
- Dặn về nhà tập kể cho người thân nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×