Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập viết Chữ hoa A (kiểu 2)

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP VIẾT:
CHỮ HOA A( KIỂU 2)
I.Mục tiêu:
-Biết viết đúng chữ hoa A (kiểu 2)(theo 1 dòng cỡ chữ vừa và 1 dòng cỡ chữ nhỏ).
-Biết viết chữ và câu ứng dụng Ao 1 dòng cỡ vừa, 1dòng cỡ nhỏ.“ Ao liền ruộng cả” theo
cỡ chữ nhỏ viết đúng mẫu chữ, đều nét và nối đúng quy định.
-H có ý thức tập viết chữ viết hoa
*Điều chỉnh: chữ hoa A viết 1dòng cỡ vừa, 1dòng cỡ nhỏ; viết 1 dòng chữ Ao cỡ nhỏ,
1 dòng câu ứng dụng
II. Đồ dùng dạy -học: Mẫu chữ A (kiểu 2), bảng phụ, vở tập viết, bảng con
III. Các hoạt động dạy - học
NDKT -TG

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

1.Bài cũ(5)


-T y/c H viết: Y, Yêu

-H viết bảng con

-Nhận xét chung.

-H nhận xét

2.Bài mới.
*HĐ1:
GTB(1’)

-Giới thiệu bài.
-Đưa mẫu chữ.

-Quan sát

*HĐ2:HD
viết chữ
hoa(5-6’)

-Nêu cấu tạo chữ A( kiểu2)
-Viết mẫu và HD cách viết.

-Được viết bởi 1 nét cao 5 li,
rộng 4 li

-T theo dõi, giúp đỡ H(TB-Y):

-Theo dõi viết bảng con.
-H nhận xét bài bạn
-Đọc.


*HĐ3: HD
viết câu ứng
dụng(5-6’)

*HĐ4: H viết
vở (15’)-Thảo luận.
-Giới thiệu câu ứng dụng: Ao liền Nêu: Ao liền ruộng cả ý nói sự
ruộng cả
giàu sang của một vùng quê.
-Em hiểu gì về cách nói trên?

-3-4HS nêu.

-Yêu cầu HS nhận xét về độ cao
của các con chữ.

-H nhận xét độ cao của các
con chữ

-HD cách viết chữ : Ao

-Theo dõi.

-Nhắc nhở HS trước khi viết.

-Viết bảng con: Ao

-T theo dõi chung.

-H nhận xét bài bạn

-Thu chấm bài của HS, nhận xét

-1H nhắc tư thế ngồi viết
-Viết bài vào vở tập viết.

3.Củng cốdặn dò(1)

-Nhận xét chung
-Nhắc HS về nhà viết bài

-Về nhà hoàn thành bài ở nhà.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×