Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập viết Chữ hoa A (kiểu 2)

Tuần: 29

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

TẬP VIẾT
CHỮ HOA A ( KIỂU 2)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Rèn kỹ năng viết chữ:
- Biết viết chữ A theo cỡ vừa và nhỏ.
- Biết viết ứng dụng cụm từ “Ao liền ruộng cả” đúng mẫu, đúng quy trình và đều nét.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
- Mẫu chữ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1, Kiểm tra bài cũ.
- Học sinh viết bài cũ Y, Yêu.
2, Dạy bài mới.
a - Giới thiệu bài.
b - Hướng dẫn viết chữ hoa.
- Học sinh quan sát chữ mẫu,nhận xét: Kiểm tra số nét?
- Giáo viên giới thiệu cách viết, viết mẫu.
- Hướng dẫn học sinh viết nháp.

c- Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng:
- Giáo viên giới thiệu cụm từ ứng dụng , học sinh đọc.
Giải nghĩa: ý nói giàu có (ở vùng nông thôn).


- Học sinh quan sát và nhận xét về kích thước các chữ cái và vị trí các dấu thanh.
- Hướng dẫn học sinh viết nháp Ao.
d- Hướng dẫn học sinh viết vở tập viết.
- Học sinh viết bài theo yêu cầu trong vở tập viết.
- Giáo viên lưu ý uốn nắn học sinh tư thế ngồi viết.
e- Chấm, chữa bài:
3, Củng cố, dặn dò :
- Giáo viên nhận xét chung bài viết của học sinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×